Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nejdůležitější novinky pro odborníky

nalezeno 31 záznamů
Nejdůležitější Všechny novinky
|< < 1 2 3 4 >|

Zprovoznění rekonstruované fontány na Státním zámku Bučovice

10.4.2014 | sdělení, informace | okres Vyškov | Bučovice - zámek
Ve čtvrtek 10. dubna ve 14:00 hodin byl slavnostně obnoven provoz kompletně zrestaurované Bakchovy fontány na nádvoří zámku v Bučovicích. Slavnosti se zúčastnili nejen významní hosté, ale v hojném počtu i místní občané.
vloženo
13.4.2014 17:22
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, obnova památek, odborná sdělení
číslo
14055

" Podstávkové domy na Kokořínsku – charakteristika, památková ochrana, stavební úpravy" dne 17. 4. 2014 v 16.00 hod.

17.4.2014 | přednáška | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno
Ve čtvrtek 17. 4. 2014 proběhne v přednáškovém sále zámku Krásné Březno další z cyklu přednášek v rámci výstavy "Podstávkový dům v údolí Ploučnice". Autor přednášky, PhDr. Pavel Bureš se pokusí na dochovaných příkladech i starší fotografické dokumentaci představit obraz původní lidové stavební kultury regionu Kokořínska.
vloženo
10.4.2014 10:48
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
14037

Otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Raduň

12.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | okres Opava | Raduň - zámek
V sobotu 12. dubna byl otevřen nový prohlídkový okruh vedoucí dosud nepřístupnými interiéry severního traktu Státního zámku Raduň. Návštěvníci mohou obdivovat nově vybavené interiéry v 1. patře zámku a v podkroví. Otevření se kromě významných hostů zúčastnilo i na několik desítek místních obyvatel a příznivců zámku.
vloženo
15.4.2014 17:46
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, interiérové instalace, odborná sdělení, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14068

Začíná "Rok pánů z Kunštátu 2014". Přiblíží významný šlechtický rod spojený (nejen) s dějinami zemí Koruny české

14.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
V roce 2014 uplyne 550 let od dokončení diplomatických misí, které vyslal český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu k západoevropským panovnickým dvorům. Králova politická myšlenka nastolení míru v celém křesťanstvu byla vyvrcholením politického vzestupu šlechtického rodu, který patřil od 13. století k nejvýznamnějším a nejmocnějším činitelům středověké Moravy. Národní památkový ústav (NPÚ) jej představuje projektem Rok pánů z Kunštátu.
vloženo
15.4.2014 11:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14066

Člověk a raně novověká kulturní krajina - odborná konference

23.4.2014 | konference | okres Břeclav | Mikulov
Krajina jako dílo. Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Odborná konference probíhající v rámci řešení projektu NAKI − Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019), spojená s otevřením dvou výstav architektonických prací studentů FA VUT v Brně.
vloženo
14.4.2014 16:14
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, kulturní krajina, odborné akce, věda, výzkum, vývoj
číslo
14063

Seminář Historické stavby a tradiční tesařské technologie

8.4.2014 | tisková zpráva | seminář | okres Náchod | Broumov, Šonov
Ve slunečném dni 8. dubna 2014 proběhl v Broumově odborný seminář Historické stavby a tradiční tesařské technologie, který byl připraven ve spolupráci NPÚ ÚOP v Josefově, Římskokatolické farnosti v Broumově a Omnium z.s.
vloženo
14.4.2014 09:12
vložil
NPÚ, ÚOP v Josefově
pořadatelé
témata
architektura, dokumentace památek, památky a veřejnost
číslo
14061

Montánní krajina, průzkum - interpretace – evidence

3.4 - 4.4.2014 | workshop | okres Sokolov | Loket
Loketské pracoviště Národního památkového ústavu uspořádalo v Abertamech ve dnech 3. a 4. dubna 2014 pracovní setkání s názvem Montánní krajina, průzkum - interpretace – evidence.
vloženo
10.4.2014 11:57
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
přírodní prostředí, technické památky
číslo
14038

Expertní komise doporučila Národnímu památkovému ústavu chránit urbanismus sídliště Lesná, hotel International a Novou scénu Národního divadla

9.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Jedinečné hodnoty brněnského sídliště Lesná, bruselský duch brněnského hotelu International a hmotová koncepce a celkové řešení Nové scény Národního divadla byly prvními body jednání nové expertní komise Národního památkového ústavu (NPÚ). Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století byla ustavena jako poradní orgán generální ředitelky NPÚ s cílem definovat a kvalifikovaně pojmenovávat hodnoty architektury a uměleckých děl ve veřejném prostoru vzniklých po roce 1945, a to za účasti širší odborné veřejnosti. U uvedených památek se komise shodla na jejich výjimečnosti a doporučila jejich památkovou ochranu.
vloženo
9.4.2014 12:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
14021

NPÚ ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., přednáška, sdělení, informace | okres Svitavy | Litomyšl, Litomyšl - zámek, Pardubice
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.
vloženo
7.4.2014 09:56
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD), Mezinárodní den památek a sídel, památky a veřejnost, památky hrou i poučením, zahradní umění
číslo
14009

Komfort bydlení v době lucemburské, aneb Tři výročí hradu Krakovce v roce 2014 a jejich význam

24.4.2014 , 22.5.2014 , 19.6.2014 , 11.9.2014 , 23.10.2014 , 20.11.2014 , 11.12.2014 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Veřejný přednáškový cyklus spojený se třemi významnými výročími hradu Krakovce: 1384 zpráva o svěcení hradní kaple; 1414 pobyt Mistra Jana Husa před odchodem do Kostnice; 1914 vznik Komitétu pro zachování zříceniny hradu Krakovce.
vloženo
6.4.2014 23:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, odborné akce
číslo
13998
|< < 1 2 3 4 >|