Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 746 záznamů
|< < 1 2 3 4 20 38 57 75 >|

Industriální stopy rekapitulovaly uplynulých 25 let ve vztahu k péči o průmyslové dědictví

10.9.2014 | konference | okres Ostrava-město | Ostrava
Ve dnech 29. a 30. srpna se v ostravském multifunkčním prostoru Gong v areálu Dolní oblasti Vítkovice uskutečnila mezinárodní konference platformy Industriálních stop s podtitulem Čtvrt století poté, na kterou navázala exkurze po nejvýraznějších industriálních památkách v lokalitě. Cílem konference, kterou vysláním svých zástupců podpořilo nejen ministerstvo kultury, ale i ministerstvo průmyslu a ministerstvo pro místní rozvoj, bylo přiblížit problematiku kulturní a společenské atmosféry po roce 1989 ve vztahu k průmyslovému dědictví jak v České republice, tak v sousedních postkomunistických zemích.
vloženo
10.9.2014 10:39
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
mezinárodní spolupráce, odborné akce, ohrožení památek, organizace, řízení a instituce památkové péče, technické památky
číslo
15123

Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Výstava fotografií z archivů Národního památkového ústavu

1.5 - 30.11.2014 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Kostel sv. Anny u Horšovského Týna v západních Čechách má ve studiu příměstských poutních míst v českých zemích v 16. až 18. století značný význam už pro své velké stáří.
vloženo
7.5.2014 12:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, dějiny památkové péče, odborné akce
číslo
14334

Dokumentace a průzkumy historických krovů. Odborný kurs pro historiky staveb a památkáře

15.9 - 19.9.2014 | kurz | okres Domažlice | Domažlice
Kurs se zaměřuje na praktické stránky studia a dokumentace historických krovů a na rozpoznání znaků důležitých pro jejich časové a typologické určení. Na početné skupině památek, které účastníci navštíví, bude možné se seznámit se specifiky staré tesařské práce v okolí Horšovského Týna a v části Klatovska.
vloženo
3.9.2014 12:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
analýza památek, dokumentace památek, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
15104

Výzkum a obnova torzální architektury. Mezinárodní konference archeologie středověku v Prešově

16.9 - 19.9.2014 | konference | Prešov
Již 46. ročník tradiční mezinárodní archeologické konference pořádá ve dnech 16. až 19. září 2014 Památkový úřad Slovenské republiky a Krajský památkový úřad v Prešově. Bohatý přednáškový program v prostorách dvorany Evangelického kolegia v Prešově doplní exkurze a panelová diskuse.
vloženo
12.8.2014 17:43
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborné akce
číslo
15003

Pod nohama i nad hlavou. Kámen v památkové péči

11.3.2014 , 22.9.2014 , 6.10.2014 , 13.10.2014 , 3.11.2014 , 1.12.2014 | bylo aktualizováno | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Série přednášek a komentovaných prohlídek Národního památkového ústavu v rámci cyklu O památkách trochu jinak. UPOZORNĚNÍ: Termín plánované vycházky v Praze se změnil z 8. na 22. září!
vloženo
11.3.2014 12:36
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, odborné akce
číslo
13722

Otopné systémy hradu Krakovce, průzkum a pokus o interpretaci (přednáška pro veřejnost)

18.9.2014 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Přednáškový cyklus středočeského pracoviště Národního památkového ústavu s názvem Komfort bydlení v době lucemburské, věnovaný trojímu výročí hradu Krakovec, pokračuje. Ing. arch. Eva Volfová se zaměří na partie zdiva hradu Krakovce, které souvisí s předpokládanými zaniklými topeništi.
vloženo
15.9.2014 13:51
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
15150

Když múzy nemlčely. Cyklus přednášek Mozaika města Kroměříže

29.1.2014 , 26.2.2014 , 26.3.2014 , 30.4.2014 , 28.5.2014 , 25.6.2014 , 24.9.2014 , 29.10.2014 , 26.11.2014 , 10.12.2014 | bylo aktualizováno | přednáška | okres Kroměříž | Kroměříž
Pokračování cyklu přednášek o historii města Kroměříže pro vás připravily tyto instituce: Knihovna Kroměřížska, p. o., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži a Muzeum umění v Olomouci.
vloženo
8.1.2014 13:42
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Muzeum umění Olomouc, NPÚ, ÚOP v Kroměříži
témata
akce pro veřejnost, odborné akce
číslo
13317

Výrobní, montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby (seminář)

10.9 - 12.9.2014 | bylo aktualizováno | seminář | okres Bruntál | Karlova Studánka
Region konání letošního celostátního semináře lidové architektury kromě propojení s lázeňstvím (upozorňujícím současně na Rok lázeňské architektury) silně evokuje propojení zdejších podhorských vesnic jednak s těžařstvím, jednak s výrobou těžšího industriálního charakteru – hamry, hutě a na ně navazující výroby. Předtím, než byla v Karlově Studánce založena tradice lázeňství, šlo o místo s hutní výrobou. Určitou dobu zde dokonce byla obě odvětví provozována současně za zdárné koexistence. Jaký měla intenzivní výroba vliv na vesnická sídla, jejich život, urbanismus a původní lidovou historickou zástavbu? Jak silné toto působení bylo, jakým konkrétním způsobem se odrazilo v podobě vesnických staveb a sídel, jak se projevovalo v jednotlivých regionech? Těmto i mnoha dalším souvisejícím otázkám bude na semináři věnována přednostní pozornost.
vloženo
16.7.2014 10:04
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, NPÚ, generální ředitelství, NPÚ, ÚOP v Ostravě
témata
lidová kultura, odborné akce, technické památky
číslo
14859

Mezinárodní kolokvium k výstavě nazvané Josef Führich (1800–1876): Z Chrastavy do Vídně

10.9 - 11.9.2014 | konference | okres Liberec | Liberec
Domácí kořeny – evropské souvislosti. Pozice nazarenismu v evropském umění 19. století je název kolokvia, které se uskuteční ve středu 10. a ve čtvrtek 11. září v Oblastní galerii Liberec v souvislosti s výstavou chrastavského malíře Josefa Führicha. Dvoudenní setkání domácích i zahraničních odborníků na nazarénskou malbu, která v regionu hrála významnou roli, si zaslouží pozornost.
vloženo
14.8.2014 13:47
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
dějiny umění, odborné akce
číslo
15014

Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře

6.5 - 30.9.2014 | tisková zpráva | výstava | okres Karlovy Vary | Karlovy Vary
Vernisáží, která se uskutečnila 3. května 2014, byla v Zanderově sále Císařských lázní v Karlových Varech slavnostně zahájena výstava Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře. Výstava se koná v rámci Roku lázeňské architektury 2014 a rovněž navazuje na projekt Rok francouzské kultury. Záštitu nad ní převzali ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová, ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.
vloženo
6.5.2014 11:30
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, odborné akce
číslo
14326
|< < 1 2 3 4 20 38 57 75 >|