Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 10 záznamů

Pozvánka na představení metodiky diagnostiky dřeva a metodiky pro opravy historických konstrukcí

18.1.2016 | publikace, metodika, doporučení | okres Náchod | Josefov
Nové metodiky představí jejich autoři Jiří Kunecký a Michal Kloiber z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.
pořadatelé
číslo
17521

Čtyři nové metodiky se představí v informačním centru NPÚ v Praze

23.3.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
V pondělí 23. března představí středočeské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu nové certifikované oborové metodiky, které právě v těchto dnech vycházejí. Slavnostní křest těchto odborných publikací proběhne v 17 hodin v prostorách prodejny a informačního centra NPÚ v Praze.
pořadatelé
číslo
16032

Vychází metodická publikace věnovaná průvodcovské činnosti

24.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Publikace, jejímiž autory jsou Naďa Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub a Petr Wagner (s přispěním Petra Svobody, Ilony Vojancové a Milana Janča), je určena především vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a všem jejich zaměstnancům podílejícím se na průběhu průvodcovské služby i veškerých činností, které s ní souvisí.
pořadatelé
číslo
15815

Národní památkový ústav otevírá v Ostravě první metodické centrum

21.2.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Ostrava-město | Ostrava
V Ostravě zahajuje svou činnost první z trojice plánovaných metodických center Národního památkového ústavu (NPÚ). Jeho zacílením jsou technické památky a průmyslové dědictví. Zaměří se na systematické mapování a průzkum technických a průmyslových památek na území České republiky, i na jejich prezentaci. „Vyšší míra specializace umožní rozvinout větší odbornost v této oblasti a umožní kvalifikovanější rozhodování. Z toho budou mít prospěch nejen památkáři a památková péče obecně, ale také vlastníci takových objektů v České republice,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, která vznik centra iniciovala.

Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací (odborně metodická publikace NPÚ)

9.3.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
pořadatelé
číslo
9162

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky (odborně metodická publikace NPÚ)

9.2.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.
pořadatelé
číslo
9094

Mikroklima v historických interiérech (odborně metodická publikace NPÚ)

4.1.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Publikace je určena vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi. Objasňuje kromě podstaty působení vlhkosti vzduchu i značný význam pohybu vzduchu a vlivu jeho proudění na přenos tepla a výměnu vlhkosti mezi přítomnými tělesy. Stručně zmiňuje rozhodující význam vlhkostní sorpční rovnováhy mezi vzduchem a hygroskopickými materiály, z nichž jsou vytvořena jak chráněná díla, tak stavební konstrukce interiérů.

Ochrana dřevěných konstrukcí historických památek, přístup k obnově historických konstrukcí, aplikace nových technologií a zkoumání poškozeného dřeva

8.8 - 13.8.2011 | přednáška, seminář | Bratislava
Pozvánka na odborný seminář s mezinárodní účastí, který se bude konat dne 11.8.2011 v aule Teologické fakulty v Bratislavě u příležitosti realizace záchrany historických krovů nad presbyteriem Dómu sv. Martina v Bratislavě metodou termosanace.
pořadatelé
-
číslo
8280

Metodický den - Tesařství, tradiční postupy výroby spojů a technologické postupy při opravách památek

2.6.2011 | tisková zpráva | přednáška, publikace, metodika, doporučení, workshop | okres Sokolov | Loket
V rámci spolupráce mezi tesařskou hutí Romana Kloučka a územním odborným pracovištěm NPÚ v Lokti se 2.6.2011 uskutečnil už druhý metodický den tentokrát s názvem Tesařství, tradiční postupy výroby spojů a technologické postupy při opravách památek.
pořadatelé
číslo
7562

Opravy a obnova drobné sakrální architektury

24.2.2011 | tisková zpráva | publikace, metodika, doporučení | okres České Budějovice | České Budějovice
Místní akční skupina Sdružení Růže vydává ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích publikaci „Obnova a údržba drobné sakrální architektury – Základní principy a zásady“. Publikace je určena především obcím a soukromým vlastníkům, ale i řemeslníkům, kteří se obnově drobných duchovních staveb věnují.