Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 16 záznamů
|< < 1 2 >|

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze právě vydalo dvě nové certifikované metodiky

3.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Cílem metodik Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků (František R. Václavík) a Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů (Alfréd Schubert) je především podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu, nabídnout rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodiky shrnují základní podmínky nejen pro záchrannou dokumentaci, ale také pro systematickou, dlouhodobou práci.
pořadatelé
číslo
15663

Exkurze v měšťanském domě čp. 134 v Plzni

6.10.2014 | prohlídka, prezentace ... | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni pořádá v pondělí 6. října 2014 v 10 hodin odbornou exkurzi v rámci cyklu Ze života památek.
pořadatelé
číslo
15224

Záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum farního kostela sv. Martina v Krnově v roce 2014

15.5.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ... | okres Bruntál | Krnov
Záchranný archeologický výzkum v kostele sv. Martina v Krnově byl vyvolán stavební akcí „Zpřístupnění věže a regenerace kostela sv. Martina v Krnově“, realizovanou Římskokatolickou farností Krnov s podporou evropské dotace v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Odkryté stavební konstrukce v exteriéru kostela spolu s výběrem nálezů přiblíží veřejnosti archeologové Národního památkového ústavu v Ostravě ve spolupráci s Římskokatolickou farností Krnov v rámci komentované prohlídky, která se bude konat ve čtvrtek dne 15.5.2014 v 16. 00 hodin. Sraz účastníků je před průčelím kostela.
pořadatelé
číslo
14335

Nahlédnutí do historie tvrze Orlice

6.5.2014 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Pozvánka na přednášku Mgr. Miroslavy Cejpové a Ing. arch. Elišky Rackové, které pohovoří o výsledcích archeologických výzkumů a stavebně historického průzkumu na tvrzi Orlice.
pořadatelé
číslo
14325

Podstávkové domy na Litoměřicku – typy, rozšíření, vývoj – přednáška dne 13. 3. 2014 v 15.00 hod.

13.3.2014 | přednáška | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno, Ústí nad Labem
Ve čtvrtek 13.3.2014 proběhne v přednáškovém sále zámku Krásné Březno další z cyklu přednášek v rámci výstavy Podstávkový dům v údolí Ploučnice. Autor přednášky, PhDr. Kamil Podroužek Ph.D., sleduje na základě porovnávání formálních stavebních znaků dochovaných venkovských objektů uplatnění, rozšíření a typologii podstávkového domu na hranici roubené, hrázděné a zděné vesnické architektury jižního Litoměřicka. Na případové studii přibližuje vývojovou tendenci postupného nahrazování podstávky zděnými konstrukcemi.
pořadatelé
číslo
13594

Dům U Zlatého slunce v Plzni. Kulturní památka (publikace)

11.11.2013 | publikace, metodika, doporučení | okres Plzeň-město | Plzeň
Stavební historie a památkový rozbor sídla plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ. Edice Památky západních Čech. Populárně naučná řada. Sv. 2.
pořadatelé
číslo
13131

Přednáška Jana Pešty Konstrukce podstávkových domů

24.10.2013 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 vystoupí v Krajské vědecké knihovně v Liberci Ing. arch. Jan Pešta z Fakulty architektury ČVUT s přednáškou na téma konstrukce podstávkových domů v rámci cyklu přednášek a exkurzí Život v podstávkovém domě.
pořadatelé
číslo
13008

Seminář "Ochrana kulturního dědictví ve venkovském prostředí"

8.6.2013 | seminář | okres Pardubice | Pardubice
8.6.2013 se uskuteční v prostorách bývalé fary v Sudslavě seminář na téma "Ochrana kulturního dědictví ve venkovském prostředí".
pořadatelé
číslo
12266

Odhalení rubu klenby větrací chodby v klášteře v Plasích

27.11 - 31.12.2012 | sdělení, informace | okres Plzeň-sever | Plasy - klášter
Vodní a vzdušný systém kláštera v Plasích právem budí v posledních letech pozornost laické i odborné veřejnosti. Detail z jeho konstrukce byl letos odhalen v souvislosti s řešením havarijního stavu východního schodiště, které je unikátním architektonickým prvkem z doby stavby konventu v letech 1711-40 podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
pořadatelé
číslo
11177

Odborně metodický den a exkurze ve Vranově nad Dyjí

19.10.2012 | prohlídka, prezentace ... | okres Znojmo | Vranov nad Dyjí - zámek
Krovy kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sálu předků. Účastníci se seznámí se skutečností, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady.
|< < 1 2 >|