FUMA 2016: Archeologie ve městě

Pro odborníky

Odbor archeologie NPÚ, odborného územního pracoviště v Praze, spolupořádá jubilejní 15. konference Forum urbes medii aevi na témata strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek, tentokrát v královském městě Mělník 1.–3. června 2016. Podrobné informace, program konference a exkurzí, anotace přednášek a kontakty na účastníky najdete v programu a na webu www.fuma.cz.

FUMA 2016 je specializovaná mezinárodní konference věnovaná konkrétním problémům městské archeologie, je diskusním fórem o aktuálních tématech, které přináší terénní výzkumy intravilánů měst a vyhodnocování jeho výsledků. Cílem každoročních setkání je výměna informací mezi středoevropskými odbornými pracovišti, a to nejen mezi archeology, ale i specialisty na stavební historii, historiky, badateli v oblasti dějin umění a památkáři.

Obecným tématem i tentokrát zůstává problematika archeologie ve městě se zaměřením na otázku strategie, metodiky a metod archeologického výzkumu, dílem pak prezentace a ochrany archeologických památek. Snahou konference je představit práci našich i zahraničních kolegů v širokém spektru specializací nejen z oboru archeologie.

Konference je věnována památce doc. Miroslava Richtera, DrSc., a PhDr. Ladislava Hrdličky, kteří náleží mezi významné a stále inspirativní představitele české moderní archeologie středověku a jejichž páté výročí úmrtí si letos připomínáme.

Akce zahrnující přednášky, exkurze, výstavy a dva společenské večery je podpořena z projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy. Projekt č. DF13P01OVV014 je financován z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI.

FUMA XV: Archeologie ve městě

Strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek

  • termín: 1.–3. 6. 2016
  • místo jednání: Masarykův kulturní dům – MEKUC (Mělnické kulturní centrum, o. p. s., U Sadů 323, Mělník
  • konferenční poplatek: 750 Kč / 30 eur (studenti 250 Kč / 10 eur)

Kontakt:

  • Archaia Brno, o. p. s., Marek Peška, +420 777 239 045
  • ARÚ AV ČR Praha, v. v. i., Ivana Boháčová, +420 723 953 476
  • NPÚ, ÚOP v Praze, Jaroslav Podliska, +420 602 230 289