Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 27 záznamů
|< < 1 2 3 >|

V Praze se otevře nové knihkupectví NPÚ spojené s informačním centrem

24.11.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Generální ředitelství Národního památkového ústavu otevře k 1. prosinci v ulici Na Perštýně nové knihkupectví a informační centrum. V budově Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště hl. m. Prahy tak bude možné zakoupit publikace ze všech územních pracovišť a územních správ Národního památkového ústavu.
pořadatelé
číslo
15408

Debata s občany Pardubic

29.9.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Národní památkový ústav společně s místopředsedkyní Senátu PČR Miluší Horskou si vás dovolují pozvat na veřejnou debatu (nejen) s pardubickými občany, která se uskuteční v pondělí 29. září od 18 hodin v prostoru bývalé sýpky na Příhrádku.

Deklarace o spolupráci s Českým rozhlasem podpoří informování o památkové péči v éteru

29.9.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan podepsali v pondělí 29. září deklaraci o spolupráci obou institucí do roku 2016.
pořadatelé
číslo
15225

Národní památkový ústav uspořádal v Pardubicích debatu o Příhrádku

29.9.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
V pondělí 29. září se v prostorách bývalé sýpky na Příhrádku uskutečnila debata s občany Pardubic, kterou uspořádal Národní památkový ústav společně s místopředsedkyní Senátu PČR Miluší Horskou. Jejím cílem bylo seznámit veřejnost s plány na nakládání s budovami, pro něž nemá NPÚ z důvodů racionalizace provozu svého územního odborného pracoviště v Pardubicích využití.

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zná vítěze

23.9.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
V úterý 23. září proběhlo na zámku v Nebílovech vyhlášení vítězů prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž úkolem bylo upozornit na úspěšné počiny v oblasti péče o kulturní dědictví uskutečněné v roce 2013.

Vyjádření Národního památkového ústavu k nepravdivým informacím

21.8.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích by rád uvedl na pravou míru tvrzení zveřejněná v deníku Právo dne 20. 8. 2014, která jsou zcela v rozporu se skutečností.
pořadatelé
-
číslo
15036

Výroční zpráva Národního památkového ústavu za rok 2013

22.7.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Výroční zpráva za rok 2013, kterou zveřejnil Národní památkový ústav, přináší kromě každoroční přehledné rekapitulace aktivit a dokončených i rozpracovaných úkolů také shrnutí organizačních změn, jimiž NPÚ v loňském roce prošel. Elektronická verze výroční zprávy je nyní dostupná na webu NPÚ ke stažení.

Změna na pozici ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Lokti

3.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Sokolov | Loket
Na základě jmenování generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové nastoupila 1. července do funkce ředitelky územního odborného pracoviště v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Nahradila dosavadního ředitele, pana Tomáše Karla, který na vlastní žádost požádal k danému datu o uvolnění z funkce. Po třech letech tedy opět dochází ke změně vedení odborné organizace státní památkové péče v Karlovarském kraji.
pořadatelé
číslo
14757

Česko má 43 nových kulturních památek, mimo jiné rabínský dům, mateřskou školu či tenisovou klubovnu

2.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | -
Za první pololetí roku 2014 bylo Ministerstvem kultury ČR prohlášeno za kulturní památku čtyřicet tři staveb nebo jiných nemovitých objektů. Kromě typově tradičních památek, mezi něž patří například kostely, venkovské usedlosti či mlýny, jsou mezi nově prohlášenými zastoupeny i dříve opomíjené objekty, které můžeme souhrnně zařadit pod pojem „občanská vybavenost“ – například školka, klubovna tenisového klubu nebo veřejná studna. K 30. červnu 2014 bylo v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) zapsáno celkem 40 297 nemovitých kulturních památek, 47 262 movitých kulturních památek a 296 národních kulturních památek.
pořadatelé
číslo
14750

Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bude vydán církvi

25.6.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Po pečlivém vyhodnocení výzvy a získaných podkladů dospěl Národní památkový ústav k závěru, že nic nebrání uzavření dohody o vydání areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který má ve své správě. V nejbližších dnech proto bude zahájeno jednání s římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou o konkrétní podobě smlouvy.
|< < 1 2 3 >|