Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 14 záznamů
|< < 1 2 >|

Nález systému historických výpustí rybníka Jordán v Táboře je za Jihočeský kraj nominován na cenu Patrimonium pro futuro

31.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Tábor | Tábor
Nález systému historických výpustí rybníka Jordán v Táboře byl za Jihočeský kraj nominován do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum farního kostela sv. Martina v Krnově v roce 2014

15.5.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ... | okres Bruntál | Krnov
Záchranný archeologický výzkum v kostele sv. Martina v Krnově byl vyvolán stavební akcí „Zpřístupnění věže a regenerace kostela sv. Martina v Krnově“, realizovanou Římskokatolickou farností Krnov s podporou evropské dotace v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Odkryté stavební konstrukce v exteriéru kostela spolu s výběrem nálezů přiblíží veřejnosti archeologové Národního památkového ústavu v Ostravě ve spolupráci s Římskokatolickou farností Krnov v rámci komentované prohlídky, která se bude konat ve čtvrtek dne 15.5.2014 v 16. 00 hodin. Sraz účastníků je před průčelím kostela.
pořadatelé
číslo
14335

Nahlédnutí do historie tvrze Orlice

6.5.2014 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Pozvánka na přednášku Mgr. Miroslavy Cejpové a Ing. arch. Elišky Rackové, které pohovoří o výsledcích archeologických výzkumů a stavebně historického průzkumu na tvrzi Orlice.
pořadatelé
číslo
14325

Lopatou i počítačem. Nedestruktivní výzkum (nejen) barokní zahrady

6.2.2014 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Tradiční cyklus Památky kolem nás pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci; tentokrát představí RNDr. Roman Křivánek, PhD. a Mgr. Renata Tišerová využití moderních metod v archeologii na konkrétním příkladu průzkumu barokní zahrady na Lemberku a dalších zajímavých archeologických lokalitách v severních Čechách.

Lopatou i počítačem

17.9.2013 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Tradiční cyklus Památky kolem nás pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci, pokračuje po prázdninách přednáškou Mgr. Renaty Tišerové věnované nedestruktivním metodám archeologického výzkumu.
pořadatelé
číslo
12861

Tisková zpráva Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci k činnosti v roce 2013

26.3.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Od 1. ledna 2013, kdy nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu, jeho územní odborné pracoviště v Olomouci již nespravuje státní hrady a zámky na území Olomouckého kraje. V letošním roce se olomoucké pracoviště bude koncentrovat na tři okruhy své činnosti.

Odhalení rubu klenby větrací chodby v klášteře v Plasích

27.11 - 31.12.2012 | sdělení, informace | okres Plzeň-sever | Plasy - klášter
Vodní a vzdušný systém kláštera v Plasích právem budí v posledních letech pozornost laické i odborné veřejnosti. Detail z jeho konstrukce byl letos odhalen v souvislosti s řešením havarijního stavu východního schodiště, které je unikátním architektonickým prvkem z doby stavby konventu v letech 1711-40 podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
pořadatelé
číslo
11177

Stanovisko Národního památkového ústavu v Olomouci k reportáži ČT odvysílané dne 13.11.2012 v pořadu Události v regionech

14.11.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Dne 13.11.2012 odvysílala ČT v pořadu Události v regionech (Ostrava) (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech/412231100031113/video/ ) od 7 min. 18 sek. reportáž o opravě domu čp. 222, ul. 8. května v Olomouci. Z důvodu neobjektivního vyznění reportáže zveřejňujeme všechny informace poskytnuté redaktorce Monice Bezuchové na její dotazy před odvysíláním reportáže:
pořadatelé
číslo
11105

Hospital Kuks zkoumají archeologové

16.12 - 21.12.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Trutnov | Kuks - Hospital a Betlém
V areálu kukského hospitalu, který čeká celková stavební obnova v rámci projektu Kuks – Granátové jablko financovaného z prostředků Integrovaného operačního programu EU, pracují od začátku prosince 2011 archeologové. Před jarním zahájením vlastních stavebních prací musí prozkoumat místa, na nichž by měly vzniknout nové objekty.
číslo
8721

Tisková zpráva k poškozování archeologických nálezů v Opavě

10.11.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Opava | Opava, Praha
V Opavě jsme nyní svědky jednoho z vážných útoků na archeologické dědictví České republiky posledních let. Již čtvrtý den jsou zde zemními a výkopovými pracemi ničeny cenné archeologické nálezy na staveništi developerského projektu „Bytový dům Rohlík“, jehož stavebníkem je ostravská společnost SB Development. Vzhledem k tomu, že záchranný archeologický výzkum zde mělo zajistit opavské archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, považujeme za potřebné obsáhleji seznámit veřejnost s vývojem celé kauzy, ukazující na nefunkčnost mechanismů, kterými by mělo být archeologické dědictví chráněno.
|< < 1 2 >|