Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Výsledky výběrového řízení na pozice ředitelů územních odborných pracovišť NPÚ v hl. městě Praze a v Brně