ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

ÚOP v hl. městě Praze

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v hlavním městě v Praze
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem

Upozorňujeme návštěvníky knihovny a badatelny NPÚ ÚOP Praha, že ve dnech mezi 14. - 18. 7. 2014 bude omezen provoz z důvodů dovolených. Po tuto dobu budou přednostně vyřizovány žádosti referentů. Doporučujeme se předem objednat a domluvit si termín u paní Markéty Seidlové, 234 653 311; 775 443 499; seidlova.marketa@npu.cz.

Od 21. 7. 2014 už bude provoz v knihovně bez omezení.

Děkujeme za pochopení
Josef Hájek
vedoucí OEDIS Praha


Výroční zpráva Národního památkového ústavu za rok 2013

22.7.2014 | publikace, metodika, doporučení
Výroční zpráva za rok 2013, kterou zveřejnil Národní památkový ústav, přináší kromě každoroční přehledné rekapitulace aktivit a dokončených i rozpracovaných úkolů také shrnutí organizačních změn, jimiž NPÚ v loňském roce prošel. Elektronická verze výroční zprávy je nyní dostupná na webu NPÚ ke stažení.

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí (publikace)

25.6.2014 | publikace, metodika, doporučení
Vyšla publikace, která se pokouší zpřístupnit hlavní výsledky archeologických a stavebně historických bádání na území jižní části Malé Strany. Jejich kombinací s několika málo písemnými prameny a přírodovědnými expertizami byl učiněn pokus o vylíčení příběhu zaniklé středověké osady na úpatí Petřína.

NPÚ přijímá přihlášky do dalšího ročníku jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky

24.6 - 15.12.2014 | sdělení, informace
Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, otevírá v lednu 2015 nový ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky. Cílem je poskytnout posluchačům základní přehled o všech disciplinách oboru památkové péče. Závazné přihlášky přijímáme do 15. prosince 2014.