Komentované prohlídky Podzámecké zahrady v Kroměříži

Netradiční prohlídka

Pro zájemce o hlubší vhled do problematiky kroměřížských zahrad, jejich historie a obnovy jsou kromě odborných publikací a PDF průvodců k dispozici také kvalifikovaní průvodci.
 

V Podzámecké zahradě je stálá průvodcovská služba zajišťována formou procházky s odbornou lektorkou NCZK. Vycházka je doprovázena poutavým komentářem o historii a současnosti zahrady, jejích přírodních zajímavostech i drobných stavbách, které jsou ukázkou slohově neobyčejně čistých a prostorově citlivě pojatých objektů. Kromě těchto skutečností vám tak neuniknou ani informace z oblasti dendrologie, zahradního umění, archeologie atd. 
 

Cena komentované prohlídky je 70 Kč za osobu (50 Kč snížené vstupné). Je nutné si komentovanou prohlídku objednat na info@nczk.cz nebo na +420 778 531 417 (podmínkou je účast alespoň 5 osob).