Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 2609 záznamů
|< < 1 2 3 4 66 131 196 261 >|

OZNÁMENÍ o změnách v informačním systému NPÚ

31.7.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Z důvodu optimalizace infrastruktury dochází dnešním dnem ke změnám adres Geografického informačního systému (GIS) NPÚ a Informačního systému NPÚ o archeologických datech (ISAD).
vloženo
31.7.2014 11:05
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, odborná sdělení, zdroje informací
číslo
14966

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014

28.7 - 1.8.2014 | seminář | okres Náchod | Vižňov
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Omnium, o. s., a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem zvou zájemce zabývající se dokumentací, stavebně-historickými průzkumy aj. na setkání, které se letos uskuteční ve Vižňově.
vloženo
3.7.2014 19:33
vložil
NPÚ, ÚOP v Josefově
pořadatelé
témata
architektura, dokumentace památek, obnova památek
číslo
14670

Zprávy památkové péče 2/2014

1.8.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Druhé letošní číslo časopisu Zprávy památkové péče je právě v distribuci. Jeho hlavním tématem jsou památky architektury a urbanismu 19. a 20. století, obsahuje tedy soubor příspěvků o architektuře tohoto období u nás a o vzorné nebo problematičtější obnově či údržbě popisovaných objektů.
vloženo
1.8.2014 12:47
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ, Zprávy památkové péče
číslo
14973

Nález systému historických výpustí rybníka Jordán v Táboře je za Jihočeský kraj nominován na cenu Patrimonium pro futuro

31.7.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Tábor | Tábor
Nález systému historických výpustí rybníka Jordán v Táboře byl za Jihočeský kraj nominován do celostátního kola Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.
vloženo
31.7.2014 09:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, obnova památek
číslo
14965

Přeshraniční projekt Topografie staveb moderní architektury startuje

18.7 - 31.7.2014 | tisková zpráva | publikace, metodika, doporučení, výstava | okres Liberec | Liberec
Ve čtvrtek 17.7. 2014 proběhla vernisáž skromné výstavy v rámci přeshraničního projektu TOPOMOMO (Topografie staveb moderní architektury) jehož hlavním řešitelem je Nadace Schminkeho dům v Löbau a na kterém se podílel vedle Technické univerzity v Liberci také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci spolu s platformou Liberec:Reichenberg, architektura na severu Čech. Projekt je koncipován tak, aby došlo k oživení turistického ruchu v regionu i rozšíření povědomí o místním architektonickém fondu mezi odbornou i laickou veřejností.
vloženo
18.7.2014 15:10
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
témata
architektura
číslo
14885

Výstava Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století

4.9.2013 - 31.7.2014 | výstava | okres České Budějovice | České Budějovice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích připravil ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice výstavu „Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století“. Výstava proběhla ve dnech 6.-22. září 2013 ve výstavní síni českobudějovické radnice. V následujících měsících putuje výstava po městech v jižních Čechách.
vloženo
4.9.2013 08:39
vložil
NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, odborné akce
číslo
12844

Zábava na památkách v druhé půlce července – Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

18.7 - 31.7.2014 | sdělení, informace | -
Po celý zbytek měsíce můžete na státních památkách prožít mnoho krásných zážitků. Jsou pro vás připraveny slavnosti, koncerty, divadelní, noční, dětské i gurmánské a technologické prohlídky, poutě a šermířská klání i tvořivé dílny nebo třeba výstava automobilových veteránů
vloženo
18.7.2014 11:41
vložil
NPÚ, ÚPS v Praze
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
14884

Seminář Orientální koberce ve sbírkách hradů a zámků – inventarizace, preventivní péče, restaurování

30.7.2014 | seminář | okres Beroun | Karlštejn - hrad
Tematický seminář je určen zejména památkářům zabývajícím se mobiliárními památkovými fondy a zámeckými interiéry – odborným pracovníkům územních památkových správ, územních odborných pracovišť a správ objektů.
vloženo
24.7.2014 10:41
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
interiérové instalace, movité památky, odborné akce
číslo
14929

Další tři balkánské země vstoupily do programu Kreativní Evropa

28.7.2014 | sdělení, informace | -
Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Makedonská republika podepsaly dohody o účasti na programu Evropské unie Kreativní Evropa. Na základě podpisu se mohou kulturní a tvůrčí organizace z těchto zemí ucházet o financování z programu Kreativní Evropa, spolupracovat se svými protějšky v EU a získat podporu pro překlady literárních děl.
vloženo
28.7.2014 16:37
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Evropská unie
témata
mezinárodní spolupráce
číslo
14950

Komisařka Vassiliou oznámila zvýšení evropské podpory kulturního dědictví

28.7.2014 | sdělení, informace | -
Podle nové zprávy Evropské komise by se měly organizace zabývající se kulturním dědictvím chopit příležitostí, které nabízejí evropské programy a politiky financování, a pomoci tak vyřešit problémy, s nimiž se tato oblast potýká. V politickém dokumentu nazvaném Cesta k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě se uvádí, že se toto odvětví nachází "na rozcestí“, za což mohou omezené veřejné rozpočty, klesající účast na tradičních kulturních aktivitách a diverzifikace publika způsobená urbanizací, globalizací a technologickými změnami. Zpráva však také zdůrazňuje příležitosti, které se členským státům a zúčastněným stranám naskýtají v oblasti přeshraniční spolupráce a díky nimž mohou zajistit, aby kulturní dědictví přispívalo k udržitelnějšímu růstu a vytváření pracovních míst.
vloženo
28.7.2014 16:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Evropská unie
témata
financování, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
14949
|< < 1 2 3 4 66 131 196 261 >|