Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 11 záznamů
|< < 1 2 >|

Vychází výpravná dvojjazyčná publikace o nizozemských zátiších!

4.11.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Kniha Marie Mžykové pojednává o nizozemských zátiších z doby pozdní renesance a baroka, která představují jednu z nejoblíbenějších kapitol evropské malby. Vzhledem k náboženským válkám 16. století řada umělců odcházela z Nizozemí do vzdálených končin Evropy a lákavou oblastí se pro ně stalo i světové kulturní centrum, jakým za vlády císaře Rudolfa II. byla Praha. V návaznosti na rudolfínské sbírky holandských zátiší se pak v zemích Koruny české zejména v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu nebo ve sbírkách českých hradů a zámků.

Vychází katalog k výstavě Koberce Orientu na Karlštejně

24.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Beroun | Karlštejn - hrad
Katalog vychází pod názvem Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Výstava probíhala na hradě Karlštejn od června do září roku 2014 a představila rozsáhlý soubor historických orientálních koberců a dalších textilií, které jsou tradičně významnou složkou zámeckých interiérů, v nichž plnily nejen užitnou, ale především výtvarnou funkci.

Výroční zpráva Národního památkového ústavu za rok 2013

22.7.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Výroční zpráva za rok 2013, kterou zveřejnil Národní památkový ústav, přináší kromě každoroční přehledné rekapitulace aktivit a dokončených i rozpracovaných úkolů také shrnutí organizačních změn, jimiž NPÚ v loňském roce prošel. Elektronická verze výroční zprávy je nyní dostupná na webu NPÚ ke stažení.

Dům U Zlatého slunce v Plzni. Kulturní památka (publikace)

11.11.2013 | publikace, metodika, doporučení | okres Plzeň-město | Plzeň
Stavební historie a památkový rozbor sídla plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ. Edice Památky západních Čech. Populárně naučná řada. Sv. 2.
pořadatelé
číslo
13131

Zkoumání historických staveb (publikace NPÚ)

20.3.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Významnou položkou našeho kulturního dědictví jsou historické stavby, nejviditelnější doklad dějinného vývoje a historického postavení českých zemí v Evropě. Základním předpokladem a východiskem kvalitní péče o toto dědictví je jeho výzkum. Prezentace výzkumné činnosti pomáhá budovat kladný vztah vlastníků, uživatelů a široké veřejnosti k památkám i památkové péči, dosud však není patřičně rozvinuta. Tento dluh se snaží zmenšit kniha, jež přibližuje zájemcům (včetně pracovníků odborných institucí, pedagogů, studentů vysokých a středních škol, úředníků státní správy a samosprávy) problematiku zkoumání historických staveb.
pořadatelé
číslo
9186

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky (odborně metodická publikace NPÚ)

9.2.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.
pořadatelé
číslo
9094

Mikroklima v historických interiérech (odborně metodická publikace NPÚ)

4.1.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Publikace je určena vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi. Objasňuje kromě podstaty působení vlhkosti vzduchu i značný význam pohybu vzduchu a vlivu jeho proudění na přenos tepla a výměnu vlhkosti mezi přítomnými tělesy. Stručně zmiňuje rozhodující význam vlhkostní sorpční rovnováhy mezi vzduchem a hygroskopickými materiály, z nichž jsou vytvořena jak chráněná díla, tak stavební konstrukce interiérů.

Obrazová příručka střešní krytiny

14.10.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Liberec | Liberec
Po dlouho trvajícím úsilí spatřila světlo světa obrazová příručka střešní krytiny, vydávaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci. Volně distribuovaná skládačka by měla vlastníkům kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích pomoci v základní orientaci v oblasti nejběžněji používaných střešních krytin.
pořadatelé
číslo
8552

Hamrštejn. Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu

11.5.2011 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydal novou publikaci.
pořadatelé
číslo
7424

Obnova a údržba drobné sakrální architektury – Základní principy a zásady

25.2.2011 | publikace, metodika, doporučení | okres České Budějovice | České Budějovice
Publikace je určena především obcím a soukromým vlastníkum, ale i řemeslníkum, kteří se obnově drobných duchovních staveb věnují. Vedle historického úvodu a popisu současného stavu těchto drobných duchovních památek se publikace věnuje metodice opravy a údržby různých typů staveb i jejich prvků – zděných, kamenných i kovových. Na četných fotografiích autoři publikace prezentují u mnohých staveb jejich původní stav, i stav po opravě, popřípadě dokládají necitlivé přístupy obnovy, které stavby nenávratně poškozují nebo snižují výrazně jejich historickou hodnotu a autenticitu.
|< < 1 2 >|