Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 6 záznamů

Výstava fotografií drobných památek v Plzeňském kraji

23.5 - 31.10.2012 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni zve širokou veřejnost na výstavu "Duše krajiny. Drobné památky v Plzeňském kraji ve fotografii".
číslo
9900

Tisková zpráva: Setkání k výzkumnému projektu Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)

3.5.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Dne 27. dubna 2011 proběhlo v reprezentačních prostorách Ledebourského paláce, sídla NPÚ ÚP v Praze, setkání řešitelů, spolupracovníků a příznivců dlouhodobého výzkumného projektu Ministerstva kultury České republiky „Morové sloupy v českých zemích (1995 – 2010)“.

Oživení sakrálních památek a tvorba poutních stezek

7.4.2011 | kurz, seminář | okres Děčín | Krásná Lípa
Seminář pořádaný obecně prospěšnou společností České Švýcarsko bude zaměřen na následující témata: Mohou sakrální památky znovu hrát důležitou roli ve společenském i ekonomickém životě místní komunity? Jaké jsou vhodné a možné nástroje pro jejich oživení? Jak fungují v rámci cestovního ruchu? Jak přilákat pozornost místních obyvatel i návštěvníků? Co znamená fenomén poutních stezek pro moderního turistu? Budou představeny zajímavé možnosti využití sakrálních památek v cestovním ruchu, stejně jako budou pro inspiraci prezentovány životaschopné projekty z vybraných regionů ČR.
pořadatelé
České Švýcarsko, o.p.s.
číslo
7222

Obnova a údržba drobné sakrální architektury – Základní principy a zásady

25.2.2011 | publikace, metodika, doporučení | okres České Budějovice | České Budějovice
Publikace je určena především obcím a soukromým vlastníkum, ale i řemeslníkum, kteří se obnově drobných duchovních staveb věnují. Vedle historického úvodu a popisu současného stavu těchto drobných duchovních památek se publikace věnuje metodice opravy a údržby různých typů staveb i jejich prvků – zděných, kamenných i kovových. Na četných fotografiích autoři publikace prezentují u mnohých staveb jejich původní stav, i stav po opravě, popřípadě dokládají necitlivé přístupy obnovy, které stavby nenávratně poškozují nebo snižují výrazně jejich historickou hodnotu a autenticitu.

Opravy a obnova drobné sakrální architektury

24.2.2011 | tisková zpráva | publikace, metodika, doporučení | okres České Budějovice | České Budějovice
Místní akční skupina Sdružení Růže vydává ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích publikaci „Obnova a údržba drobné sakrální architektury – Základní principy a zásady“. Publikace je určena především obcím a soukromým vlastníkům, ale i řemeslníkům, kteří se obnově drobných duchovních staveb věnují.

Tisková zpráva: Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v parku státního zámku Hradce nad Moravicí

26.11.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Opava | Hradec nad Moravicí - zámek
Pro mnohé z návštěvníků zámeckého parku zcela jistě doposud neznámé místo. Ovšem jen zdánlivě. I moderní doba může přinášet stále nová a nová překvapení a informace k minulosti, a tak tomu bylo i v tomto případě.