NPÚ jako instituce

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče.

Národní památkový ústav V ČÍSLECH

zaměstnanců

Tolik památkářů, archeologů, restaurátorů, kastelánů, zahradníků a dalších pracovníků v NPÚ působí

návštěvníků

Tolik lidí navštívilo v roce 2016 hrady, zámky a ostatní památky v majetku státu, které NPÚ spravuje

publikací

Tolik periodických i neperiodických publikací, sborníků, metodik apod. loni vydala pracoviště NPÚ

 


přednáškové cykly pro veřejnost