Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nebílovy - zámek

Čechy | Plzeňský kraj | okres Plzeň-jih | zámek | ve správě NPÚ
nebilovy 160x108

Nebílovský zámek je příkladem čisté, vídeňsky orientované barokní zámecké architektury. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo pro veřejnost otevřeno přední křídlo s instalací barokního a rokokového mobiliáře. V současné době je v rámci prohlídkového okruhu zpřístupněno i zadní křídlo zámku včetně proslulého Tanečního sálu s unikátní iluzivní výmalbou Antonína Tuvory.

Prohlídka

  • přední zámecký trakt – interiérová instalace Přírodní a květinové motivy ve výtvarném umění (historický nábytek, porcelán, květinová zátiší, grafika a další)
  • prohlídka zadního zámeckého traktu – Velký sál s nástěnnou malbou, zámecká kaple a další
Informace o památce

Více informací


Historie

Autorem současné podoby zámku bezpochyby byl vídeňský dvorní architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Stavbu v Nebílovech realizoval jako své první velké dílo plzeňský stavitel a architekt Jakub Auguston. Nebílovský zámek je úzce spjat se jménem hraběte Adama Jindřicha ze Steinau, císařského generála, maršála Benátské republiky, generála a polního maršála Saského krále, atd. Poté, co se po bouřlivých létech válečných, mnoha zraněních i osobních útrapách válečník od Rigy či vítěz nad Turky u Nových Zámků rozhodl uchýlit do ústraní, zakoupil na doporučení hraběte z Jana z Wrtby v roce 1705 zdejší panství a i s rodinou se patrně přestěhoval na starý zámek. Maršál se však novostavby zámku nedočkal. Umírá v roce 1712 a panství dědí jeho dcera, vzdělaná a uměnímilovná Marie Terezie, provdaná za Františka Václava z Wrtby, bratra výše zmíněného Nejvyššího purkrabí království Českého. Zámek je posléze prodán Černínům a před rokem 1720 stavebně dokončen.

Dvě podkovovitá křídla byla po stranách propojena arkádovými chodbami, nesoucími ploché terasy s balustrádou. V zadním objektu se nachází reprezentační místnosti – velký taneční sál – stavebně upravovaný v 80. letech 18. století, a kaple sv. Antonína. V předním stavení s průjezdní hodinovou věží existoval menší sál s barokní nástropní malbou. Na východě přiléhal k areálu hospodářský dvůr, na západní straně formální zahrada s fontánou a třemi pavilony v ohradní zdi.

Zámek nebyl z důvodu statických poruch prakticky až do roku 1785 obýván. Teprve za Jana Vojtěcha hraběte Černína z Chudenic, Nejvyššího lovčí království Českého, je zde provedena i v souvislosti se stavbou nedalekého lesního zámečku Kozlu generální rekonstrukce, upraven taneční sál, a celý objekt vymalován Antonínem Tuvorou. Malby se z větší části dochovaly dodnes a jsou předmětem postupného restaurování.

Od roku 1816, po Černínově smrti, není už zámek v Nebílovech používán jako reprezentační rezidence, ale je novými majiteli, hrabaty z Valdsteina–Wartemberka určen k hospodářskému využívání. Během následujících 100 let se budovy zámku téměř rozpadnou, hospodářský dvůr a spojovací arkádová křídla zaniknou zcela. V roce 1919 je areál v rámci pozemkové reformy zabrán a později necitlivě rozparcelován a rozprodán. Od roku 1968 se zde provádí postupná obnova.

Nebílovský zámek je představitelem typické vídeňské barokní architektury, v českých zemích ojedinělé. Svou půdorysnou dispozicí připomíná zámky v Aschachu, Halbturmu, vídeňskou rezidenci Belevedere, či salzburský Mirabell – prvořadá díla J. L. von Hildebrandta. Řada architektonických prvků a dispozic je shodná i se zámkem v Pommersfelden v Horních Francích. Naprosto unikátní a ojedinělá je Tuvorova výmalba zejména tanečního sálu, zakotvená už ve formách klasicismu, ale pořád ještě rokokově hravá. Malba na ploše cca 1400 m2 představuje fantaskní subtropickou krajinu se zvířaty, rostlinami a antikizujícími architekturami. Její paralelu bychom našli pouze v císařských apartmánech vídeňského Schönbrunu, nebo v zahradním pavilonu kláštera v Melku, kde Tuvora v 70. letech 18. století rovněž působil.

V současné době je pro návštěvníky objektu zpřístupněno přední zámecké křídlo, a tři pokoje a velký taneční sál v reprezentačním zadním křídle.

Zdroj


Metadata ke zprávě

Adresa
Správa zámku Nebílovy, Nebílovy 1, 332 04 Nezvěstice
Telefon
+420 377 917 090
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
104
Galerie fotografií

Nebílovy - zámek

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Interiér

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit