NPÚ a památková péče

Jsme země plná památek. Mnohé z nich jsou majetkem státu a my se o ně staráme. Vyprávíme vám jejich příběhy a otevíráme jejich brány, aby žily a rozvíjely se i v tomto tisíciletí. Památky také zkoumáme a pomáháme všem, kteří o ně pečují. Na každou zachráněnou kapličku, roubenku, zámek, pivovar nebo třeba unikátní most jsme hrdí. I proto vám je chceme představit.

HLAVNÍ ČINNOSTI NPÚ

Pomáháme pečovat o památky 

Památky i péči o ně zkoumáme, vyhodnocujeme a poznatky přenášíme do praxe

Činnosti NPÚ

Staráme se o hrady a zámky v majetku státu

Otevíráme vám brány památek, abyste se mohli těšit jejich krásou a poznávat jejich hodnoty

Hrady, zámky aj. ve správě NPÚ

Představujeme kulturní dědictví a péči o ně

O tom, čím se zabýváme, mluvíme, píšeme a také to ukazujeme – odborníkům i laikům, dětem i dospělým

Památková péče

Zprávy

Proběhlo první jednání komise pro stanovení koncepce restaurátorského zásahu pro románský portál v Plasích

17. 1. 2020

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhlo v prvním adventním týdnu první jednání Komise pro stanovení koncepce restaurátorského zásahu na románském portále kostela...

V aktuálních Zprávách památkové péče se dočtete o Národním muzeu i solární architektuře

10. 1. 2020

Druhé číslo Zprávy památkové péče není zastřešeno jednotícím tématem, o to pestřejší je ale jeho záběr.

Dotaci z Ministerstva kultury lze získat i na obnovu památkově nechráněných objektů

7. 1. 2020

Stejně jako v minulých letech mohou i letos vlastníci nemovitých kulturních památek žádat o příspěvek z několika dotačních titulů Ministerstva kultury. Nejzazší termín...


Inspirujte se


E-shop


Přednáškové cykly pro veřejnost