Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeny 3 záznamy

NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze vydalo certifikovanou metodiku věnovanou měřické dokumentaci historických staveb

20.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika má přispět k nápravě dnešního problematického stavu pořizování měřické dokumentace v památkové péči. Zasvěcuje do problematiky zaměřování, vysvětluje rozdíly plynoucí z určení dokumentace, seznamuje s vývojovými trendy, potřebami atp. Podává památkářům a profesionálním měřičům zevrubnou strukturovanou informaci o tom, jak k měřické dokumentaci přistupovat, jaké jsou specifické potřeby zejména v průzkumné oblasti. Ve vztahu k památkářům jde o posílení povědomí o smyslu a významu přesné měřické dokumentace a o schopnost zformulovat co nejlépe zadání.
pořadatelé
číslo
15783

Zkoumání historických staveb (publikace NPÚ)

20.3.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Významnou položkou našeho kulturního dědictví jsou historické stavby, nejviditelnější doklad dějinného vývoje a historického postavení českých zemí v Evropě. Základním předpokladem a východiskem kvalitní péče o toto dědictví je jeho výzkum. Prezentace výzkumné činnosti pomáhá budovat kladný vztah vlastníků, uživatelů a široké veřejnosti k památkám i památkové péči, dosud však není patřičně rozvinuta. Tento dluh se snaží zmenšit kniha, jež přibližuje zájemcům (včetně pracovníků odborných institucí, pedagogů, studentů vysokých a středních škol, úředníků státní správy a samosprávy) problematiku zkoumání historických staveb.
pořadatelé
číslo
9186

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky (odborně metodická publikace NPÚ)

9.2.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.
pořadatelé
číslo
9094