ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

ÚOP v hl. městě Praze

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v hlavním městě v Praze
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem

Provoz knihovny

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Otevírací doba v badatelně pro veřejnost:

PO, ST 8:30 – 12:00

V případě větších požadavků je nutno materiály předem objednat.

info o knihovně


Další výjimečné archeologické objevy v Klementinu. Příběh odkrývání původního kláštera dominikánů pokračuje

19.8 - 19.10.2014 | sdělení, informace
Archeologové pražského pracoviště NPÚ provedli v roce 2013 celkem 34 archeologických akcí v prostoru pražské památkové rezervace, většinou menších v rámci stavebních prací (kanalizace, výkopy, šachty apod.). Z nich dvě se zařadily k největším, nejdelším a nejvýznamnějším akcím poslední doby: vedle výzkumu proluky a domu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice to byl především záchranný archeologický výzkum v areálu Národní knihovny ČR v Klementinu, který se od srpna 2014 znovu rozběhl a sliboval již v prvních týdnech skvělou řádku nových nálezů.

Archeologický objev (dosud) nejstarší fortifikace na území pražských měst

3.10.2014 | sdělení, informace
V září skončil na pražské Malé Straně archeologický výzkum malý rozsahem, ale velký svým významem. Podařilo se učinit objev, který zásadně mění naše představy o počátcích Prahy. Při budování vzduchotechniky pod podlahou suterénního divadla Inspirace (čp. 258) na rohu horního Malostranského (dříve Vlašského) náměstí a Nerudovy ulice se ve výkopech podařilo rozpoznat a vypreparovat spodní části příkopu opevnění.