Mariánská pouť ve Zlaté Koruně

Společenské akce

10.30 hodin SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (HUDEBNÍ DOPROVOD: ENSAMBLE BAROKNÍ KORUNA)
 
11.30 hodin MODLITBA U ZLATOKORUNSKÉ MADONY V OPATSKÉ KAPLI
 
12.00 hodin ZAHÁJENÍ V PARČÍKU PŘED RADNICÍ (FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ SOUMRAK)
 
 
Po celou dobu nedělního programu zajímavé pouťové předměty pro radost, tradiční občerstvení apod.
 
 
13.00 hodin DIVADÉLKO KOS HRAJE PRO DĚTI
 
 
POUŤOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM

 

Hudební doprovod pouti od 12.30 hodin orchestr GOOD TIMES BIG BAND (swingové melodie a dechová hudba)
 
Parkování pro návštěvníky poutě zajištěno u mostu ve Zlaté Koruně 150 m od centra.
 
POŘADATEL: Obec Zlatá Koruna