NPÚ a památková péče

Jsme země plná památek. Mnohé z nich jsou majetkem státu a my se o ně staráme. Vyprávíme vám jejich příběhy a otevíráme jejich brány, aby žily a rozvíjely se i v tomto tisíciletí. Památky také zkoumáme a pomáháme všem, kteří o ně pečují. Na každou zachráněnou kapličku, roubenku, zámek, pivovar nebo třeba unikátní most jsme hrdí. I proto vám je chceme představit.

HLAVNÍ ČINNOSTI NPÚ

Pomáháme pečovat o památky 

Památky i péči o ně zkoumáme, vyhodnocujeme a poznatky přenášíme do praxe

Činnosti NPÚ

Staráme se o hrady a zámky v majetku státu

Otevíráme vám brány památek, abyste se mohli těšit jejich krásou a poznávat jejich hodnoty

Hrady, zámky aj. ve správě NPÚ

Představujeme kulturní dědictví a péči o ně

O tom, čím se zabýváme, mluvíme, píšeme a také to ukazujeme – odborníkům i laikům, dětem i dospělým

Památková péče

Zprávy

Zájemci o památky a historii se mohou hlásit do kursu památkové péče

22. 7. 2016

Již desátý ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky začne v září tohoto roku. Hlásit se mohou nejen zaměstnanci Národního památkového ústavu, ale i další zájemci o historii, památky a péči o ně.

Hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují začíná, vybírejte z nominací na cenu Patrimonium pro futuro

15. 7. 2016

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet pět pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Sbírka fotografické dokumentace na generálním ředitelství NPÚ bude v červenci a v srpnu uzavřena

14. 7. 2016

Z provozních důvodů bude sbírka fotografické dokumentace na generálním ředitelství NPÚ v červenci a v srpnu pro externí badatele uzavřena, zároveň je zastaven i příjem objednávek. V naléhavých případech nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 257 010 301 nebo 302, případně e-mailem na adresu gnr.sbirkafoto@npu.cz.


Akce

27 čvc
Výstava
Instalace Karlštejnského pokladu

Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV.

 • Hrad Karlštejn ()
 • 7. 5. 2016 –31. 10. 2017
27 čvc
Výstava
Publikace KRNOV - historie, archeologie

Výstava Krnov – historie, archeologie

 • Krnovská synagoga, Soukenická 83/28 ()
 • 24. 6. 2016 –30. 9. 2016
27 čvc
Pro odborníky
Švihov, hrad. Pohled na jádro. (Foto A. Kratochvílová, 2015)

Inspirujte se

 • Stůl Karla Čapka v podkroví vily bratří Čapků (2015)

  Jako by Karel Čapek právě někam odešel... Takový pocit nutně musí mít každý, kdo vstoupí do nebývale autenticky zachovaných interiérů Karlovy části rodinného domu bratří Čapků. Městská část Praha 10 Karlovu část dvojvily v roce 2013 koupila a umožnila provedení soupisu unikátního mobiliářového vybavení. V kategorii záchrana a obnova památky za svůj počin získala Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

  Cena NPÚ
 • Nový hrad u Kunratic, který se skrývá pod korunami stromů Kunratického lesa na ostrožně nad pravým břehem Kunratického potoka, oblíbený hrad krále Václava IV., byl zachráněn před zánikem díky obnově a celkové revitalizaci jeho okolí financované Magistrátem hl. m. Prahy během let 2012 a 2013.

 • Restaurování malířské výzdoby interiéru barokní hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích ukončilo mnoho let trvající obnovu, která kapli vrátila důstojnou podobu.

 • Venkovská usedlost čp. 24 ve vesnici Telecí v okrese Svitavy je zapsanou kulturní památkou od roku 1963 a od roku 2005 je součástí vesnické památkové zóny Telecí. Dům je příkladem menší chalupnické usedlosti z 18. století a typickou ukázkou lidové architektury Poličska.

 • Hrad Brandýs nad Orlicí byl vybudován v poslední čtvrtině 13. století. V roce 1421 ho dobylo a pobořilo husitské vojsko. Když roku 1505 přešel přes Kostky z Postupic do rukou Pernštejnů, byl znovu pobořen; po zpětné koupi jej sice nechal Bohuš Kostka z Postupic opravit, ale od první poloviny 17. století byl hrad opět pustý a chátral.

 • Zámek Červená Řečice

  Zámek v Červené Řečici je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu.

  Zvláštní ocenění
 • Hlavní vstup do zámku

  V červnu 2014 byla na zámku ve Světlé nad Sázavou zpřístupněna expozice historického evropského skla, jíž vyvrcholila první etapa záchrany a obnovy této památky.

 • Stavební práce v ambitu ženské části bývalého klášterního areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově odhalily v létě roku 2014 pozoruhodné malované stropní trámy z doby vlády Karla IV. V českých zemích jde o nejilustrativnější doklad archaického způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem.

  Cena NPÚ
 • Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele. Stavba o obdélném půdorysu je z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Na severní straně je věž se žaluziovými otvory. Budova po roce 1953 vyhořela a poté byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

  Cena NPÚ

Publikace


Přednáškové cykly pro veřejnost

 • Ze života památek

  Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pořádá přednáškový cyklus Ze života památek, který je určený pro širokou veřejnost. Smyslem přednášek je přinášet nejnovější poznatky z oboru památkové péče.

 • Přednáškové cykly pro veřejnost

  Od roku 2016 naše pracoviště zřídilo prostor, v němž se můžeme scházet s veřejností nejen ke konzultacím, ale též k přednáškám.

 • Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji

  Přijďte se dozvědět více o zajímavých památkových obnovách, projektech, nových publikacích či dalších aktuálních tématech památkové péče. Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci v 17 hodin v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava. Vstup je zdarma.