Přejít na: Obsah | Konec stránky

Slovo úvodem

Vítejte na webových stránkách časopisu Zprávy památkové péče.

Doufáme, že zde najdete vše, co hledáte, ať už z pozice věrných i nových čtenářů, autorů nových studií a příspěvků nebo odborníků a spolupracovníků časopisu. Časopis Zprávy památkové péče byl založen v roce 1937 a od té doby soustavně pod různými názvy seznamuje odbornou i laickou veřejnost s novými poznatky v oboru péče o kulturní movité i nemovité dědictví naší vlasti. Za desetiletí své existence významně přispěl k formování oboru památkové péče jako praktické i teoretické disciplíny. Časopis Zprávy památkové péče vychází šestkrát ročně, publikuje odborné recenzované studie a další informace z oboru. V současnosti je vydáván Národním památkovým ústavem, Generálním ředitelstvím. Doufáme, že tato webová prezentace rozšířená o bibliografickou databázi článků přispěje k dalšímu rozvoji a vzkvétání časopisu a poskytne úplnější a přehlednější informace všem jejím návštěvníkům.

podpis
Mgr. Lukáš Hyťha