Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 61 záznamů
|< < 1 2 3 4 6 7 >|

Komentovaná prohlídka obnovených fasád Černínského paláce v Praze

9.12.2014 | prohlídka, prezentace ... | okres Praha hl.m. | Praha
Pro zájemce o architekturu Černínského paláce, jeho historii, ale hlavně o možnosti, varianty a problémy provázející dokončenou opravu jeho fasád připravil NPÚ komentovanou prohlídku za účasti pracovníků NPÚ, projektantů a restaurátorů.

Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet – mezinárodní konference

4.12 - 6.12.2014 | konference | okres Náchod | Broumov
Projekty obnovy památek, péče o kulturní krajinu, aktivity nadací a spolků, možnosti získání finanční podpory. Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a ministra kultury Daniela Hermana.
pořadatelé
číslo
15363

Vysoká u Javorníku. Několik poznámek k vývoji půdorysu a zástavby vesnice

8.11.2014 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Zuzany Vařekové z NPÚ, ÚOP v Pardubicích, na níž budou prezentovány výsledky plošného průzkumu vesnice Vysoká u Javorníku provedeného v roce 2013. Akce se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 15 hodin a všichni návštěvníci jistě ocení, že bude pronesena "in situ" - v čp. 1 ve Vysoké.
pořadatelé
číslo
15352

Proměny historické architektury venkova. Perspektivy regenerace a konverze využití historických hospodářských a obytných objektů venkova - odborný seminář na Broumovsku

14.10 - 17.10.2014 | seminář, workshop | okres Náchod | Broumov, Hejtmánkovice
Tématem odborného semináře, který se koná v říjnu na Broumovsku, je způsob řešení architektonicky kvalitní modernizace a rekonstrukce historických hospodářských a obytných objektů odpovídající potřebám a požadavkům 21. století.

Exkurze v měšťanském domě čp. 134 v Plzni

6.10.2014 | prohlídka, prezentace ... | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni pořádá v pondělí 6. října 2014 v 10 hodin odbornou exkurzi v rámci cyklu Ze života památek.
pořadatelé
číslo
15224

Ohlédnutí za Letní školou památkové technologie

12.6 - 14.6.2014 | kurz | okres Náchod | Martínkovice
Letos v květnu a v červnu proběhly v Martínkovicích dva běhy Letní školy památkové technologie.

Okna historických budov (seminář STOP)

12.6.2014 | seminář | okres Praha hl.m. | Praha
Odborný seminář připravený Společností pro technologie ochrany památek – STOP, věnovaný možnostem zachování či výměny historických oken v památkově hodnotných budovách.

Konference Lidová architektura - Broumovsko 2014

5.6 - 7.6.2014 | konference | okres Náchod | Broumov
Společnost pro obnovu vesnice a malého města, Ústav památkové péče FA ČVUT, NPÚ ÚOP v Josefově a Omnium z.s. společně s městem Broumov pořádají ve dnech 5.-7. června 2014 pod záštitou prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady odbornou konferenci.

Peripetie zámecké sýpky v Raduni. Obnova a proměna využití objektu z pohledu památkáře, uživatele, architekta, investora a dodavatele stavby

5.6.2014 | prohlídka, prezentace ..., workshop | okres Opava | Raduň - zámek
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě zve společně se Správou státního zámku Raduň všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti na workshop a komentovanou prohlídku objektu sýpky po celkové památkové obnově.
|< < 1 2 3 4 6 7 >|