Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 19 záznamů
|< < 1 2 >|

Dotační program MK: Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013

12.11.2013 - 30.10.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Program č. 134 610 - Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu.
Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky poškozené povodní r. 2013 budou přijímány na Ministerstvu kultury, odboru investic do 30.10.2014.
pořadatelé
číslo
13134

Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu 2013

3.3 - 30.10.2014 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
Program č. 134 610 – Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu 2013.
pořadatelé
číslo
13664

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

7.1 - 31.1.2014 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
V letošním roce je rozšířen okruh priorit, na které je program zaměřen. Finanční prostředky z Programu na záchranu kulturních památek je možné využít současně s finančními prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.
pořadatelé
Krajský úřad Ústeckého kraje
číslo
13314

Proběhl seminář v Lázních Kyselka o možnostech financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska

27.1.2014 | seminář | okres Karlovy Vary | Lázně Kyselka
Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví. Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy, programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti Místních akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.
pořadatelé
číslo
13392

Možnosti financování kulturního dědictví (seminář)

23.1.2014 | seminář | okres Karlovy Vary | Lázně Kyselka
Témata semináře: Programy MK ČR pro nemovité památky Norské fondy, podpora obnovy památek z rozpočtu Karlovarského kraje, role Místních akčních skupin 2014+, nestátní grantové programy a možnosti financování ze strany finančních institucí. V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt obnovy broumovské skupiny kostelů Pro život kostelů Broumovska.
pořadatelé
číslo
13372

Benefiční divadelní představení na nádvoří hradu Karlštejn

21.6.2013 | tisková zpráva | divadlo, představení | okres Beroun | Karlštejn - hrad
Benefiční divadelní představení na podporu obnovy památek po povodních Noc na Karlštejně proběhlo na nádvoří hradu Karlštejn v pátek 21. června 2013 od 20:30. Celkem se díky akci vybralo téměř. 60 000 Kč, všem divákům i hercům moc děkujeme!
pořadatelé
číslo
12398

Konference o financování památek

29.5.2012 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Přednášky zaměřené nejenom na možnosti dotací, ale také na další způsoby financování obnovy a provozu památek. Účastníci se dozvědí více např. o tom, kolik prostředků může přinést vhodně naplánovaná veřejná sbírka.
číslo
9865

Upozornění NPÚ k aktuální výzvě Programu rozvoje venkova

27.2.2012 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR bylo aktuálně vyhlášeno 15. kolo příjmu pro předkládání Žádostí o  dotaci z Programu rozvoje venkova. Zároveň byla uvedena informace k dokládání příloh k Žádosti o dotaci pro žadatele, zpřesňující požadavky pro objekty, jichž se možnost podpory týká, i když nejsou kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Pro tyto akce bude požadováno „Vyjádření NPÚ k památným stavbám a objektům kulturně-historických hodnot“.
pořadatelé
číslo
9142

Navzdory času. Výstava přibližuje podporu obnovy památek Plzeňským krajem

16.10.2010 - 31.10.2011 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Výstava Navzdory času přibližuje pozitivní příklady obnoveného památkového fondu i kulturního dědictví v Plzeňském kraji za rok 2010.
pořadatelé
číslo
7466
|< < 1 2 >|