Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Duchcov – zámek

Čechy | Ústecký kraj | okres Teplice | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Duchcov-zámek 160x108

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním slohu rozšířen a v letech 1812–1818 jeho zevnějšek klasicistně upraven. Duchcov snad nejvíce proslavil pobyt Giacoma Casanovy, který na zámku sloužil na sklonku svého bouřlivého života jako knihovník a také zde zemřel a je pochován. Na jaře 2011 byla zpřístupněna první část obnoveného Valdštejnského muzea.

 

Zámek

Duchcovský zámek dal v letech 1675–1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta J. B. Matheye na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl zámek rozšířen o dvě boční křídla. Úpravy zámeckého areálu včetně unikátní barokní zahrady byly prováděny od roku 1720, fasády dostaly současný klasicistní vzhled v letech 1812–1818 a následně byl upraven i rozsáhlý přírodní park. Výrazným zásahem do areálu zámku byla v roce 1959 likvidace barokního špitálu z důvodů povrchové těžby uhlí. Freska V. V. Reinera z původní kupole špitálu byla přenesena do nově postaveného pavilonu v zámeckém parku. Návštěvníci mohou zhlédnout valdštejnskou rodovou galerii, expozici v tzv. biliárovém křídle, tři místnosti zámeckého personálu a muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy, který jako valdštejnský knihovník prožil na zámku v Duchcově posledních třináct let svého života.

1. okruh: stálá expozice
Slavnostní schodiště, předsálí, Valdštejnský sál s galerií předků, chodby s expozicí grafiky 17. a 18. století, Valdštejnské muzeum (vojenská zbrojnice, lovecký salonek, sbírka fajánse a porcelánu, kabinet kuriozit, hudební salon, vistorický salonek s výstavou Zámek Duchcov v proměnách času), biliárový sál, místnosti zámeckého služebnictva (pokoje malíře, hraběcího sluhy a správce), muzeum Giacoma Casanovy (benátský pokoj, ložnice, pařížský salonek, zámecká knihovna).
Trvání prohlídky: 60 minut, vstup do expozice pouze s průvodcem.

2. okruh: Galerie Giacomo
Sezonní výstavy v přízemí casanovského křídla zámku.

Knížecí zahrada
Zámecká zahrada ve francouzském stylu, situovaná před severním křídlem zámku (vpravo od hlavního vstupu).

Kontakt

Státní zámek Duchcov
náměstí Republiky 9
419 19 Duchcov
tel. +420 417 835 301
e-mail: duchcov@npu.cz
www.zamek-duchcov.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Na místě hradu pánů z Oseka vznikal po roce 1570 v Duchcově zámek pro Václava Popela z Lobkowicz, který budoval Vlach Filip podle plánů Ulrica Aostaliho. Základ dnešní trojkřídlé budovy zámku však dala až významná přestavba podniknutá arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna, který z Duchcova vytvořil základ nového valdštejnského fideikomisu. Stavba z let 1675–1685 byly vedena podle plánů architekta Jeana Baptista Matheye. Další úpravy probíhaly v době, kdy panství převzal Jan Josef z Valdštejna. Práce nejdříve vedl Marcantonio Canevalle (od něhož pochází i stavba zámeckého kostela Zvěstování Panny Marie) a od léta 1714 František Maxmilián Kaňka, který navrhoval architekturu hlavního oltáře. Upravil rovněž vzhled hlavního sálu, do kterého Václav Vavřinec Reiner namaloval fresku s námětem Jindřich z Valdštejna přivádí Přemyslu Otakarovi II. roku 1254 svých čtyřiadvacet synů. Pozměnil rovněž podobu bočních křídel a jejich ukončení a propojení mřížovou zdí se sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Kaňka snad přistavěl také dlouhé křídlo s konírnami. Zámeckou zahradu ve francouzském slohu, obohacenou o vodní díla a množství soch z dílny Matyáše Brauna, navrhl František Schor. V zahradě vznikl barokní panský špitál s ústřední polygonální kaplí Nanebevzetí Panny Marie, zbořený v roce 1958 pod záminkou údajného nálezu uhlí. Vzácná Reinerova freska ze špitální kaple byla přenesena do nově vystavěného pavilonu podle návrhu architekta Jana Sokola.

Další významné přestavby proběhly až v letech 1812–1818 za Josefa Karla z Valdštejna, kdy byly upraveny vnější fasády do střízlivější klasicistní formy. Od roku 1816 byla budována pouze zahrada v anglickém stylu.

Duchcov nejvíce proslavil pobyt Giacoma Casanovy (1785–1798), který na zámku sloužil na sklonku svého bouřlivého života jako knihovník, zemřel zde a je pochován u kostela sv. Barbory. Na zámku však pobýval i Johan Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Ludwig van Beehoven, Fryderik Chopin a František Palacký.


Metadata ke zprávě

Adresa
Náměstí Republiky 9, 419 19 Duchcov
Telefon
+420 417 835 301
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
27
Galerie fotografií

Duchcov - zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011

Interiér

dne: 8. 8. 2011

Interiér

dne: 8. 8. 2011

Obrazárna

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit