Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 22 záznamů
|< < 1 2 3 >|

Vyjádření Národního památkového ústavu k nepravdivým informacím

21.8.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích by rád uvedl na pravou míru tvrzení zveřejněná v deníku Právo dne 20. 8. 2014, která jsou zcela v rozporu se skutečností.
pořadatelé
-
číslo
15036

Výroční zpráva Národního památkového ústavu za rok 2013

22.7.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Výroční zpráva za rok 2013, kterou zveřejnil Národní památkový ústav, přináší kromě každoroční přehledné rekapitulace aktivit a dokončených i rozpracovaných úkolů také shrnutí organizačních změn, jimiž NPÚ v loňském roce prošel. Elektronická verze výroční zprávy je nyní dostupná na webu NPÚ ke stažení.

Změna na pozici ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Lokti

3.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Sokolov | Loket
Na základě jmenování generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové nastoupila 1. července do funkce ředitelky územního odborného pracoviště v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Nahradila dosavadního ředitele, pana Tomáše Karla, který na vlastní žádost požádal k danému datu o uvolnění z funkce. Po třech letech tedy opět dochází ke změně vedení odborné organizace státní památkové péče v Karlovarském kraji.
pořadatelé
číslo
14757

Česko má 43 nových kulturních památek, mimo jiné rabínský dům, mateřskou školu či tenisovou klubovnu

2.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | -
Za první pololetí roku 2014 bylo Ministerstvem kultury ČR prohlášeno za kulturní památku čtyřicet tři staveb nebo jiných nemovitých objektů. Kromě typově tradičních památek, mezi něž patří například kostely, venkovské usedlosti či mlýny, jsou mezi nově prohlášenými zastoupeny i dříve opomíjené objekty, které můžeme souhrnně zařadit pod pojem „občanská vybavenost“ – například školka, klubovna tenisového klubu nebo veřejná studna. K 30. červnu 2014 bylo v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) zapsáno celkem 40 297 nemovitých kulturních památek, 47 262 movitých kulturních památek a 296 národních kulturních památek.
pořadatelé
číslo
14750

Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bude vydán církvi

25.6.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Po pečlivém vyhodnocení výzvy a získaných podkladů dospěl Národní památkový ústav k závěru, že nic nebrání uzavření dohody o vydání areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který má ve své správě. V nejbližších dnech proto bude zahájeno jednání s římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou o konkrétní podobě smlouvy.

Průběžná zpráva Národního památkového ústavu k církevním restitucím

22.5.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Národní památkový ústav (NPÚ) k dnešnímu dni eviduje celkem 47 výzev k vydání církevního majetku v rámci tzv. církevních restitucí – 37 jich obdržel v řádném termínu, dalších 10 mu bylo postoupeno následně ze strany ministerstva kultury (zatím poslední 15. května 2014).
číslo
14433

Kulatý stůl olomouckých památkářů a architektů

30.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
NPÚ, ÚOP v Olomouci a Klub architektů Olomoucka uspořádali dne 30.4.2014 v Olomouci kulatý stůl památkářů a architektů. Setkání se zúčastnili pracovníci NPÚ a 12 architektů působících v olomouckém regionu. Cílem akce bylo otevřít diskuzi o často kontroverzním vztahu mezi navrhováním staveb a uplatňováním zájmů památkové péče.
pořadatelé
číslo
14317

Tiskové prohlášení Národního památkového ústavu ve věci tzv. církevních restitucí

27.1.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Národní památkový ústav (NPÚ) považuje za důležité reagovat na znepokojivé množství nepravdivých informací, výpadů a obviňování instituce a její generální ředitelky týkající se tzv. církevních restitucí, které se v posledních dnech objevilo v médiích. „Odmítáme tvrzení, že nedostatečně posuzujeme výzvy, naopak vykonáváme více úkonů, než nám zákon ukládá, abychom si byli jisti, že jednotlivé žádosti vyhodnocujeme nezpochybnitelně,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Státní Hrad a zámek Bečov nad Teplou přivítal prezidenta České republiky

15.1.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou - hrad a zámek
Ve středu 15. ledna dopoledne zavítal do areálu státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Svou třídenní cestu po Karlovarsku tak zakončil návštěvou jednoho z největších skvostů v kraji. Prezident v doprovodu generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové zhlédl druhou nejcennější zlatnickou památku na našem území, ukrytou za zdmi zámku – relikviář sv. Maura.

Změna e-mailových adres pracovníků a pracovišť Národního památkového ústavu

26.11.2013 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
V návaznosti na transformaci organizační struktury NPÚ k 1.1.2013 a zavedení nového centrálního řešení elektronické pošty budou s platností od 1.12.2013 změněny e-mailové adresy pracovníků NPÚ na jednotný tvar prijmeni.jmeno@npu.cz. Obdobně budou změněny i základní kontaktní adresy jednotlivých pracovišť. Stávající adresy zůstanou nadále paralelně v platnosti ještě po dobu cca 1 roku. Nové adresy budou zveřejněny stejně jako dosud na webu NPÚ pod odkazem Kontakty a na webových stránkách jednotlivých pracovišť (památkových objektů). Adresa elektronické podatelny NPÚ se nemění (epodatelna@npu.cz).
|< < 1 2 3 >|