Národní památkový ústav se stal členem Europy Nostry

Hospitál Kuks - držitel ceny Europa Nostra

Národní památkový ústav se stal na základě rozhodnutí Výkonné rady, která zasedala 18. června 2019, přidruženým členem evropské nevládní organizace Europa Nostra. Spojení obou institucí představuje vyvrcholení dlouhodobé vzájemné spolupráce, a to nejen na poli odborných konzultací, ale zejména díky nominacím na evropské ceny kulturního dědictví.

Nominace za Českou republiku podává Národní památkový ústav pravidelně, nejčastěji v kategorii obnova, následně v kategorii dlouhodobý přínos a vzdělávání. Se svými více než deseti oceněními patří mezi vůbec nejúspěšnější laureáty. Respekt a pozitivní ohlas, které tyto ceny v evropském měřítku přináší, zavazují. Proto chce Národní památkový ústav svým členstvím přispět k širší propagaci, poznávání příkladů dobré praxe, výměně zkušeností a k diskuzi věnující se ochraně kulturního dědictví směrem do zahraničí. Z tohoto důvodu by ve spolupráci s dalšími českými členskými i přidruženými organizacemi Europy Nostry, jako jsou Asociace majitelů hradů a zámků, Institut pro památky a kulturu nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a další, rád podnítil vznik platformy založené na koordinované činnosti ve vztahu k Europě Nostře, jež je v současné době považovaná za vůbec nejprestižnější evropskou organizaci věnující se ochraně a podpoře evropského kulturního dědictví.

Nevládní organizace Europa Nostra s motem Hlas kulturního dědictví v Evropě byla založena v roce 1963 se sídlem v Haagu a Bruselu. Jako celoevropské sdružení zastřešuje kolem 50 zemí se sítí více než 250 členských a 150 přidružených organizací zaštiťujících ochranu kulturního a přírodního dědictví Evropy. Je nositelem projektu Sedm nejohroženějších památek, jímž se snaží upozornit na aktuální stav vybraných staveb v Evropě, jejichž další existence je reálně ohrožena.

Europa Nostra v rámci Programu Evropské unie Kreativní Evropa udílí každoročně již téměř dvacet let ceny za nejúspěšnější projekty spojené s ochranou a obnovou evropského kulturního dědictví. Tímto nejvýznamnějším evropským oceněním v oblasti ochrany kulturního dědictví Europa Nostra oceňuje vynikající přístup a úsilí architektů, řemeslníků, muzejníků, školských institucí, dobrovolníků, místních komunit, médií a majitelů památek.

  • 30. 7. 2019