První náměstek generální ředitelky

Nepodléhá CC

Mgr. Petr Spejchal

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V dalších letech absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (obor psychologie) a v roce 2014 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na právo a právní vědu. Spolupracoval s lidskoprávními organizacemi a společnostmi v oblasti řízení lidských zdrojů. Mezi lety 2011 a 2014 vedl psychologické předměty na ČVUT. V Národním památkovém ústavu pracuje od roku 2012, kdy nastoupil do právního oddělení.

Odborně se zaměřuje na pracovní právo a řízení lidských zdrojů. Působí jako člen sektorové rady pro kulturu, která tvoří metodiku a standardy celoživotního vzdělávání. Je členem poradní skupiny náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví pro oblast edukací a vzdělávání.