Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nejdůležitější novinky NPÚ

Zobrazuje, s časovým omezením, novinky označené jako nejdůležitější.

nalezeno 36 záznamů
Nejdůležitější Všechny novinky
|< < 1 2 3 4 >|

Už 55 555. návštěvník výstavy přijel ze Zlína. O víkendu se čeká šedesátitisící zájemce o Hrady a zámky objevované

2.3.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Dnes krátce po otevření přišel na výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované návštěvník s pořadovým číslem 55 555. Stejnou pozornost získá i návštěvník s číslem 60 000, jehož příchod lze čekat o víkendu.
vloženo
2.3.2015 12:28
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
15856

Kostel spolu s budovou farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olomouci byl zařazen do seznamu kulturních památek

20.2.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Tohoto statutu se dostalo navzájem propojeným sakrálním objektům stojícím na nábřeží řeky Moravy, které jsou nositeli nesporných architektonických i kulturně-historických hodnot a jejichž osud je zároveň úzce provázán s historií města Olomouce.
vloženo
20.2.2015 13:20
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
15780

Nové číslo Zpráv památkové péče je v distribuci

3.3.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Hlavním tématem Zpráv památkové péče 6/2014, které právě vyšly, jsou materiálie a studie z památkové péče.
vloženo
3.3.2015 15:54
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
Zprávy památkové péče
číslo
15869

Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela 16/2014

3.3.2015 | bylo aktualizováno | publikace, metodika, doporučení | okres Brno-město | Brno
V pořadí šestnácté číslo sborníku Památkové péče na Moravě, který pravidelně vydává brněnské pracoviště Národního památkového ústavu, navazuje na předešlou monotematickou publikaci věnovanou barokní nástěnné malbě.
vloženo
3.3.2015 14:00
vložil
NPÚ, ÚOP v Brně
pořadatelé
témata
publikace NPÚ
číslo
15867

Státní hornické kolonie – přednáška

5.3.2015 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Tématem přednášky je výstavba hornických kolonií v Mostecké uhelné pánvi v meziválečném období prostřednictvím ministerstva veřejných prací. Z fondu sociální péče pro horníky (lidově zvaného uhelný nebo haléřový) zde vznikla řada kvalitních a dodnes vyhledávaných objektů k bydlení. Široké uplatnění zde nalezli nejen čeští architekti (F. A. Libra, J. Freiwald, E. Králíček, O. Fierlinger), ale v menší míře i jejich němečtí kolegové (A. Payr). Přednáška doplněná bohatým obrazovým materiálem prezentuje nejen architektonické a urbanistické hodnoty sledované výstavby, ale také zachycuje soudobé projevy bytové krize, problematiku osídlování kolonií i jejich každodenní život.
vloženo
3.3.2015 07:39
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura
číslo
15866

Pocta Václavu a Dobroslavě Menclovým

26.2.2015 | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Plzeň
K uctění památky manželů Václava a Dobroslavy Menclových uspořádalo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu malý pietní akt, který připomněl sto deset let, jež uplynulo od narození doc. PhDr. Ing. arch. Mencla, DrSc.
vloženo
27.2.2015 15:18
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
15857

Závěrečná přednáška v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě

21.1.2015 | přednáška | okres Ostrava-město | Ostrava
Dne 21. ledna 2015 se v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě uskutečnila přednáška Od koníren k symbolu romantiky. Dějiny Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Přednáška završila dvouletý cyklus prezentace pracovníků ostravského Národního památkového ústavu. Závěrečná přednáška Mgr. Romany Rosové byla věnována stavební historii zámku Hradec nad Moravicí a vývoji názorů památkové péče na tento objekt a na to, jak ovlivnily jeho podobu.
vloženo
25.2.2015 23:53
vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
pořadatelé
témata
architektura
číslo
15527

Na zámku v Roztokách byla zahájena výstava nazvaná Dobřichovické vily – sídla pražské honorace

26.2 - 20.9.2015 | sdělení, informace | okres Praha-západ | Roztoky u Prahy
Unikátní výstava Dobřichovické vily – sídla pražské honorace, kterou připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a Státním okresním archivem Praha-západ, byla dnes zahájena ve výstavním sále roztockého zámku.
vloženo
25.2.2015 15:18
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
15837
Stránky místa

Nová publikace ostravského pracoviště NPÚ se věnuje kulturnímu dědictví Vítkovických železáren

25.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Ostrava-město | Ostrava
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Kulturní dědictví Vítkovických železáren, která navazuje na tituly Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru a Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda, vydané v ediční řadě Průmyslové dědictví. Publikace přístupnou formou (historické a současné fotografie, technologická schémata, axonometrické kresby, mapové přílohy a přehledové tabulky) vysvětluje složitost a vzájemnou provázanost celé ostravsko-karvinské aglomerace.
vloženo
25.2.2015 13:07
vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
témata
architektura, odborné publikace, publikace NPÚ, technické památky
číslo
15836

NPÚ, ÚOP v Plzni nabízí nepotřebný majetek

25.2 - 7.3.2015 | nepotřebný majetek | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona a u státních příspěvkových organizací, konkrétně osobní automobil Škoda Roomster Style 1,6, typ 5J724 kombi.
vloženo
25.2.2015 12:47
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
15835
|< < 1 2 3 4 >|