Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 9 záznamů

Přednáška Jana Pešty Konstrukce podstávkových domů

24.10.2013 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 vystoupí v Krajské vědecké knihovně v Liberci Ing. arch. Jan Pešta z Fakulty architektury ČVUT s přednáškou na téma konstrukce podstávkových domů v rámci cyklu přednášek a exkurzí Život v podstávkovém domě.
pořadatelé
číslo
13008

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky (odborně metodická publikace NPÚ)

9.2.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.
pořadatelé
číslo
9094

Mikroklima v historických interiérech (odborně metodická publikace NPÚ)

4.1.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Publikace je určena vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi. Objasňuje kromě podstaty působení vlhkosti vzduchu i značný význam pohybu vzduchu a vlivu jeho proudění na přenos tepla a výměnu vlhkosti mezi přítomnými tělesy. Stručně zmiňuje rozhodující význam vlhkostní sorpční rovnováhy mezi vzduchem a hygroskopickými materiály, z nichž jsou vytvořena jak chráněná díla, tak stavební konstrukce interiérů.

Obrazová příručka střešní krytiny

14.10.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Liberec | Liberec
Po dlouho trvajícím úsilí spatřila světlo světa obrazová příručka střešní krytiny, vydávaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci. Volně distribuovaná skládačka by měla vlastníkům kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích pomoci v základní orientaci v oblasti nejběžněji používaných střešních krytin.
pořadatelé
číslo
8552

Seminář k problematice lidového stavitelství 2011

14.9 - 16.9.2011 | bylo aktualizováno | seminář | okres Žďár nad Sázavou | Svratka
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, a územní odborné pracoviště v Telči, Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kultury, cestovních ruchu a památkové péče ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, městem Nové Město na Moravě a městem Svratka si Vás dovolují pozvat na celostátní mezinárodní seminář k problematice lidového stavitelství "Současná praxe a možnosti stavebních úprav historické zástavby a prostředí vesnických sídel", který se uskuteční ve dnech 14.–16. září 2011 ve Svratce, okr. Žďár nad Sázavou. Bylo aktualizováno, 13.9.2011.

Tisková zpráva: Konference Požární ochrana hmotného kulturního dědictví

8.6 - 9.6.2011 | tisková zpráva | konference | okres Český Krumlov | Český Krumlov
Zámek v Českém Krumlově bude hostit od 8. do 9.6.2011 mezinárodní konferenci na téma Požární ochrana hmotného kulturního dědictví. Jejím pořadatelem je Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Hasičským záchranným sborem České republiky.

Pozvánka na tiskovou konferenci k mezinárodnímu setkání na téma Požární ochrana hmotného kulturního dědictví

31.5.2011 | prohlídka, prezentace ... | okres Praha hl.m. | Praha
Tisková konference se uskuteční v úterý 31.5.2011 od 11 hod. v zasedací místnosti ústředního pracoviště Národního památkového ústavu, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 – Malá Strana, za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Nadi Goryczkové, brigádního generála Ing. Miloše Svobody, náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost a prezidenta Profesní komory požární ochrany Františka Kregla.

„Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů“

15.4 - 7.5.2011 | seminář, workshop | okres Liberec | Liberec
Netradiční pracovní seminář o tradičním stavitelství na Kokořínsku. Sobota 7.5.2011, Ždírecký důl, usedlost č.p. 3.
pořadatelé
číslo
7338