Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Bečov nad Teplou - hrad a zámek

Čechy | Karlovarský kraj | okres Karlovy Vary | hrad, zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Becov02

Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou představují ojedinělý soubor dochovaných kulturních památek nesmírné historické hodnoty. Zachovalý středověký hrad se tyčí nad řekou Teplou a představuje jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Barokní zámek v jeho podhradí pak nabízí možnost zhlédnout unikátní mobiliář sv. Maura, druhou nejcennější zlatnickou movitou památku na území ČR. Vedle expozice relikviáře sv. Maura si mohou návštěvníci prohlédnout zámecké interiéry s dobovým vybavením a sbírkami a areál zámeckého parku.

Relikviář sv. Maura

Na zámku Bečov jsou pro veřejnost zpřístupněny tři návštěvnické okruhy:

I. návštěvnický okruh – relikviář sv. Maura. Prezentace unikátní románské památky evropského významu – relikviáře sv. Maura s doprovodnou expozicí, podrobně mapující význam a osudy této jedinečné památky. Prohlídka trvá 45 minut.

II. návštěvnický okruh – zámecké interiéry. Klasické zámecké interiéry zaměřené na prezentaci uměleckých děl mimořádné kvality, pocházející převážně ze sbírek posledních majitelů vévodského rodu Beufort-Spontin - návštěvnický okruh zahrnuje prohlídku zámecké knihovny, kaple sv. Petra, grafického salónu, gobelínového sálu a dalších interiérů barokního zámku. Prohlídka trvá 45 minut.

III. návštěvnický okruh – Relikviář pro každého. Dětská prohlídka relikviáře sv. Maura. Během prohlídky děti aktivně využívají model relikviáře v měřítku 1:1. Prohlídka je zakončena návštěvou trezorové místnosti. Vhodná pro děti 7-12 let. Délka prohlídky 45 min.

IV. návštěvnický okruh – Procházka minulostí. Prohlídka pro nejmenší návštěvníky ve věku 3 – 7 let. Děti během prohlídky procházejí prostory zahrad a zámku a seznamují se s tím jak se dřív na zámcích žilo. Délka prohlídky 45 min.

Kontakt

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394
E-mail - rezervace: becov@npu.cz. Rezervace: info@zamek-becov.cz

Další informace

(Aktualizace: 13.11.2014)

Informace o památce

Více informací

Vstupné

návštěvnický okruh český výklad
plné vstupné děti, studenti, ZTP senioři nad 65 let
rodinné vstupné (2 dosp.+ 2 děti)
1. Relikviář sv. Maura 130 Kč/os. 80 Kč/os. 110 Kč/os. 330 Kč/os.
2. Zámecké interiéry 80 Kč/os. 50 Kč/os. 70 Kč/os. 210 Kč/os.
3. Relikviář pro každého
130 Kč/os. 80 Kč/os. 110 Kč/os. 330 Kč/os.
4. Procházka minulostí plné vstupné = 140 Kč pro 2 os. a edukativní materiál snížené vstupné = 40 Kč pro třetí a další os.

Příplatky k základnímu vstupnému za:

cizojazyčný výklad 40 Kč/os.
cizojazyčný text 20 Kč vratná záloha
prohlídka po sezóně až 200% výše příplatku dle počtu osob, hodiny prohlídky, možnosti správy památkového objektu

Vstupné na osobu mimo mimo otevírací a provozní dobu zámku:

Prohlídka je možná výhradně na základě potvrzené objednávky pro skupiny o min. počtu 15 osob. Mimo otevírací a provozní dobu zámku není možné uplatňovat slevy a další výhody.

návštěvnický okruh plné vstupné plné vstupné cizojazyčně
1. Relikviář sv. Maura 360 Kč/os. 480 Kč/os.
2. Zámecké interiéry 240 Kč/os. 360 Kč/os.
3. Relikviář pro každého 360 Kč/os.
4. Procházka minulostí 420 Kč pro první 2 os.
120 Kč pro každou další os.

Příplatky k základnímu vstupnému za:

Slevy jsou poskytovány:

Návštěvník je povinen při uplatňování slevy předložit platný doklad bez vyzvání před zakoupením vstupenky !

dětem od 6ti do 15ti let v doprovodu dospělé osoby
studentům od 15ti do 26ti let po předložení studentského průkazu ISIC, nebo po předložení soupisu studentů potvrzeného školou
seniorům po dovršení 65ti let po předložení dokladu s fotografií a datem narození (občanský průkaz, pas a pod.)
ZTP po předložení průkazu

Zdarma:

děti do 6ti let v doprovodu osoby starší 18ti let
ZTP/P po předložení průkazu
pracovníci NPÚ pro předložení služebního průkazu
členové AMG po předložení průkazu člena AMG + dodatkový průkaz s fotografií (vztahuje se pouze na držitele průkazu)
novináři pouze po předchozí dohodě s kastelánem, pokud se jedná o služební cestu
průvodce skupiny větší než 20 osob zároveň se zakoupením vstupenky pro skupinu

Výjimky z cenového výměru schvaluje kastelán objektu po předložení písemné žádosti.


Otevírací doba

MěsícDenHodiny
duben soboty, neděle, svátky+* 10:00 - 17:00
květen - červen denně kromě pondělí 10:00 - 17:00
červenec - srpen denně kromě pondělí 10:00 - 18:00
září denně kromě pondělí 10:00 - 17:00
říjen soboty, neděle, svátky+* 10:00 - 17:00

* ve všední dny pouze pro předem objednané skupiny nad 15 osob (menší skupiny zaplatí úhrnné vstupné stejné jako za 15 osob)

Poznámky

 • poslední prohlídka se zahajuje s ukončením návštěvní doby
 • polední přestávka pokladny 12.00 – 12.45 hod.
 • mimo otevírací dobu je zámek zpřístupněn pouze objednaným skupinám nad 15 os. nebo v rámci mimořádných prohlídek

Rezervace se zajišťují pro skupiny nad 15 osob a přijímají na adrese:

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou

364 64 Bečov nad Teplou
Tel./fax: (+420) 353 999 394Tel.: (+420) 606 659 637
E-mail - rezervace: info@zamek-becov.cz, Web: www.zamek-becov.czwww.castlebecov.eu


Svatby

Zámecká kaple sv. Petra

Svatby na zámku Bečov 1

 • svatby se nabízejí celoročně (podle počasí)
 • svatební obřad může být civilní (občanský) nebo po dohodě i církevní
 • parkovat lze 50m od brány zámku, kapacita pro 8-10 vozidel, ostatní parkují na placeném parkovišti před zámkem
 • maximální kapacita pouze 50 svatebčanů (sedící + stojící svatebčané)
 • k dispozici jsou veřejná WC - zdarma
 • fotografování v zámeckých zahradách - zdarma
 • zapůjčení hudební aparatury (nutné vlastní CD či MC) - zdarma

Zámecké terasy

Svatby na zámku Bečov 2

 • svatby se nabízejí celoročně (podle počasí)
 • svatební obřad může být civilní(občanský) nebo po dohodě i církevní
 • svatby probíhají odděleně a nerušeně od provozu zámku
 • parkovat lze 50m od brány zámku, kapacita pro 8-10 vozidel, ostatní parkují na placeném parkovišti před zámkem
 • na terase je k dispozici elektřina - zdarma
 • zapůjčení hudební aparatury (nutné vlastní CD či MC) - zdarma
 • k dispozici jsou veřejná WC - zdarma
 • fotografování v zámeckých zahradách zdarma
 • celková kapacita je prakticky "neomezená" (k sezení nabízíme 15 - 20 stylových laviček)
 • pokud se obřad koná na terasách, lze v případě špatného počasí svatbu po dohodě se správou objektu přesunout do zámecké kaple

Omezení

 • do celého areálu je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (výjimku pro historická vozidla uděluje kastelán zámku), koňskými spřeženími, vodit psy (s výjimkou asistenčních psů) nebo jiná domácí zvířata bez výjimky!
 • je zakázáno parkovat svatebními automobily před hlavní branou do areálu
 • v prostorách vstupu do zámku, schodiště i v zámecké kapli je zakázáno házení rýže, květin a používání bublifuků
 • v zahradách, na nádvoří i na mostě je zakázáno házení rýže i květin
 • je zakázáno fotografování po skončení svatebního obřadu na schodišti a ve vstupní hale z důvodu blokování prohlídek

Ceník svateb

 • základní cenou je poplatek za poskytnutí prostoru pro svatební obřad (přerušení prohlídek pro veřejnost = uvolnění kaple po dobu 40 minut)
 • 5.000 Kč pro svatební obřad v zámecké kapli sv. Petra
 • 3.000 Kč pro svatební obřad na zámeckých terasách
 • platba se provádí do 30-ti dnů po uskutečnění rezervace, v případě neuhrazení platby v dané lhůtě bude termín pro svatební obřad nabídnut jiným klientům
 • v případě špatného počasí nebo změně vlastního rozhodnutí snoubenců je možné obřad přesunout z terasy do zámecké kaple; změnu je však nutné oznámit správě zámku (tel.: 353999394) do 9.00 hod. v den obřadu; rozdíl ceny (2.000 Kč) bude doplacen před obřadem na pokladně zámku
 • prostory pro svatební obřady je možné si prohlédnout mimo sezónu v Po-Pá 8.00-14.00 hod., během sezóny Po – Ne 8:00 – 14:00 hod.

Termíny

 • pro rezervaci termínu pro svatbu a další důležité informace kontaktujte MÚ Bečov (tel. 353 999 318); p. Žáková (matrikářka) zajišťuje oddávajícího, hudbu a vystavení oddacího listu

Služby

 • hudba - na zámku lze zapůjčit hudební aparaturu pro reprodukci Vámi doneseného CD
 • květinovou výzdobu - lze zajistit např. v zahradnictví kláštera Teplá, tel. 736 642 792
 • hostina, popř. ubytování - např. Restaurace-pension "U zámku" - pan Korbelář, tel. 353 999 365 nebo Restaurace-pension "Rič" - tel. 353 999 383 nebo Restaurace-pension "Hradní bašta" - tel. 353 222 802

Historie

Majestátní hrad na vysoké skále uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplou svými zámky sestupuje na skalnatý hřbet s malebně rozloženým městečkem. Počátek zdejšího osídlení najdeme v raném středověku, kdy na místě nynějšího kostela stávala celnice, střežící křižovatku důležitých zemských cest. Hrad v dnešní poloze se poprvé připomíná r. 1314 v souvislosti s českou kolonizací kraje jako sídlo českého rodu Hrabišiců z Oseka. Rod pánů z Oseka, později psaný z Rýzmburka, rozvíjel dolování cínu a v r. 1399 docílil povýšení obce na město. Hrad a rozsáhlé panství drželi tito pánové do počátku 15. století. Poté se majitelé často střídali; za husitských válek byl hrad vypleněn husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. V r. 1495 koupili bečovské panství Pluhové z Rabštejna, kteří dále rozvíjeli dolování cínu a velice na něm zbohatli. Ve Slavkově si postavili výstavný dům, ve kterém občas pobývali. Kašpar Pluh z Rabštejna, který byl luteránského vyznání a patřil mezi nejmocnější muže v království, se postavil do čela prvního stavovského povstání proti Ferdinandovi I. Habsburskému. Po potlačení vzpoury byl zbaven všech hodností a majetku a před ztrátou hrdla uprchl do Míšně. I když se po nástupu nového panovníka směl do Čech vrátit, žil až do své smrti (v roce 1585) bez majetku a dřívějších hodností v Sokolově. Bečovské panství nadále sloužilo většinou jako zástava za dluhy císařské komory. Konec cínové prosperitě učinila třicetiletá válka, kdy byl hrad důkladně opevněn a obsazen vojsky. Po skončení války se celé panství, podobně jako královstí, dostalo do úpadku a rozkladu. Bečovský hrad byl nazýván "pustým" a musela být odstraněna značná část opevnění. Od r. 1624 jej drželi Questenberkové, za nichž byla postavena pozdně barokní zámecká budova s mostem přes bývalý hradní příkop. V r. 1752, kdy se císařovna vzdala korunních práv na Bečov, jej získali Kounicové, za nichž byla postavena pozdně barokní zámecká budova s mostem přes bývalý hradní příkop. V r. 1813 koupil celé panství belgický vévoda Fridrich Beaufort-Spontin. V následujících letech byly místo starých nevyhovujících cest budovány nové silnice směrem na Plzeň, Karlovy Vary a Mariánské Lázně, které slouží dodnes. Bečov se dokonce v polovině 19. stol. stal sídlem okresního soudu. Počátkem sedmdesátých let 19. stol. dal Beaufort zbořit veškeré domy u řeky pod hradem a na jejich místě zřídil park. V téže době byly prováděny některé stavební úpravy a bouralo se v rámci návrhů architekta Josefa Zítka. Po skončení 2. světové války bylo Beaufortům za aktivní spolupráci s nacisty panství zkonfiskováno a rozděleno různým uživatelům. Zámek sloužil jako škola, z Pluhovského paláce a hradu mělo být muzeum. V r. 1969 získal celý hradní a zámecký okrsek plzeňský památkový ústav a postupně se začalo rekonstruovat. Práce kulminovaly v r. 1996, kdy došlo k slavnostnímu zpřístupnění barokního zámku veřejnosti. Nejdříve se zde představila výstava západočeské gotiky, později byla z navrácených mobiliářů instalována zámecká expozice. Ta je nyní soustředěna do druhého patra, neboť celé první patro je věnováno unikátní prezentaci "nálezu století" - románskému relikviáři sv. Maura.

Počátky Bečova souvisí s křižovatkou důležitých cest, při jejichž průjezdu se vybíralo clo, což Borešovi z Rýzmburka potvrdil v roce 1387 král Václav IV.

Ovšem největšího bohatství se majitelé panství domohli v období od 13. do 16. století těžbou zlatých a stříbrných rud a zejména cínu. Těžba cínu vyvrcholila v první polovině 16. století (renesance), kdy byl český cín z této oblasti nejlepší v Evropě. Kašpar Pluh z Rabštejna vydal roku 1509 řád pro cínové hornictví, jaký měly už stříbrné doly. Bylo v něm zakotveno místní starší zvykové právo. Bohatství ovšem bylo natolik lákavé, že si na ně začal činit nárok na základě královského cínového monopolu císař Ferdinand I. Protože byl tento monopol uplatňován po celém království, o své výnosy z dolů stříbrných se začali obávat také Šlikové a situace nakonec přispěla k prvnímu stavovskému povstání i k tzv. Šmalkaldské válce. Nepříliš velká ochota ostatních stavů byla příčinou malé zemské hotovosti a následně i porážky v bitvě u Mühlberka v r. 1547. Nejbohatší část dolů a lesů si císař ponechal (z toho pozdější název oblasti "Císařský les"), ale rozvoj měst na základě těžby z cínových dolů a cínařství pokračoval. Postupně byly zpracovány složité báňskoprávní předpisy, které se podle potřeby měnily a modifikovaly.

Cín se ovšem těžil nejen hlubinným dolováním, ale i rýžováním. Rýžoviště se přidělovala obdobným způsobem jako hlubinné doly. Cínová rýžoviště zabírala do 17. stol. celkem asi 250 ha.

Pro potřeby dolování bylo zapotřebí množství dřeva na výdřevu šachet a štol a na pálení při použití metody rozvolňování ohněm. Také na výstavbu doprovodných objektů, dopravních cest i na stavby obytné se spotřebovalo množství dřeva. To vedlo k velkému kácení i následnému rozvoji lesnictví. Dřevo se muselo ke svému uživateli dopravovat, stavěly se nejen cesty pro koňské povozy, ale i kanály na plavení polen. A voda byla zapotřebí i na rýžování a na vyplavování rudy. Pro odvádění nežádoucí vody, která zaplavovala doly, byly sestrojovány čerpací stroje, opět na vodní pohon. Přirodní toky nestačily, proto byly postupně postaveny důmyslné vodní cesty, kanály a retenční nádrže. Zdejší vodní soustava patřila mezi největší v Evropě a má, ovšem pozdější, evropskou obdobu snad jen v Harzu a v okolí slovenské Banské Štiavnice. Konjunkturu přerušila až třicetiletá válka, po jejímž ukončení se těžba už nikdy nevrátila do renesančních rozměrů.


Metadata ke zprávě

Adresa
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon
+420 353 999 394
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
2
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit