On-line bibliografie

Bibliografie památkové péče za léta 1994–2004

byla sestavována z monografií, článků a statí z periodických i neperiodických sborníků české provenience a výběrem zahraničních článků, které se obecně zaměřují na památkovou péči nebo mají vztah k českým zemím. Od roku 2004 je bibliografie památkové péče zpracovávána jen analyticky. Její článková část (od r. 1994) je dostupná v on-line katalogu Carmen.

Další bibliografie: