Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Lemberk - zámek

Čechy | Liberecký kraj | okres Liberec | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Lemberk01 188x127 160x108

Nejstarší historie zámku je spjata se sv. Zdislavou, jejíž tradiční světnička je zde dodnes k vidění. Dominantou Lemberku je honosný barokní sál s nástropními výjevy z třicetileté války, který byl po letech restaurování opět představen veřejnosti. Lákadlem jsou také nově otevřené prostory v přízemí (zbrojnice, salony dokumentující bydlení rodiny Liebiegů).

Zámek

Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka. Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří; uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, Bajkový sál s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, černá kuchyně, kancelář vrchnostenských úředníků s trezorem z 19. století, zbrojnice či tzv. Zdislavina světnička. V blízkosti zámku se nachází barokní zahrada s letohrádkem, roubené domky někdejšího služebnictva a tzv. Zdislavina studánka.

Zámecké interiéry

Prohlídka zámecké kaple Seslání Ducha svatého s bohatou raně barokní štukovou výzdobou, renesanční ložnice, Bajkového sálu, barokní ložnice, vrchnostenské kanceláře, černé kuchyně, zbrojnice, Zdislaviny světničky a dalších prostor zámku. Interiéry jsou vybaveny převážně renesančním a barokním nábytkem a jsou doplněny obrazy, cínovým nádobím a dalšími předměty. Prohlídku lze absolvovat ve dvou trasách (velký okruh - všechny přístupné prostory zámku x malý okruh - část přístupných prostor zámku)

Délka prohlídky 70 minut (velký okruh) či 50 minut (malý okruh)

Kontakt

Státní zámek Lemberk
P. O. BOX 3
471 25  Jablonné v Podještědí
Tel.: +420 487 762 305
E-mail: lemberk@npu.cz
Web: www.zamek-lemberk.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Původní hrad Lemberk založili Markvartici před polovinou 13. století. Potomci Havla z Lemberka, který se po něm poprvé psal v roce 1241, ho drželi až do konce 14. století. V roce 1398 byl obležen a zřejmě i dobyt, a záhy přešel na pány z Vartemberka. Od 30. let 15. století hrad drželi Berkové z Dubé. Dnešní zámek je v základě renesanční stavbou postavenou pravděpodobně Jindřichem Berkou z Dubé, který Lemberk vlastnil v letech 1581–1599. Další stavební úpravy provedl Vratislav z Donína, který zámek držel do pobělohorských konfiskací. V průběhu třicetileté války získal zámek Albrecht z Valdštejna, za jehož vlády navrhl Nicola Sebregondi raně barokní přestavbu zámku. Realizoval ji až po roce 1633 Jan Rudolf Breda. Rovněž většina interiérů pochází z této doby.

Vzácně dochovaný pozdně renesanční strop „Bajkového sálu“ s malovanými deskami v 1. patře západního křídla zobrazuje bajky, inspirované publikací Egidia Sadelera „Theatrum morum“, vydanou roku 1608 v Praze.

Nejcennější prostory nalezneme v zámecké kapli sv. Ducha, vyzdobené raně barokními štukami, a také v hlavním sále severního křídla, který proniká dvěma podlažími. V roce 1726 koupil Lemberk hrabě Filip Josef Gallas, ale protože hlavním sídlem gallasovského dominia zůstal Frýdlant, nedošlo na zámku k zásadnějším stavebním úpravám. K významným renovacím došlo až za Auersperků v letech 1904 – 1910.


Metadata ke zprávě

Adresa
Lvová 1, 471 25 Jablonné v Podještědí
Telefon
+420 487 762 305
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
83
Galerie fotografií

Lemberk - zámek

dne
9. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Celkový pohled

dne: 9. 8. 2011

Relikviář s lebkou sv. Zdislavy

dne: 9. 8. 2011

Letecký snímek

dne: 9. 8. 2011

Bajkový sál s výjevy z Ezopových bajek

dne: 9. 8. 2011

Kuchyně

dne: 9. 8. 2011

Zdislavina studánka

dne: 9. 8. 2011

Nádvoří

dne: 9. 8. 2011

Vrchnostenská kancelář

dne: 9. 8. 2011

Tzv. Zdislavina světnička

dne: 9. 8. 2011

Expozice moderního sklářského umění

dne: 9. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit