Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 272 záznamů
|< < 1 2 3 4 8 15 21 28 >|

Zámek Valeč hostil celostátní setkání archeologů působících v Národním památkovém ústavu

16.4 - 17.4.2015 | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Valeč - zámek
Ve dnech 16. a 17. dubna se uskutečnilo již 6. setkání archeologů působících v NPÚ. Na zámku Valeč se již tradičně sešli pracovníci většiny územních odborných pracovišť, aby se věnovali tématům, která jsou spjata nejen se základní statutární činností organizace státní památkové péče s celonárodní působností.
vloženo
22.4.2015 12:58
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborná sdělení, odborné akce, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
16377

Letošní vítězové ceny Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra jsou známi

14.4.2015 | sdělení, informace | -
Evropská komise a Europa Nostra oznámily, kdo se stane letošním nositelem ceny Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra Awards, která je považována za nejprestižnější evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví.
vloženo
21.4.2015 17:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení
číslo
16369

První výsledky evropského projektu spolupráce při zpřístupňování dat kulturních institucí LoCloud

8.4.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Mezinárodní komunitární projekt LoCloud, podporovaný Evropskou komisí, dospěl do dvou třetin svého trvání a uzavřel dosavadní dvouleté úsilí vyhodnocením výsledků. Ve dnech 11. až 13. února 2015 proběhlo v Paříži pracovní setkání, na němž byly prezentovány především výsledky práce technických spolupracovníků projektu, kteří připravují programové nástroje pro sběr dat do portálu Europeana a pro tzv. mikroslužby (microservices).
vloženo
9.4.2015 13:08
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
16300

Konference 900 let kláštera v Kladrubech (1. cirkulář a žádost o příspěvky)

22.6 - 25.6.2015 | konference | okres Tachov | Kladruby - klášter
Konference má shrnout aktuální stav výzkumu kladrubské problematiky a přestavit jeho výsledky v celé předpokládané tematické a metodické rozmanitosti, počínaje příspěvky archeologickými přes dějiny architektury, umění a uměleckého řemesla, výzkum historické role kláštera jako instituce v jednotlivých etapách jeho existence, otázky benediktinské spirituality až po dějiny památkové obnovy a hledání nového využití areálu národní kulturní památky.
vloženo
27.11.2014 09:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny památkové péče, dějiny umění, historie, odborná sdělení, odborné akce
číslo
15425

Historické město roku 2014: za Jihočeský kraj postupují do celostátního kola Prachatice

21.1.2015 | sdělení, informace | okres Prachatice | Prachatice
Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Vítěz celostátního kola soutěže se stává držitelem titulu Historické město roku. Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo sedm jihočeských měst. Vítězem se stalo, stejně jako v předchozích čtyřech letech, město Prachatice.
vloženo
21.1.2015 09:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
Mezinárodní den památek a sídel, odborná sdělení
číslo
15596

Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze v roce 2014

16.1.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Kromě svých hlavních činností, v jejichž rámci poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům i správcům památek ve Středočeském kraji a zajišťuje úkoly státní památkové péče ve Středočeském kraji v plném rozsahu daném zákonem, věnovalo se pracoviště v roce 2014 opět řadě vědecko-výzkumných úkolů i nepřebernému množství kulturních a vzdělávacích aktivit.
vloženo
16.1.2015 10:13
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
15582

Ohlédnutí za výstavou Orientální koberce ve sbírkách hradů a zámků

12.1.2015 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Zveme vás na první letošní přednášku pořádanou generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu, která proběhne v pondělí 12. ledna v 17 hodin v knihkupectví a informačním centru NPÚ v Praze.
vloženo
5.1.2015 15:12
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení
číslo
15526

Studijní cesta norských pracovníků Riksantikvaren do České republiky

12.1.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Ostrava-město | Ostrava
Ve dnech 1. až 5. prosince 2014 se v rámci projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví uskutečnila první studijní cesta norského partnera Riksantikvaren do České republiky. Cílem pracovní cesty bylo seznámit norský odborný tým s objekty technických památek na území Moravy a Slezska. Tato exkurze se zaměřila na památky z oboru hornictví, hutnictví, energetiky a chemického průmyslu.
vloženo
14.1.2015 14:49
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
Metodická centra, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení, technické památky
číslo
15567

K plánované přestavbě zámku ve Zlíně

17.12.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Zlín | Zlín
V minulém týdnu byla veřejnosti představena studie nové architektonické a stavební úpravy budovy zámku ve Zlíně spojená s novým funkčním a provozním využitím této kulturní památky.
vloženo
17.12.2014 09:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, odborná sdělení
číslo
15502

Stavebně-historický průzkum zámku v Kroměříži pokračoval i letos

16.12.2014 | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž - zámek
Další etapa stavebně-historického průzkumu kroměřížského zámku, věnovaná dokumentaci jeho složitého stavebního vývoje směřujícího od pozdně gotického hradu k barokní biskupské rezidenci, především pak k poznání komunikačních a funkčních vazeb zámku, probíhala i v roce 2014. Průzkum navázal na dokumentační akce z předchozích let, kdy byla zaměřena pozornost na pozdně středověkou zámeckou věž, sklepy a půdní prostory.
vloženo
16.12.2014 14:06
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
15500
|< < 1 2 3 4 8 15 21 28 >|