Metodické listy

Hlavním cílem metodickým materiálů je poskytnout všem, kteří vstupují do procesu péče o naše kulturní dědictví, efektivní nástroj k jeho ochraně a péči o něj. Adresná forma jednoduchých metodických listů či jejich souborů poskytuje informace pro praktické využití, a to včetně možných způsobů řešení, jejich odborného odůvodnění a odkazů na další zdroje.

Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK), který byl spolufinancován Evropskou unií.

Veškeré metodiky NCZK  jsou ke stažení zde.