Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vysočina - soubor lidových staveb

Čechy | Pardubický kraj | okres Chrudim | lidová architektura | ve správě NPÚ
Vysočina-betlém 160x116

První expozice byly zpřístupněny v roce 1972. Roubené usedlosti volně rozptýlené v původním krajinném prostředí, které sem byly přeneseny z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. Expozice dokumentují život a způsob hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. do poloviny 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon (mlýn, olejna, pila, stupník na tříslo, varna povidel). SLS Vysočina pořádá množství návštěvnicky zajímavých programů, které přibližují jednotlivá odvětví lidové kultury, například: lidová řemesla, obyčeje, stravu...

Prohlídkové okruhy:

  • Betlém - Hlinsko: Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z poloviny 19.století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek a keramiky.
  • Veselý Kopec, Svobodné Hamry: Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon.

Kontakt

Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko v Čechách
tel./fax: +420 469 326 415
Informace o památce

Více informací


Historie

Jádrem rozsáhlého zařízení expozice lidového stavitelství ve volné přírodě je osada Veselý Kopec, kde vznikl stavebně i expozičně ucelený soubor lidových staveb dokumentující vývoj vesnického domu, bydlení a hospodářských staveb Českomoravské vrchoviny a Železných hor, v horizontu tří století. Velký důraz byl od počátku kladen na záchranu a obnovu lidových technických staveb, takže dnes zde návštěvníci naleznou zajímavou kolekci dokládající zručnost našich předků. Odborná pozornost je věnována také interiéru obytných i hospodářských částí dokládajícímu životní způsob venkovského obyvatelstva. Na Veselém kopci bylo postupně realizováno 25 objektů. K hodnotným lidovým stavbám patří usedlost čp. 4 na Veselém Kopci - jedna z nejstarších dochovaných zemědělských usedlostí v Železných horách, čtrnáctiboká polygonální stodola ze Sádku u Poličky, která je již jedinou dochovanou v českých zemích, vodní obilní mlýn s mechanickou varnou povidel a stoupou na kroupy, vodní olejna či chalupa drobných zemědělců z Herálce. Doprovodné expozice se nacházejí ve Svobodných Hamrech a v Možděnici. SLS Vysočina obohatil i další významný expoziční celek - památková rezervace Betlém, nacházející se ve středu města Hlinska. Urbanisticky i architektonicky cenný soubor více než dvaceti původních roubených a zděných domů postavených od poloviny 18. do poloviny 19. století čítá již 14 zrekonstruovaných objektů. Ty přibližují nejen život tehdejších obyvatel, tedy drobných řemeslníků a živnostníků, nýbrž zvou i k příjemnému posezení v hospodě, čajovně nebo přinesou radost z nákupu lidových výrobků či voňavých bylinek.

SLS Vysočina nabízí svým návštěvníkům také řadu výstav a programů věnovaných lidovému stavitelství, bydlení, hospodaření, řemeslům, lidovému zpěvu, stravě, duchovní kultuře či obyčejům spojeným s jednotlivými ročními obdobími nebo s životem rodiny. K nejoblíbenějším patří především masopust, jarmark, posvícení a tématické programy věnované hospodaření či stavebním technikám. Období Velikonoc a Vánoc je již neodmyslitelně spojeno s tradičními výstavami.


Metadata ke zprávě

Adresa
Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko v Čechách
Telefon
tel.: +420 469 326 415
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
188
Galerie fotografií

Vysočina - soubor lidových staveb

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Hlinsko - Betlém

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém, interiér

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém, kresba

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém v zimě

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém v zimě

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec - statek

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, interiér

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, hájovna

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, masopust

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, mlýn

dne: 13. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit