Rajská filmová noc - "Konec srpna v hotelu Ozon" (Plasy)

Promítání

Letní filmové promítání (od 21:00) tentokráte kvůli předpověděnému dešti v letním refektáři . Klášter se otevře návštěvníkům už čtvrthodiny před začátkem filmu, aby si mohli v klidu projít interiéry ambitových chodeb a rajský dvůr. Promítáme "Konec srpna v hotelu Ozon" (1966, režie: Jan Schmidt)