Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 282 záznamů
|< < 1 2 3 4 8 15 22 29 >|

Konference 900 let kláštera v Kladrubech (1. cirkulář a žádost o příspěvky)

22.6 - 25.6.2015 | konference | okres Tachov | Kladruby - klášter
Konference má shrnout aktuální stav výzkumu kladrubské problematiky a přestavit jeho výsledky v celé předpokládané tematické a metodické rozmanitosti, počínaje příspěvky archeologickými přes dějiny architektury, umění a uměleckého řemesla, výzkum historické role kláštera jako instituce v jednotlivých etapách jeho existence, otázky benediktinské spirituality až po dějiny památkové obnovy a hledání nového využití areálu národní kulturní památky.
vloženo
27.11.2014 09:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny památkové péče, dějiny umění, historie, odborná sdělení, odborné akce
číslo
15425

Výstava August Frind – umělec nezná hranic

1.7 - 2.8.2015 | výstava | okres Děčín | Krásná Lípa
Malíř přelomu 19. a 20. století podporovaný velkoprůmyslníkem Karlem Dittrichem.
vloženo
10.6.2015 09:38
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
témata
dějiny umění
číslo
16661

Stříbro ze zámku Lešná u Zlína představila autorka knihy Stříbrné okouzlení Anna Grossová

14.4.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Zlín | Zlín
Publikace Stříbrné okouzlení byla slavnostně představena veřejnosti v úterý 14. dubna v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí slavnostního odpoledne byla přednáška Mgr. Anny Grossové pod názvem Silberkammer v zámku Lešná u Zlína.
vloženo
21.4.2015 01:30
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, dějiny umění, nové publikace, publikace NPÚ
číslo
16362

Ostravské pracoviště vydalo publikaci věnovanou architektuře a výtvarnému umění 50. a 60. let minulého století

26.3.2015 | tisková zpráva | publikace, metodika, doporučení | okres Ostrava-město | Ostrava
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě vydalo publikaci Martina Strakoše nazvanou Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu.
vloženo
26.3.2015 14:32
vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné publikace, publikace NPÚ
číslo
16140

Konference Na cestách. Mezinárodní sympozium věnované německy hovořícím autorům z Čech, Moravy a Slezska míří opět do Liberce

9.10 - 10.10.2015 | konference | okres Liberec | Liberec
Ve dnech 9.–10. října 2015 bude Liberec po dvou letech znovu hostit mezinárodní konferenci historiků umění se zájmem o vizuální kulturu českých Němců. Konference nese podtitul Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Uskuteční se v návaznosti na otevření výstavy Na Sibiř! v Oblastní galerii Liberec, která bude reflektovat málo známé osudy a tvorbu německy hovořících autorů na východní frontě a v ruském zajetí za první světové války. Konference téma výstavy časově i teritoriálně rozšiřuje a sleduje též architekturu a užité umění. Máte-li zajímavé téma korespondující s obsahem konference, kontaktujte prosíme organizátory.
vloženo
30.4.2015 08:43
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění
číslo
16420

Pozvání na přednášku Isis–Madona

23.3.2015 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Příběh objevu drobné dřevěné zlacené sošky Isis–Madony z pražské pozůstalosti architekta Otto Rothmayera, Plečnikova žáka a pokračovatele ve funkci hlavního architekta Pražského hradu.
vloženo
20.3.2015 12:13
vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
Klub Za starou Prahu
témata
akce pro veřejnost, dějiny umění, odborné publikace, seznamy památek
číslo
16077

Fontes Nissae 2014, č. 2

20.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
Začátkem února vstoupilo do distribuce druhé číslo Fontes Nissae 2014. Recenzované periodikum tak úspěšně uzavřelo jubilejní patnáctý ročník své existence. Obsah druhého čísla vycházejícího v posledních letech již tradičně v samém závěru roku tvoří tentokrát z větší části příspěvky kmenových autorů Národního památkového ústavu, kteří prezentují výsledky vědeckovýzkumné činnosti.
vloženo
20.2.2015 10:10
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
témata
architektura, dějiny umění, historie, kulturní krajina, lidová kultura, malířství, odborné publikace, věda, výzkum, vývoj
číslo
15779

Letošní kulturní nabídku v Plzni obohatí výstava Dialog tvarů v románské architektuře

27.4 - 30.11.2015 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
V rámci svého výchovně vzdělávacího cyklu Ze života památek připravilo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pro letošní letní turistickou sezonu a současně u příležitosti akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 výstavu archivních, vesměs černobílých fotografií buď vlastních, nebo zapůjčených Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Téma výstavy, která bude slavnostně zahájena v pondělí 27. dubna v budově sídla plzeňského pracoviště NPÚ a potrvá až do 30. listopadu, vyplývá z jejího názvu: Dialog tvarů v románské architektuře.
vloženo
24.4.2015 09:11
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, dějiny umění
číslo
16387

Publikace Zámek Lysice představuje jedno z nejpůvabnějších moravských šlechtických sídel

23.1.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Kroměříž | Kroměříž, Lysice - zámek
Podrobná publikace Michala Konečného představuje významný jihomoravský zámek zpřístupněný veřejnosti, jeho vynikající umělecké sbírky i zámeckou zahradu a park.
vloženo
23.1.2015 14:18
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné publikace
číslo
15608

Nová publikace představuje třináct dřevěných kostelů Těšínska a severovýchodní Moravy

12.12.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Ostrava-město | Ostrava
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Romany Rosové Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu, který výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře.
vloženo
12.12.2014 01:24
vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ
číslo
15475
|< < 1 2 3 4 8 15 22 29 >|