Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 8 záznamů

Broumovsko bylo mimořádně úspěšné v programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra

15.10.2014 | sdělení, informace | okres Náchod | Broumov
Nadace Občanského fóra zveřejnila výsledky grantového programu Opomíjené památky 2015, jenž je určen na obnovu drobných památek, které nemají šanci uspět ve velkých dotačních programech zaměřených na obnovu památkového fondu. Sdružení Omnium v tomto programu podalo celkem pět žádostí o dotaci na obnovu dvou křížků v Heřmánkovicích, jednoho v Křinicích a Šonově a zejména na obnovu tzv. Saxova kříže v Broumově.
pořadatelé
číslo
15283

Obnova souboru drobných sakrálních památek na Opavsku a Krnovsku soutěží za Moravskoslezský kraj o cenu Patrimonium pro futuro

2.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Bruntál | Krnov, Opava
Kaple a boží muka v obcích Brumovice, Krásné Pole, Melč, Nové Těchanovice, Radkov-Dubová a Úvalno, které byly díky aktivitě sdružení o. s. Za Opavu obnoveny a zachráněny před zkázou, se budou za Moravskoslezský kraj ucházet v kategorii záchrana a obnova památky o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
pořadatelé
číslo
15099

Výstava fotografií drobných památek v Plzeňském kraji

23.5 - 31.10.2012 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni zve širokou veřejnost na výstavu "Duše krajiny. Drobné památky v Plzeňském kraji ve fotografii".
číslo
9900

Tisková zpráva: Setkání k výzkumnému projektu Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)

3.5.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Dne 27. dubna 2011 proběhlo v reprezentačních prostorách Ledebourského paláce, sídla NPÚ ÚP v Praze, setkání řešitelů, spolupracovníků a příznivců dlouhodobého výzkumného projektu Ministerstva kultury České republiky „Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)“.

Oživení sakrálních památek a tvorba poutních stezek

7.4.2011 | kurz, seminář | okres Děčín | Krásná Lípa
Seminář pořádaný obecně prospěšnou společností České Švýcarsko bude zaměřen na následující témata: Mohou sakrální památky znovu hrát důležitou roli ve společenském i ekonomickém životě místní komunity? Jaké jsou vhodné a možné nástroje pro jejich oživení? Jak fungují v rámci cestovního ruchu? Jak přilákat pozornost místních obyvatel i návštěvníků? Co znamená fenomén poutních stezek pro moderního turistu? Budou představeny zajímavé možnosti využití sakrálních památek v cestovním ruchu, stejně jako budou pro inspiraci prezentovány životaschopné projekty z vybraných regionů ČR.
pořadatelé
České Švýcarsko
číslo
7222

Obnova a údržba drobné sakrální architektury – Základní principy a zásady

25.2.2011 | publikace, metodika, doporučení | okres České Budějovice | České Budějovice
Publikace je určena především obcím a soukromým vlastníkum, ale i řemeslníkum, kteří se obnově drobných duchovních staveb věnují. Vedle historického úvodu a popisu současného stavu těchto drobných duchovních památek se publikace věnuje metodice opravy a údržby různých typů staveb i jejich prvků – zděných, kamenných i kovových. Na četných fotografiích autoři publikace prezentují u mnohých staveb jejich původní stav, i stav po opravě, popřípadě dokládají necitlivé přístupy obnovy, které stavby nenávratně poškozují nebo snižují výrazně jejich historickou hodnotu a autenticitu.

Opravy a obnova drobné sakrální architektury

24.2.2011 | tisková zpráva | publikace, metodika, doporučení | okres České Budějovice | České Budějovice
Místní akční skupina Sdružení Růže vydává ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích publikaci „Obnova a údržba drobné sakrální architektury – Základní principy a zásady“. Publikace je určena především obcím a soukromým vlastníkům, ale i řemeslníkům, kteří se obnově drobných duchovních staveb věnují.

Tisková zpráva: Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v parku státního zámku Hradce nad Moravicí

26.11.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Opava | Hradec nad Moravicí – zámek
Pro mnohé z návštěvníků zámeckého parku zcela jistě doposud neznámé místo. Ovšem jen zdánlivě. I moderní doba může přinášet stále nová a nová překvapení a informace k minulosti, a tak tomu bylo i v tomto případě.