Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nejdůležitější novinky NPÚ

Zobrazuje, s časovým omezením, novinky označené jako nejdůležitější.

nalezeno 53 záznamů
Nejdůležitější Všechny novinky
|< < 1 2 3 4 5 6 >|

Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách – působení piaristů na střední a severní Moravě a ve východních Čechách

17.9 - 18.9.2014 | sdělení, informace, seminář | okres Olomouc | Olomouc
Dvoudenní odborný seminář se uskuteční ve dnech 17. – 18. září 2014 v Arcidiecézním muzeu – Mozarteu, Václavské náměstí 3 v Olomouci.
vloženo
10.6.2014 13:09
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
Muzeum umění Olomouc, NPÚ, ÚOP v Olomouci
témata
architektura, zahradní umění
číslo
14560

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II

11.9 - 12.9.2014 | sdělení, informace | okres Brno-město | Brno
Koná se 11. až 12. září 2014 v Brně.
vloženo
10.6.2014 12:51
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
témata
archeologie a archeologické výzkumy, historie, informační systémy
číslo
14559

Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Výstava fotografií z archivů Národního památkového ústavu

1.5 - 30.11.2014 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Kostel sv. Anny u Horšovského Týna v západních Čechách má ve studiu příměstských poutních míst v českých zemích v 16. až 18. století značný význam už pro své velké stáří.
vloženo
7.5.2014 12:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, dějiny památkové péče, odborné akce
číslo
14334

Pracovní příležitost v NPÚ, ÚOP v Plzni: odborný referent - památkář v oddělení garantů území v odboru péče o památky

29.7 - 31.8.2014 | pracovní příležitost - NPÚ, odborné profese | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici odborného referenta-památkáře v oddělení garantů území v odboru péče o památkový fond.
vloženo
29.7.2014 08:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
14952

Komisařka Vassiliou oznámila zvýšení evropské podpory kulturního dědictví

28.7.2014 | sdělení, informace | -
Podle nové zprávy Evropské komise by se měly organizace zabývající se kulturním dědictvím chopit příležitostí, které nabízejí evropské programy a politiky financování, a pomoci tak vyřešit problémy, s nimiž se tato oblast potýká. V politickém dokumentu nazvaném Cesta k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě se uvádí, že se toto odvětví nachází "na rozcestí“, za což mohou omezené veřejné rozpočty, klesající účast na tradičních kulturních aktivitách a diverzifikace publika způsobená urbanizací, globalizací a technologickými změnami. Zpráva však také zdůrazňuje příležitosti, které se členským státům a zúčastněným stranám naskýtají v oblasti přeshraniční spolupráce a díky nimž mohou zajistit, aby kulturní dědictví přispívalo k udržitelnějšímu růstu a vytváření pracovních míst.
vloženo
28.7.2014 16:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Evropská unie
témata
financování, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
14949

Další tři balkánské země vstoupily do programu Kreativní Evropa

28.7.2014 | sdělení, informace | -
Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Makedonská republika podepsaly dohody o účasti na programu Evropské unie Kreativní Evropa. Na základě podpisu se mohou kulturní a tvůrčí organizace z těchto zemí ucházet o financování z programu Kreativní Evropa, spolupracovat se svými protějšky v EU a získat podporu pro překlady literárních děl.
vloženo
28.7.2014 16:37
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Evropská unie
témata
mezinárodní spolupráce
číslo
14950

Restaurování a ochrana uměleckých děl 2014: konference Čištění uměleckých děl

13.11.2014 | konference | okres Kutná Hora | Kutná Hora
Cílem konference je, podobně jako v minulých letech, vytvořit příležitost pro setkání odborníků z oblasti konzervace, restaurování a památkové péče, vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a mezioborovou diskusi. Téma letošního ročníku – čištění uměleckých děl – bude diskutováno z restaurátorského, umělecko-historického a technologického hlediska. Pořadatelé nyní vyzývají k přihlašování příspěvků a zasílání abstraktů ve lhůtě do 1. 9. 2014.
vloženo
28.7.2014 13:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
konzervování (a sanace, technologie), obnova památek, odborné akce, restaurování
číslo
14948

Umění, které ještě můžeme objevovat: na výstavě a brzy i v katalogu Koberce Orientu na Karlštejně

25.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Beroun | Karlštejn - hrad
Výstava Koberce Orientu na Karlštejně, kterou lze na hradě navštívit až do 30. září, představuje 78 špičkových artefaktů z oblasti, k níž si česká společnost teprve nachází cestu. Stejnojmenný katalog, který na začátku srpna vychází, shrnuje výsledky nejnovějších výzkumů v oboru, včetně objevů z nedávné minulosti. Obsahuje vysoce kvalitní fotografie, odborné stati o tradici orientálních koberců v evropské kultuře i výrobních technologiích a přehled fondů na hradech a zámcích Národního památkového ústavu.
vloženo
25.7.2014 16:39
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
movité památky, odborná sdělení, publikace NPÚ
číslo
14940

Běh za kaší Telčí naší

3.8.2014 | trhy, šermíři, sport | okres Jihlava | Telč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, se v neděli 3. srpna 2014 zapojí do akce Běh za kaší Telčí naší. Jde o benefiční kulturně sportovní akci, která chce poukázat na nutnost péče o ty, kteří se o sebe sami nedokáží postarat.
vloženo
25.7.2014 13:20
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
14939

Seminář Orientální koberce ve sbírkách hradů a zámků – inventarizace, preventivní péče, restaurování

30.7.2014 | seminář | okres Beroun | Karlštejn - hrad
Tematický seminář je určen zejména památkářům zabývajícím se mobiliárními památkovými fondy a zámeckými interiéry – odborným pracovníkům územních památkových správ, územních odborných pracovišť a správ objektů.
vloženo
24.7.2014 10:41
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
interiérové instalace, movité památky, odborné akce
číslo
14929
|< < 1 2 3 4 5 6 >|