Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 14 záznamů
|< < 1 2 >|

Restaurování voskových předmětů – odborný seminář STOP

22.10.2015 | seminář | okres Praha hl.m. | Praha
Seminář navazuje na obdobné setkání věnované problematice voskových objektů, které se konalo v roce 2013. Jednotlivé příspěvky jsou věnovány vybraným otázkám degradace vosku jako materiálu sbírkových předmětů i praktickým zkušenostem s ochranou a restaurováním voskových artefaktů.

Technologické semináře a dílny v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti

26.4 - 27.10.2013 | seminář | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek, Švihov - hrad
Technologická laboratoř Národního památkového ústavu pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem a správou SHaZ Bečov nad Teplou v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti první ročník technologických seminářů pro odborníky a vlastníky památek.

Přednáška Jana Pešty Konstrukce podstávkových domů

24.10.2013 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 vystoupí v Krajské vědecké knihovně v Liberci Ing. arch. Jan Pešta z Fakulty architektury ČVUT s přednáškou na téma konstrukce podstávkových domů v rámci cyklu přednášek a exkurzí Život v podstávkovém domě.
pořadatelé
číslo
13008

Technologický seminář pro vlastníky památek v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti

26.4.2013 | seminář | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek
V pátek 26.4.2013 se v areálu Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou uskuteční první z technologických seminářů, které letos poprvé pořádá technologická laboratoř Národního památkového ústavu ve spolupráci s Karlovarským krajem a správou SHaZ Bečov nad Teplou v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti. Tématem semináře je problematika ochrany omítek a historického zdiva památkových objektů, ale i dalších historických staveb.

Plzeňští památkáři zpřístupňují hrad Přimdu veřejnosti!

22.6.2012 | prohlídka, prezentace ... | okres Tachov | Přimda - hrad
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni poprvé v historii zpřístupní pro veřejnost hrad Přimdu (Plzeňský kraj, Tachovsko) s průvodcovským servisem. Slavnostní zpřístupnění areálu zříceniny hradu Přimda pro veřejnost se uskuteční v prostoru bývalého hradního nádvoří před hradní věží v pátek 22.6.2012 od 11.00 hod.
pořadatelé
číslo
10061

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky (odborně metodická publikace NPÚ)

9.2.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.
pořadatelé
číslo
9094

Mediálním tématem NPÚ pro rok 2012 jsou tradiční materiály a postupy v péči o památky

7.2.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
„Historické stavby byly postaveny dobovými tradičními způsoby a materiály. Každá historická stavba je unikátní funkční systém. Způsoby založení, odvlhčování nebo třeba větrání jsou zcela jiné ve srovnání se současnými realizacemi. Vstup soudobých materiálů do systému tradiční stavby může vyvolat nežádoucí změny, které mohou vést k potencionálnímu řetězení dalších poruch, což v důsledku představuje trvalý nárůst nákladů na údržbu stavby a ve své podstatě mohou znamenat i poškození kulturní památky.
Každá porucha a její nepoučená oprava tedy představují riziko nejen ztráty památkových hodnot, ale i další nárůst nákladů. Záchrana památky tradičními materiály a postupy může proto představovat i velmi dobrou investicí do budoucnosti.“
Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ

Tisková konference k zahájení mediálního programu Národního památkového ústavu v roce 2012 na téma Tradiční materiály a postupy v péči o památky

7.2.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Zahajovací tiskovou konferencí k novému mediálnímu programu Národního památkového ústavu v roce 2012 byl 7.2.2012 odstartován projekt s názvem Tradiční materiály a postupy v péči o památky.

Mikroklima v historických interiérech (odborně metodická publikace NPÚ)

4.1.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Publikace je určena vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi. Objasňuje kromě podstaty působení vlhkosti vzduchu i značný význam pohybu vzduchu a vlivu jeho proudění na přenos tepla a výměnu vlhkosti mezi přítomnými tělesy. Stručně zmiňuje rozhodující význam vlhkostní sorpční rovnováhy mezi vzduchem a hygroskopickými materiály, z nichž jsou vytvořena jak chráněná díla, tak stavební konstrukce interiérů.

Opravy fasád historických budov. Požadavky památkové péče a technická praxe

20.10.2011 | seminář | okres Praha hl.m. | Praha
Odborný seminář je věnován technologickým možnostem naplnění principů památkové péče při obnově fasád historických staveb. V jednotlivých příspěvcích budou shrnuty základní požadavky památkové péče na postupy a materiály používané při obnově fasád. Budou rovněž diskutována technologická omezení, bránící někdy těmto požadavkům beze zbytku vyhovět a ukázána jiná – kompromisní řešení. Na několika praktických příkladech budou ukázány důsledky ignorování technologických požadavků na výsledek obnovy.
|< < 1 2 >|