První náměstek generální ředitelky

Mgr. et Mgr. Michal Novotný, Ph.D.