Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 212 záznamů
|< < 1 2 3 4 6 12 17 22 >|

Zprovoznění rekonstruované fontány na Státním zámku Bučovice

10.4.2014 | sdělení, informace | okres Vyškov | Bučovice - zámek
Ve čtvrtek 10. dubna ve 14:00 hodin byl slavnostně obnoven provoz kompletně zrestaurované Bakchovy fontány na nádvoří zámku v Bučovicích. Slavnosti se zúčastnili nejen významní hosté, ale v hojném počtu i místní občané.
vloženo
13.4.2014 17:22
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, obnova památek, odborná sdělení
číslo
14055

Otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Raduň

12.4.2014 | sdělení, informace | okres Opava | Raduň - zámek
V sobotu 12. dubna byl otevřen nový prohlídkový okruh vedoucí dosud nepřístupnými interiéry severního traktu Státního zámku Raduň. Návštěvníci mohou obdivovat nově vybavené interiéry v 1. patře zámku a v podkroví. Otevření se kromě významných hostů zúčastnilo i na několik desítek místních obyvatel a příznivců zámku.
vloženo
15.4.2014 17:46
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, interiérové instalace, odborná sdělení, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14068

Expertní komise doporučila Národnímu památkovému ústavu chránit urbanismus sídliště Lesná, hotel International a Novou scénu Národního divadla

9.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Jedinečné hodnoty brněnského sídliště Lesná, bruselský duch brněnského hotelu International a hmotová koncepce a celkové řešení Nové scény Národního divadla byly prvními body jednání nové expertní komise Národního památkového ústavu (NPÚ). Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století byla ustavena jako poradní orgán generální ředitelky NPÚ s cílem definovat a kvalifikovaně pojmenovávat hodnoty architektury a uměleckých děl ve veřejném prostoru vzniklých po roce 1945, a to za účasti širší odborné veřejnosti. U uvedených památek se komise shodla na jejich výjimečnosti a doporučila jejich památkovou ochranu.
vloženo
9.4.2014 12:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
14021

Klášterní chrám ve Velehradě pod odborným dohledem památkářů z územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži

8.4.2014 | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž
Národní kulturní památka Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě od 10.4.2014 v gesci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži.
vloženo
8.4.2014 13:38
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
14014

Hrad Bezděz vydal další ze svých pokladů – kastelán objevil dřevořezbu, která se postrádala desítky let

3.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Česká Lípa | Bezděz - hrad, Sychrov - zámek
Kastelán státního hradu Bezděz pan Jurička objevil v prostorách hradu vzácnou dřevořezbu, která patří do souboru čtrnácti dřevořezeb, které tvořily výzdobu kapliček lemujících cestu na Bezděz. Dřevořezby zobrazovaly Křížovou cestu, nalezená zachycuje výjev Kladení Krista do hrobu. Dřevořezba pochází z konce 17., či začátku 18. století a považovala se od cca 60. let minulého století za ztracenou.
vloženo
3.4.2014 09:21
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
13975

Zahraniční publikační úspěch badatelů ze středočeského pracoviště NPÚ - sborník k historickému významu Křivoklátu

2.4.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
V těchto dnech vyšlo pod názvem Křivoklát - Pürglitz, Jagd - Wald - Herrscherrepräsentation 17. číslo publikační řady Studia Jagellonica Lipsiensia, kterou vydává s podporou spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas při univerzitě v Lipsku. Editory publikace jsou: Jiří Fajt, Markus Hörsch a Vladislav Razím.
vloženo
2.4.2014 22:27
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, odborné publikace, publikace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
13967

"Zachraňte Horní Jiřetín!", zní hlas historiků umění. ÚOP NPÚ středních Čech v Praze vyjadřuje svou podporu!

1.4.2014 | tisková zpráva | konference, sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Pracovníci ÚOP NPÚ středních Čech v Praze pomohli zorganizovat mezinárodní odbornou konferenci s názvem "Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey", jejímž ústředním tématem bylo obnovené riziko prolomení limitů těžby představující možný zánik Horního Jiřetína včetně jeho mimořádně cenného barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Konference se konala v pátek 28.3.2014 v Horním Jiřetíně.
vloženo
2.4.2014 12:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, odborné akce, ohrožení památek
číslo
13956

Výsledky průzkumu kostela sv. Jakuba Většího v Srbči na konferenci Dějiny staveb 2014

26.3.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Ve dnech 21.–23.3.2014 proběhl další ročník konference Dějiny staveb, která se koná již tradičně v Nečtinách a věnuje se otázkám stavebněhistorických průzkumů. Konference se s odbornými příspěvky pravdelně účastní specialisté územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
vloženo
26.3.2014 13:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
13889

Experti z Národního památkového ústavu pomáhají vracet ukradené starožitnosti ze zahraničí

21.3.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace, výstava | okres Praha hl.m. | Praha
V průběhu 90. let 20. století bylo z České republiky nelegálně vyvezeno ohromující množství soch, obrazů a dalších movitých památek často církevní povahy. O jejich návrat se zasazují i odborníci Národního památkového ústavu, jejichž práce je mnohdy doslova detektivní. Část nedávno vrácených předmětů představí právě zahájená výstava „Víra“ odcizená a navrácená, kterou připravilo Muzeum Policie České republiky.
vloženo
24.3.2014 16:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
krádeže památek, odborná sdělení
číslo
13836

Rozkrývání tajemství zlínského zámku

20.3.2014 | sdělení, informace | okres Zlín | Zlín
Pracovníci NPÚ, ÚOP v Kroměříži, spolu s externími odborníky vypracovali stavebně-historický průzkum zámku ve Zlíně. Průzkum prokázal, že v této na první pohled nepříliš poutavé kulturní památce se dodnes ukrývají cenné doklady jejího staršího stavebního vývoje.
vloženo
20.3.2014 23:38
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
analýza památek, architektura, odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
13815
|< < 1 2 3 4 6 12 17 22 >|