Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 8 záznamů

Mezinárodní seminář o parcích v Hainewalde

11.11 - 13.11.2011 | tisková zpráva | přednáška, seminář, workshop | -
Ve dnech 11.11.–13.11.2011 se v zámeckém parku v Hainewalde konal „Mezinárodní seminář o parcích“. Seminář probíhal v rámci projektu „Odhalte a pečujte o historické parky v Euroregionu Nisa“, který je společnou iniciativou Spolku pro zachování zámku v Hainewalde (Förderverein zur Erahltung des Kanitz – Kyawischen Schlosses e. V.), projektu zahradní kultury po obou stranách Nisy (Gartenkulturpfad beiderseits der Neiβe e. V.) a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.
pořadatelé
číslo
8652

Projekt „Revitalizace porostů Podzámecké zahrady“ zahájen

10.1.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž, Kroměříž - zámek
Tento týden bude zahájena realizace projektu podaného a schváleného v rámci Operačního programu Životní prostředí „Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě NKP zámek a zahrady Kroměříž“. Bude se řadit k nejrozsáhlejším obnovám, které za poslední léta proběhly v moravských zámeckých zahradách.
pořadatelé
číslo
7000

Tisková zpráva: Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v parku státního zámku Hradce nad Moravicí

26.11.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Opava | Hradec nad Moravicí – zámek
Pro mnohé z návštěvníků zámeckého parku zcela jistě doposud neznámé místo. Ovšem jen zdánlivě. I moderní doba může přinášet stále nová a nová překvapení a informace k minulosti, a tak tomu bylo i v tomto případě.

Tisková zpráva NPÚ ÚOP v Kroměříži: Vydání stavebního povolení

29.9.2010 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž, Kroměříž - zámek
Dne 15. září 2010 nabylo právní moci stavební povolení na stavbu „Národní centrum zahradní kultury, Podzámecká zahrada – zahradnictví – Kroměříž“. Jde o první etapu stavby, která je součástí projektu IOP (Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“). Tento projekt získal celkovou dotaci ve výši téměř 337 miliónů korun.
pořadatelé
číslo
6512

Zámky Mníšek pod Brdy a Konopiště získaly podporu z operačního programu Životní prostředí | tisková zpráva NPÚ-ÚOP středních Čech

3.6 - 30.10.2009 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Benešov | Konopiště - zámek, Mníšek pod Brdy - zámek, Praha
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze obdrželo Rozhodnutí o přidělení dotace pro dvě akce obnovy historických parků. V případě zámku Konopiště. Jde o výsadbu lipové aleje bezprostředně navazující na zámek. V Mníšku pod Brdy pak proběhne ucelená etapa obnovy zámeckého parku, který byl v minulosti značně zanedbaný a návštěvníkům sem nebyl vstup povolen.
pořadatelé
číslo
4258

Záchrana vegetačních prvků v parku zámku Valeč

2.10.2009 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Valeč - zámek
Akce je dotovaná z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.
pořadatelé
číslo
4852

Obnova historických alejí a rondelů v barokní zahradě státního zámku Milotice

28.8.2009 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Hodonín | Milotice - zámek
Dokončení projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
pořadatelé
číslo
4706

Obnova parku Státního zámku Velké Březno

26.8.2009 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Velké Březno - zámek
Rekonstrukce zámeckého parku se zaměřuje na rehabilitaci prostorových hodnot parku – prořezávky, ošetření stromového patra a citlivé dosadby.