Náměstek pro památkovou péči

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor historie – archeologie, kde v roce 1995 obhájil magisterskou práci a získal titul Mgr. V roce 2004 zde získal také titul Ph.D.

Mezi lety 1993 a 2010 pracoval jako archeolog v Archeologickém ústavu Akademie věd a v letech 1999 až 2009 zde vykonával funkci zástupce ředitele. V roce 2010 se stal vedoucím odboru archeologie na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu (dnešním generálním ředitelství). V roce 2013 byl jmenován náměstkem generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči.

Ve své profesní práci se soustředí na archeologii středověku, zejména na témata získávání a zpracování surovin a proměnu krajiny v důsledku kolonizace a urbanizace. V současnosti se zabývá také informačními systémy o archeologických lokalitách pro potřeby jejich památkové ochrany. Dlouhodobě se podílí na výzkumu egyptské Západní pouště, a to ve spolupráci s Egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavem pro klasickou archeologii FF UK; zde se rovněž podílí na výuce v oblasti metodiky přípravy, vedení a dokumentace archeologických výzkumů a jejich managementu. Je členem redakčních rad několika periodik, např. Památky archeologické, Intedisciplinaria archaeologica naturae sciensia nebo Forum Urbes medii Aevi, a je autorem řady textů v odborném i neodborném tisku.