ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

ÚOP v hl. městě Praze

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v hl. m. Praze
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem


Ve dnech 29. až 31. prosince 2014 bude badatelna a knihovna pražského územního odborného pracoviště NPÚ Na Perštýně 12 (3. patro) z důvodu dovolených uzavřena. Pro případ urgentních žádostí lze využít pondělí 22. prosince 2014. Badatelské dny od 5. ledna 2015 již pokračují v normálním provozu.

Mgr. Josef Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS


Ve středu 31. prosince 2014 jsou zrušeny úřední a konzultační hodiny pro veřejnost. Na pracovníky NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze se lze obrátit při neodkladných záležitostech pro konzultaci v pondělí 22. a 29. prosince 2014, případně též e-mailem. Úřední dny od 5. ledna 2015 pokračují v normálním provozu.
Děkujeme za pochopení!

Ing. arch. Ondřej Šefců
ředitel NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze

Pracovníci pražského územního odborného pracoviště NPÚ Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2015.


Konzultační hodiny pro veřejnost a otevírací doba knihoven NPÚ v období vánočních a novoročních svátků

18.12.2014 - 5.1.2015 | sdělení, informace
Pracovní doba některých pracovišť se na konci prosince a v prvních dnech roku 2015 z organizačních důvodů upravuje.

Pracovní příležitost na územním odborném pracovišti NPÚ v Praze: památkář

16.12.2014 - 23.1.2015 | sdělení, informace
Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze vypisuje výběrové řízení na místo památkáře.

Nabídka nepotřebného majetku – nemovitost v k. ú. Lysolaje a obci Praha

2.12.2014 - 26.1.2015 | sdělení, informace
Národní památkový ústav oznamuje v souladu se zákonem o majetku České republiky a vyhláškou o hospodaření s majetkem státu zahájení výběrového řízení ke zjištění zájemců o koupi nepotřebného majetku. Podrobnosti a veškeré potřebné náležitosti jsou zveřejněny v přílohách.