Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Horšovský Týn – hrad a zámek

Čechy | Plzeňský kraj | okres Domažlice | hrad, zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
htyn[1] 160x108

Horšovský Týn byl původně biskupský hrad založený před polovinou 13. století. V roce 1547 vyhořel a za Jana mladšího Popela z Lobkovicz byl přestaven na monumentální renesanční sídlo. V letech 1623–1945 v majetku Trauttmansdorffů. Se svými šesti prohlídkovými okruhy a rozsáhlým přírodně-krajinářským parkem patří k nejvíce zpřístupněným objektům v České republice.

Prohlídkové trasy

Hrad
Unikátní raně gotická kaple, zařízené renesanční bydlení (ložnice, jídelna, pracovna), zbrojnice. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 60 min., prohlídky je možno řadit po 20 minutách pro max. 23 osob.
Zámek
Zámecké bydlení od 16. století do počátku 20. století, salony, taneční sál, knihovna, unikátní obrazová galerie českých panovníků. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 60 min., prohlídky je možno řadit po 20 minutách pro max. 23 osob.
Purkrabství
Společná expozice Městského muzea Horšovský Týn a státního zámku. Jízdárna, ochozová chodba, historické interiéry purkrabského paláce s bohatým vybavením. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 50 min., prohlídky je možno řadit po 60 minutách pro max. 10 osob.
Trasa Mitsuko
Stálá výstava z pozůstalosti hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Čechách. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 40 min., prohlídky je možno řadit po 60 minutách pro max. 45 osob.

Kontakt

Hrad a zámek Horšovský Týn
náměstí Republiky 1
346 01 Horšovský Týn
tel. +420 379 423 111, +420 606 659 643
e-mail: horsovskytyn@npu.cz
www.horsovsky-tyn.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn – později Horšovský – jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Ten je dnes patrný v interiérech, z nichž je nejcennější raně gotická kaple. Po husitských válkách hrad přechází z církevních rukou do rukou světských feudálů. Jako jedni z prvních šlechtických rodů sem přicházejí Ronšperkové, páni z nedalekých Poběžovic. Okolo roku 1535 toto panství získal od nich do svého držení významný český rod pánů z Lobkovicz.

Prvním byl Jan mladší Popel z Lobkovicz, který zastával významné úřady v zemi a těšil se přízni krále Ferdinanda I. V roce 1547 vznikl ve městě rozsáhlý požár, který se rozšířil i na hrad a vážně jej poškodil. O tři roky později nechal Jan přestavět toto polorozbořené sídlo na zámek v novém, tehdy moderním renesančním slohu. V této podobě se zámek dochoval až do dnešní doby. Dědic Jana Popela syn Vilém byl odsouzen za účast na stavovském povstání k trestu smrti a ke konfiskaci majetku. V roce 1623 panství koupil za nepatrný obnos jako levný pobělohorský konfiskát štýrský hrabě Maximilian Trauttmansdorff, císařský diplomat. Trauttmansdorffové vlastnili zámek více než 300 let – až do roku 1945, kdy na základě Benešova dekretu správu nad ním převzal stát.

Hrad a zámek Horšovský Týn je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován – až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století.

V roce 1996 byl celý areál pro svou nesmírnou historickou hodnotu prohlášen národní kulturní památkou. Do tohoto areálu patří nejen hlavní zámecká budova, ale i budova purkrabského paláce a téměř čtyřicetihektarový přírodně krajinářský park s glorietem, loretánskou kaplí a vdovským domem.

Dnes zámek v hlavní sezóně nabízí návštěvníkům šest návštěvních okruhů s celkovou dobou prohlídky přes 5 hodin.


Metadata ke zprávě

Adresa
Hrad a zámek Horšovský Týn, náměstí Republiky 1, 346 01 Horšovský Týn
Telefon
+420 379 423 111, +420 606 659 643
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
40
Galerie fotografií

Horšovský Týn - hrad a zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011

Interiér

dne: 8. 8. 2011

Kaple

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit