Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 46 záznamů
|< < 1 2 3 4 5 >|

Obnova věže v Určicích na Prostějovsku je úspěšně dokončena

11.11.2014 | sdělení, informace | okres Prostějov | Prostějov
Při rekonstrukci věže u kostela svatého Jana Křtitele v Určicích proběhlo i restaurování věžních hodin včetně hodinového stroje.
pořadatelé
číslo
15370
Stránky místa

Na Bruntálsku byly nalezeny stříbrné římské denáry

26.10.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Bruntál | Bruntál
V neděli 19. října 2014 objevila na Bruntálsku houbařka z Ostravy zcela náhodně depot 102 stříbrných mincí z období římského císařství. Neprodleně informovala odborné instituce a mince předala pracovníkům ostravského muzea. Za spoluúčasti odboru archeologie ostravského pracoviště Národního památkového ústavu bylo místo nálezu 23. října prozkoumáno a zdokumentováno.
pořadatelé
číslo
15326

Nález gotických nástěnných maleb v kostele v Kuřívodech je za Liberecký kraj nominován na cenu Patrimonium pro futuro

24.7.2014 | tisková zpráva | soutěž, anketa | okres Praha hl.m. | Praha
Nález dvou vrstev gotických nástěnných maleb v kostele sv. Havla v Kuřívodech (Ralsku) byl za Liberecký kraj vybrán jako nejvýznamnější objev v památkovém fondu za rok 2013 a byl nominován do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Hlavní nominace z Plzeňského kraje na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2013

8.7.2014 | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Plzeň-jih | Nebílovy - zámek, Plzeň
Za jeden z největších úspěchů památkové péče v západních Čechách v posledních několika letech lze považovat obnovu tanečního sálu v Nebílovech. Restaurátorka Karine Artouni proto byla plzeňskými památkáři nominována na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Při slavnostním udílení, jež se konalo letos poprvé a probíhalo právě v obnoveném tanečním sále nebílovského zámku, převzala 23. září akademická malířka Karine Artouni z rukou generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové zvláštní ocenění.
pořadatelé
číslo
14777

Nové národní kulturní památky v Karlovarském kraji

30.6.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Sokolov | Loket
Nařízením vlády ČR o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky ze dne 28. května 2014 byly v Karlovarském kraji prohlášeny tři nové památky. Jsou jimi Královská mincovna v Jáchymově, důl Mauritius na Hřebečné a plavební kanál Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým ve Slavkovském lese.

Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bude vydán církvi

25.6.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Po pečlivém vyhodnocení výzvy a získaných podkladů dospěl Národní památkový ústav k závěru, že nic nebrání uzavření dohody o vydání areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který má ve své správě. V nejbližších dnech proto bude zahájeno jednání s římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou o konkrétní podobě smlouvy.

Soubor hornických památek v Příbrami a Březových Horách prohlášen národní kulturní památkou

4.6.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Ve středu 28. května 2014 schválila vláda ČR prohlášení 25 kulturních památek za národní kulturní památky. Výběr kandidátů na tuto prestižní kategorii se zaměřil především na dosud méně doceňované technické památky a památky lidového stavitelství.
pořadatelé
číslo
14523

Památkový fond Moravskoslezského kraje byl obohacen o městskou památkovou zónu Český Těšín

3.6.2014 | sdělení, informace | okres Ostrava-město | Ostrava
Počátkem května byl památkový fond Moravskoslezského kraje obohacen o městskou památkovou zónu Český Těšín. Památková zóna zahrnující centrální část města Český Těšín byla prohlášena opatřením obecné povahy č. 6/2014 vydaným ministerstvem kultury s účinností od 2. května 2014.
pořadatelé
číslo
14521

NPÚ-ÚOP v Plzni: Dlouhodobý výhled nových národních kulturních památek v Plzeňském kraji

14.5.2014 | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Plzeň
Památkový fond v Plzeňském kraji zahrnuje všechny hlavní druhy památek. Jde přibližně o 3200 nemovitých kulturních památek (především budov a pozemků), 71 památkových rezervací a zón městského, vesnického nebo krajinného typu, ochranná pásma a téměř 5000 kulturních památek movitých.
pořadatelé
číslo
14370

Kulatý stůl olomouckých památkářů a architektů

30.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
NPÚ, ÚOP v Olomouci a Klub architektů Olomoucka uspořádali dne 30.4.2014 v Olomouci kulatý stůl památkářů a architektů. Setkání se zúčastnili pracovníci NPÚ a 12 architektů působících v olomouckém regionu. Cílem akce bylo otevřít diskuzi o často kontroverzním vztahu mezi navrhováním staveb a uplatňováním zájmů památkové péče.
pořadatelé
číslo
14317
|< < 1 2 3 4 5 >|