Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 15 záznamů
|< < 1 2 >|

Tiskové prohlášení Národního památkového ústavu ve věci tzv. církevních restitucí

27.1.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Národní památkový ústav (NPÚ) považuje za důležité reagovat na znepokojivé množství nepravdivých informací, výpadů a obviňování instituce a její generální ředitelky týkající se tzv. církevních restitucí, které se v posledních dnech objevilo v médiích. „Odmítáme tvrzení, že nedostatečně posuzujeme výzvy, naopak vykonáváme více úkonů, než nám zákon ukládá, abychom si byli jisti, že jednotlivé žádosti vyhodnocujeme nezpochybnitelně,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Státní Hrad a zámek Bečov nad Teplou přivítal prezidenta České republiky

15.1.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou - hrad a zámek
Ve středu 15. ledna dopoledne zavítal do areálu státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Svou třídenní cestu po Karlovarsku tak zakončil návštěvou jednoho z největších skvostů v kraji. Prezident v doprovodu generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové zhlédl druhou nejcennější zlatnickou památku na našem území, ukrytou za zdmi zámku – relikviář sv. Maura.

Změna e-mailových adres pracovníků a pracovišť Národního památkového ústavu

26.11.2013 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
V návaznosti na transformaci organizační struktury NPÚ k 1.1.2013 a zavedení nového centrálního řešení elektronické pošty budou s platností od 1.12.2013 změněny e-mailové adresy pracovníků NPÚ na jednotný tvar prijmeni.jmeno@npu.cz. Obdobně budou změněny i základní kontaktní adresy jednotlivých pracovišť. Stávající adresy zůstanou nadále paralelně v platnosti ještě po dobu cca 1 roku. Nové adresy budou zveřejněny stejně jako dosud na webu NPÚ pod odkazem Kontakty a na webových stránkách jednotlivých pracovišť (památkových objektů). Adresa elektronické podatelny NPÚ se nemění (epodatelna@npu.cz).

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ označila záměr stavby Šantovka Tower v Olomouci jednomyslně za nepřijatelný

1.10.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Dne 19. září 2013 projednala Vědecká rada generální ředitelky NPÚ na svém 12. zasedání záměr stavby výškového obytného domu v bezprostřední blízkosti historického jádra Olomouce nazvaný „Šantovka Tower“ a jednomyslně přijala následující závěr: Záměr stavby výškové budovy „Šantovka Tower“ v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc je z hlediska památkové péče nepřijatelný.

Výroční zpráva Národního památkového ústavu za rok 2012

28.6.2013 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Samostatné svazky Výroční zprávy za jednotlivá pracoviště NPÚ jsou nyní dostupné na webu NPÚ ke stažení.

Úmrtí Karla Seidla

10.4.2013 | personálie, sdělení, informace | okres Plzeň-město | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, s politováním sděluje, že v pondělí 8.4.2013 zemřel bývalý ředitel plzeňských památkářů, pan Karel Seidl.
pořadatelé
číslo
11955

Výsledky výběrového řízení na pozice ředitelů územních odborných pracovišť NPÚ v hl. městě Praze a v Brně

28.2.2013 | tisková zpráva | personálie, sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Národní památkový ústav informuje o výsledku výběrového řízení na pozice ředitelů územních odborných pracovišť NPÚ v Brně a hlavním městě Praha.

Národní památkový ústav po reorganizaci

4.1.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu, kterou jsme v minulém roce připravili ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.
Cílem restrukturalizace Národního památkového ústavu bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru hradů, zámků a dalších památek svěřených do péče NPÚ.
Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená nejen nové uspořádání celé této instituce, ale především zefektivnění manažerského řízení a zkvalitnění procesů v péči o státní hrady a zámky zpřístupněné veřejnosti.

Nabídka pronájmu nebytových prostor v centru Pardubic

17.2 - 31.8.2012 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích nabízí pronájem nebytových prostor v centru Pardubic - Bělobranské náměstí čp.2, budova "U zlaté koule".
pořadatelé
číslo
9113

Tisková zpráva k poškozování archeologických nálezů v Opavě

10.11.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Opava | Opava, Praha
V Opavě jsme nyní svědky jednoho z vážných útoků na archeologické dědictví České republiky posledních let. Již čtvrtý den jsou zde zemními a výkopovými pracemi ničeny cenné archeologické nálezy na staveništi developerského projektu „Bytový dům Rohlík“, jehož stavebníkem je ostravská společnost SB Development. Vzhledem k tomu, že záchranný archeologický výzkum zde mělo zajistit opavské archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, považujeme za potřebné obsáhleji seznámit veřejnost s vývojem celé kauzy, ukazující na nefunkčnost mechanismů, kterými by mělo být archeologické dědictví chráněno.
|< < 1 2 >|