Workshop O pískovci v Šárovcově Lhotě se bude již potřetí věnovat jednomu z materiálů v památkové péči

Pro odborníky

  • cihelna Šárovcova Lhota ()
  • 8. 6. 2017
  • 9.00–16.00
  • 300 Kč

Stejně jako v předešlých letech je i letošní workshop v cihelně v Šárovcově Lhotě věnován jednomu z materiálů v památkové péči – tentokrát pískovci.

Jednodenní workshop je zaměřen na praktické zkušenosti a dovednosti spojené s opracováním a použitím stavebního kamene. Workshop proběhne v inspirativním prostředí bývalé kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě.

Program

9.00–9.30 prezence

9.30–9.35 Jiří Balský: úvodní slovo

9.35–9.45 SPŠKS Hořice: zahájení výroby kamenného profilovaného prvku

Studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v průběhu dne předvedou výrobu profilovaného kamenného prvku. Seznámí nás s postupem prací a dají nám možnost udělat si představu o náročnosti kamenické práce.

9.45–10.15 Kamil Podroužek (NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem): Historické způsoby těžby pískovce, stopy v krajině

Příspěvek představuje základní způsoby těžby pískovců využívaných na stavební materiál v období předprůmyslové éry. Seznamuje s typologií lomů a dobývek, s procesem zakládání a provozu těžeb i s dochovanými stopami lomové činnosti v pískovcové krajině. Srovnání i konkrétní příklady autor opírá především o oblasti intenzivních těžeb v severních a středních Čechách.

10.15–10.45 Michal Cihla a Michal Panáček (soukromý stavební historik): Historické postupy opracování kamene, používané nástroje

Autoři nám představí systematický přehled jednotlivých kroků prováděných v minulosti při zpracovávání kamenného kvádru a typologické rozdělení používaných kamenických nástrojů včetně možností deskripce jejich stop při výzkumu historických staveb.

10.45–11.15 Petr Malý (SPŠKS): Regionální zdroje pískovce, vlastnosti kamene, možnosti a limity použití z pohledu kameníka

Příspěvek nás seznámí s problematikou autentických náhrad pískovce – dosažitelností materiálu, s procesem povolení těžby vhodného materiálu, souvislostmi posuzování vlastností kamene a možnostmi volby typu pískovce z hlediska stavebně konstrukčního.

11.15–11.45 Petr Gláser (restaurátor): Oprava kamenného lícového zdiva historických objektů pohledem restaurátora

Příspěvek se v krátkosti věnuje základním vlastnostem kamenného lícového zdiva, zabývá se přípravnými restaurátorskými pracemi před započetím obnovy včetně důrazu na rozpoznávání specifických památkových hodnot a v neposlední řadě přináší několik postřehů z nedávno realizovaných či právě probíhajících oprav (Karlův most v Praze, Severočeské muzeum v Liberci, Národní muzeum v Praze apod.).

12.00–13.15 oběd

13.15–16.00 praktická dílna

  • historické postupy a nástroje na opracování kamene (Michal Cihla a Michal Panáček)

Pod vedením Michala Panáčka si předvedeme a následně vyzkoušíme opracování kamene kopiemi historických nástrojů. Ukážeme si, jaké stopy na opracovaném kameni zanechávají a naučíme se tak rozpoznávat, jakými nástroji mohl být zkoumaný historický kámen opracován.

  • současné postupy a nástroje na opracování kamene (Kamenictví Veverka, Miletín)

Zkušení kameníci Veverkovi z Miletína nám předvedou postupy opracování kamene současnými nástroji a pod jejich vedením si některé úkony rovněž budeme moci vyzkoušet.

  • současné postupy a nástroje na opracování kamene (SPŠK S Hořice)

Pod vedením zkušeného lektora ze SPŠKS Hořice si vyzkoušíme postupy opracování kamene uplatňované i při současné kamenické práci.

Přihlášky přijímáme do 30. května nebo do naplnění kapacity.
Účastnický poplatek 300 Kč zahrnuje i drobné občerstvení a oběd (platba na místě).
Plakát ke stažení (PDF).

Informace o proběhlých ročnících.

Informace: