V Praze a Kroměříži se sešli světoví odborníci na zahradní dědictví

Po dvaceti letech se na pozvání Národního památkového ústavu do Česka vrátila prestižní mezinárodní konference zahradních a krajinářských architektů ICOMOS/IFLA. Své příspěvky předneslo v Praze a v Kroměříži 21 předních odborníků na zahradní dědictví z dvanácti zemí světa. „Praha a Kroměříž nebyly vybrány náhodou: právě v nich nalezneme nejen zajímavé a cenné památky zahradního umění, ale také úspěšné příklady jejich obnov,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Stejně jako v roce 1977, kdy se historicky první setkání uskutečnilo v tehdejším Československu, patřila i letos mezi hlavní témata obnova, péče a prezentace historických zahrad. Krajinářští architekti i ostatní odborníci zabývající se historií zahrad a parků sdíleli v průběhu konference ve dnech 21. až 23. září zkušenosti a osvědčené postupy při péči o zahrady i při prezentaci obnovených památek zahradního umění.

Diskutovalo se také o nejnovějších poznatcích o zahradní archeologii, historických dokumentech a dalších zdrojích poznání. „Hlavním aspektem obnovy, péče a prezentace zahradního dědictví jako pevné součásti světového kulturního bohatství jsou vazby mezi člověkem a zahradami. Způsoby, jakými se do zahrad vpisují jednotlivci a společenství, jsou podstatnými východisky pro jejich utváření a využívání dalšími generacemi,“ připomenul Steve Brown, prezident Mezinárodního vědeckého výboru kulturních krajin při ICOMOS/IFLA.

Jeho slova doplnila i Naďa Goryczková. „Zahrady a parky jsou pevná a nedílná součást živého kulturního dědictví. Věřím, že tato mezinárodní konference přinese nejen nová témata, poznání  i užitečnou odbornou diskuzi, ale také obohatí živý proces péče o zahradní umění. Jistě není náhodou, že se konference pořádaná vždy jednou za dvacet let koná opětovně v České republice. Máme v tomto ohledu světu co nabídnout,“ uvedla.

V Praze promluvil například David Jacques z Velké Británie, Monica Luengo ze Španělska či německý odborník Jochen Martz. Moravská část konference pak byla zaměřena na interpretaci a prezentaci zahrad. Hlavními přednášejícími v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži byli belgický expert na historické zahrady Herman van den Bossche a Emanuela Borio z Itálie. Zájemci se také mohli seznámit s předními zahradními památkami v Čechách a na Moravě.

Více o konferenci

  • 20. 9. 2017
    (aktualizováno 22. 9. 2017)

Související akce