ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

ÚOP v hl. městě Praze

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v hl. m. Praze
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem


Ve dnech 29. až 31. prosince 2014 bude badatelna a knihovna pražského územního odborného pracoviště NPÚ Na Perštýně 12 (3. patro) z důvodu dovolených uzavřena. Pro případ urgentních žádostí lze využít pondělí 22. prosince 2014. Badatelské dny od 5. ledna 2015 již pokračují v normálním provozu.

Mgr. Josef Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS


Ve středu 31. prosince 2014 jsou zrušeny úřední a konzultační hodiny pro veřejnost. Na pracovníky NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze se lze obrátit při neodkladných záležitostech pro konzultaci v pondělí 22. a 29. prosince 2014, případně též e-mailem. Úřední dny od 5. ledna 2015 pokračují v normálním provozu.
Děkujeme za pochopení!

Ing. arch. Ondřej Šefců
ředitel NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze

Pracovníci pražského územního odborného pracoviště NPÚ Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2015.


K výstavě Hrady a zámky objevované vyšel průvodce. S autorem je možné absolvovat i komentovanou prohlídku

9.1.2015 | publikace, metodika, doporučení, výstava
Pro úspěšnou výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované, která probíhá až do poloviny března v Jízdárně Pražského hradu, připravil její hlavní kurátor Petr Pavelec rovněž obsáhlého průvodce expozicí. Na 142 stranách pečlivě zpracované publikace lze nalézt množství podrobných informací o koncepci výstavy, o jednotlivých historických epochách i o exponátech, které si návštěvníci mohou navíc připomenout na barevných fotografiích.

Obnova památek 2015: Beton a památková péče

17.3 - 18.3.2015 | konference
Patnáctý ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Témata: Betonové konstrukce a prvky staveb z hlediska památkové péče, příklady obnovy.