Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 2663 záznamů
|< < 1 2 3 4 68 134 201 267 >|

Industriální stopy rekapitulovaly uplynulých 25 let ve vztahu k péči o průmyslové dědictví

10.9.2014 | konference | okres Ostrava-město | Ostrava
Ve dnech 29. a 30. srpna se v ostravském multifunkčním prostoru Gong v areálu Dolní oblasti Vítkovice uskutečnila mezinárodní konference platformy Industriálních stop s podtitulem Čtvrt století poté, na kterou navázala exkurze po nejvýraznějších industriálních památkách v lokalitě. Cílem konference, kterou vysláním svých zástupců podpořilo nejen ministerstvo kultury, ale i ministerstvo průmyslu a ministerstvo pro místní rozvoj, bylo přiblížit problematiku kulturní a společenské atmosféry po roce 1989 ve vztahu k průmyslovému dědictví jak v České republice, tak v sousedních postkomunistických zemích.
vloženo
10.9.2014 10:39
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
mezinárodní spolupráce, odborné akce, ohrožení památek, organizace, řízení a instituce památkové péče, technické památky
číslo
15123

Hlavní nominace z Plzeňského kraje na udělení ceny Patrimonium pro futuro za rok 2013

8.7.2014 | sdělení, informace | okres Plzeň-jih | Nebílovy - zámek, Plzeň
Za jeden z největších úspěchů památkové péče v západních Čechách v posledních několika letech lze považovat obnovu Tanečního sálu v Nebílovech. Restaurátorka Karin Artouni proto byla plzeňskými památkáři nominována na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
vloženo
8.7.2014 16:04
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, odborná sdělení, restaurování
číslo
14777

Dokumentace a průzkumy historických krovů. Odborný kurs pro historiky staveb a památkáře

15.9 - 19.9.2014 | kurz | okres Domažlice | Domažlice
Kurs se zaměřuje na praktické stránky studia a dokumentace historických krovů a na rozpoznání znaků důležitých pro jejich časové a typologické určení. Na početné skupině památek, které účastníci navštíví, bude možné se seznámit se specifiky staré tesařské práce v okolí Horšovského Týna a v části Klatovska.
vloženo
3.9.2014 12:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
analýza památek, dokumentace památek, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
15104

Výzkum a obnova torzální architektury. Mezinárodní konference archeologie středověku v Prešově

16.9 - 19.9.2014 | konference | Prešov
Již 46. ročník tradiční mezinárodní archeologické konference pořádá ve dnech 16. až 19. září 2014 Památkový úřad Slovenské republiky a Krajský památkový úřad v Prešově. Bohatý přednáškový program v prostorách dvorany Evangelického kolegia v Prešově doplní exkurze a panelová diskuse.
vloženo
12.8.2014 17:43
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborné akce
číslo
15003

Otopné systémy hradu Krakovce, průzkum a pokus o interpretaci (přednáška pro veřejnost)

18.9.2014 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Přednáškový cyklus středočeského pracoviště Národního památkového ústavu s názvem Komfort bydlení v době lucemburské, věnovaný trojímu výročí hradu Krakovec, pokračuje. Ing. arch. Eva Volfová se zaměří na partie zdiva hradu Krakovce, které souvisí s předpokládanými zaniklými topeništi.
vloženo
15.9.2014 13:51
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
15150

Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách – působení piaristů na střední a severní Moravě a ve východních Čechách

17.9 - 18.9.2014 | sdělení, informace, seminář | okres Olomouc | Olomouc
Dvoudenní odborný seminář se uskuteční ve dnech 17. – 18. září 2014 v Arcidiecézním muzeu – Mozarteu, Václavské náměstí 3 v Olomouci.
vloženo
10.6.2014 13:09
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
Muzeum umění Olomouc, NPÚ, ÚOP v Olomouci
témata
architektura, zahradní umění
číslo
14560

Dny evropského dědictví – oslava návratů ke kořenům na památkách NPÚ

9.9 - 14.9.2014 | sdělení, informace | -
Po celý týden až do neděle 14. září budou památky slavit svůj mezinárodní svátek. Kastelánské i divadelní a gurmánské prohlídky, otevření dosud utajených prostor, někde vstup zdarma a další doprovodný program připomene zajímavým způsobem naší kulturní historii.
vloženo
9.9.2014 13:11
vložil
NPÚ, ÚPS v Praze
témata
akce pro veřejnost
číslo
15117

Dny evropského dědictví 2014 v areálu zámku Krásné Březno

6.9 - 14.9.2014 | sdělení, informace, výstava, workshop | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno, Ústí nad Labem
Dny evropského dědictví (vžitý překlad celoevropské akce European Heritage Days, EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V rámci této akce probíhají také nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, soutěže a další kulturní programy. Pořadatelem Dnů evropského dědictví v České republice je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
vloženo
27.8.2014 08:42
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD), popularizace, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
15063

Dny evropského dědictví v Českých Budějovicích

13.9.2014 | přednáška, výstava | okres České Budějovice | České Budějovice
V sobotu 13. září bude v galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí otevřena nová výstava s názvem Hradní zříceniny jižních Čech. V rámci výstavy budou poprvé budou prezentovány i dosud nevystavné archeologické nálezy z hradních zřícenin.
vloženo
12.9.2014 11:46
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD)
číslo
15137

Pozvání na špacír lázeňským centrem města Jeseník u příležitosti Dnů evropského dědictví a Dne lázeňské architektury

13.9.2014 | sdělení, informace | okres Jeseník | Jeseník
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci zve zájemce o lázeňskou architekturu na komentovanou prohlídku pod vedením Ing. Evy Pulkrtové v sobotu 13. září 2014 v 10 hodin u hlavního vchodu sanatoria Priessnitz.
vloženo
5.9.2014 12:30
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, Dny evropského dědictví (EHD)
číslo
15109
|< < 1 2 3 4 68 134 201 267 >|