Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 25 záznamů
|< < 1 2 3 >|

Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví – seminář ve Zlíně

30.4.2015 | seminář | okres Zlín | Zlín
Témata semináře: programy MK ČR pro nemovité památky, možnosti financování kulturního dědictví v souvislostech Zlínského kraje, IROP – aktuální stav projednávání, přeshraniční spolupráce, MAS, spolupráce s nezaměstnanými při záchraně zřícenin na Slovensku ad.
pořadatelé
Krajský úřad Zlínského kraje, Omnium, o.s.
číslo
16196

Litomyšl vítězem krajského kola ceny Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

7.1.2015 | sdělení, informace, soutěž, anketa | okres Pardubice | Pardubice
Minulý týden proběhlo v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích krajské kolo soutěže o cenu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014. Komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Krajského úřadu Pardubického kraje a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích neměla zdaleka lehký úkol, neboť se do soutěže přihlásila hned dvě města pyšnící se krásnými památkami i bohatým kulturním a společenským životem. Vítězem se nakonec stala Litomyšl, jež získala 280 bodů a postupuje do celostátního klání o titul Historické město roku 2014; druhé místo obsadil s 256 body Letohrad.
pořadatelé
číslo
15546

Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet – mezinárodní konference

4.12 - 6.12.2014 | konference | okres Náchod | Broumov
Projekty obnovy památek, péče o kulturní krajinu, aktivity nadací a spolků, možnosti získání finanční podpory. Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a ministra kultury Daniela Hermana.
pořadatelé
číslo
15363

Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví – seminář

30.10.2014 | seminář | okres Jihlava | Jihlava
Témata semináře: programy MK ČR pro nemovité památky, možnosti financování kulturního dědictví v souvislostech Kraje Vysočina, IROP – aktuální stav projednávání, možnosti OP EU 2014+, státní dotace, nadace, MAS, městské programy ad.

Dotační program MK: Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013

12.11.2013 - 30.10.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Program č. 134 610 - Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu.
Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky poškozené povodní r. 2013 budou přijímány na Ministerstvu kultury, odboru investic do 30.10.2014.
pořadatelé
číslo
13134

Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu 2013

3.3 - 30.10.2014 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
Program č. 134 610 – Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu 2013.
pořadatelé
číslo
13664

Broumovsko bylo mimořádně úspěšné v programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra

15.10.2014 | sdělení, informace | okres Náchod | Broumov
Nadace Občanského fóra zveřejnila výsledky grantového programu Opomíjené památky 2015, jenž je určen na obnovu drobných památek, které nemají šanci uspět ve velkých dotačních programech zaměřených na obnovu památkového fondu. Sdružení Omnium v tomto programu podalo celkem pět žádostí o dotaci na obnovu dvou křížků v Heřmánkovicích, jednoho v Křinicích a Šonově a zejména na obnovu tzv. Saxova kříže v Broumově.
pořadatelé
číslo
15283

Debata s občany Pardubic

29.9.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Národní památkový ústav společně s místopředsedkyní Senátu PČR Miluší Horskou si vás dovolují pozvat na veřejnou debatu (nejen) s pardubickými občany, která se uskuteční v pondělí 29. září od 18 hodin v prostoru bývalé sýpky na Příhrádku.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

7.1 - 31.1.2014 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
V letošním roce je rozšířen okruh priorit, na které je program zaměřen. Finanční prostředky z Programu na záchranu kulturních památek je možné využít současně s finančními prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.
pořadatelé
Krajský úřad Ústeckého kraje
číslo
13314

Proběhl seminář v Lázních Kyselka o možnostech financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska

27.1.2014 | seminář | okres Karlovy Vary | Lázně Kyselka
Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví. Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy, programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti Místních akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.
pořadatelé
číslo
13392
|< < 1 2 3 >|