Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nejdůležitější novinky pro odborníky

nalezeno 16 záznamů
Nejdůležitější Všechny novinky
|< < 1 2 >|

Fantaskní architektura v Teplicích-Trnovanech a její mladý tvůrce Fritz Hühnl

6.11.2014 | přednáška | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno
Dne 6. 11. 2014 od 16 hodin se koná uvedená přednáška v atriu zámku Krásné Březno v Ústí nad Labem. Autorem přednášky je Ing. arch. Jan Hanzlík. Vstup volný, všichni jsou srdečně zváni.
vloženo
11.6.2014 10:37
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
témata
akce pro veřejnost, architektura
číslo
14569

Liberecký dům hrobů

25.11.2014 | přednáška | okres Liberec | Liberec
O dějinách židovského hřbitova (bejt kevarot) v Liberci, jeho náhrobních kamenech a dokumentaci pohovoří 25. 11. 2014 v Krajské vědecké knihovně v Liberci Mgr. Pavel Jakubec ze semilského okresního archivu a Mgr. Petra Šternová z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci. Přednáška se koná v rámci cyklu Památky kolem nás.
vloženo
30.10.2014 14:16
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
dokumentace památek, historie, prezentace NPÚ, restaurování
číslo
15332

Vycházejí Fontes Nissae 1/2014

30.10.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
S mírnou prodlevou vychází první letošní číslo recenzovaného periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy, na jehož přípravě se podílí osm paměťových institucí libereckého regionu. Je symbolicky věnováno 90. narozeninám doc. Rudolfa Anděla, jehož dlouholetá vědecká i vzdělávací práce se významně promítla do výzkumu převážně starších dějin Libereckého kraje a současně ovlivnila výchovu generací budoucích učitelů dějepisu.
vloženo
30.10.2014 13:48
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ, publikace on-line, věda, výzkum, vývoj
číslo
15331

Bývalé vrchnostenské hospodářské dvory na Rakovnicku – přednáška v Muzeu TGM Rakovník

5.11.2014 | přednáška | -
Na Rakovnicku se v minulosti rozkládalo několik významných panství, především panství Křivoklát s Krušovicemi, které zaujímalo podstatnou část okresu. Dále zde bylo panství Kolešovice, Mšec, Olešná, Slabce, části panství Petrohrad a Chříč nebo statek Hřebečníky. Každé panství mělo řadu hospodářských dvorů, ve kterých majitelé hospodařili ve vlastní režii. Cílem přednášky bude tedy přiblížit podobu hospodářských dvorů těchto panství, jejich situaci v krajině i funkční uspořádání a architektonicko-stavební řešení jednotlivých významných hospodářských budov, zejména sýpek, stodol, chlévů, stájí nebo ovčínů, a to z období od 18. do počátku 20. století. Přednáška Ing. Jana Žižky se uskuteční ve středu 5. listopadu v 16 hodin v Muzeu TGM v Rakovníku.
vloženo
30.10.2014 10:45
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
15329

Na Bruntálsku byly nalezeny stříbrné římské denáry

26.10.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Bruntál | Bruntál
V neděli 19. října 2014 objevila na Bruntálsku houbařka z Ostravy zcela náhodně depot 102 stříbrných mincí z období římského císařství. Neprodleně informovala odborné instituce a mince předala pracovníkům ostravského muzea. Za spoluúčasti odboru archeologie ostravského pracoviště Národního památkového ústavu bylo místo nálezu 23. října prozkoumáno a zdokumentováno.
vloženo
26.10.2014 23:57
vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborná sdělení, památky a veřejnost
číslo
15326

Odborná konference k ukončení obnovy vily Stiassni

11.11.2014 | konference | okres Brno-město | Brno - vila Stiassni
Závěrečná konference má na programu zhodnocení obnovy památky.
vloženo
24.10.2014 11:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, obnova památek, odborné akce
číslo
15324

Archeologie ve svobodné společnosti (1989–2014). Konference Archeologie a veřejnost

11.12 - 12.12.2014 | konference | okres Brno-město | Brno
Diskuse o proměnách, kterými prošla archeologie a archeologická památková péče v uplynulých 25 letech, je určena archeologům, studentům archeologie a příbuzných oborů, pracovníkům v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit, odborníkům z prostředí památkové péče, architektům a pracovníkům státní správy a samosprávy i všem ostatním zájemcům o problematiku uchování archeologického dědictví. Přihlášky do 10. listopadu 2014.
vloženo
21.10.2014 09:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborné akce, památky a veřejnost
číslo
15311

Přednášky představí loutky, Květnou zahradu i náměšťský zámek

20.10.2014 , 3.11.2014 , 18.11.2014 , 1.12.2014 , 15.12.2014 | přednáška | okres České Budějovice | České Budějovice
V říjnu pokračuje podzimní část oblíbeného přednáškového cyklu, který pravidelně pořádá Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. Témata jsou pestrá – loutky, jihočeské památky, ale také skvosty na Vysočině a na Moravě.
vloženo
16.10.2014 14:48
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
15293

O mors, quam amara est memoria tua (zasedání k problematice sepulkrálních památek)

30.10 - 31.10.2014 | bylo aktualizováno | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Již 13. zasedání k problematice sepulkrálních památek.
vloženo
8.10.2014 09:24
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, historie, odborné akce
číslo
15262

Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2014

15.12.2014 - 31.1.2015 | názor, z tisku ... | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Výherce ceny za nejlepší přípravu a realizaci se stává nositelem titulu Historické město roku.
vloženo
26.9.2014 11:02
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
popularizace
číslo
15208
|< < 1 2 >|