Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tiskové zprávy

Zde najdete tiskové zprávy Národního památkového ústavu.

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 1386 záznamů
|< < 1 2 3 4 36 70 105 139 >|

Novinky v sezoně 2014 na karlovarských státních památkách

9.4 - 23.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | Bečov nad Teplou - hrad a zámek
Památky NPÚ vstupují do hlavní sezony o prvním dubnovém víkendu. Ve Valči, na Bečově i na Kynžvartu bude letos spoustu novinek jak v expozicích, tak v parcích a službách i pro ty nejmenší návštěvníky.
vloženo
9.4.2014 14:00
vložil
NPÚ, ÚPS v Praze
témata
akce pro veřejnost
číslo
14023

Zámecká půda – nová prohlídková trasa na zámku Jánský Vrch v Javorníku

1.5 - 2.5.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | Javorník, Jánský Vrch - zámek
NPÚ ÚOP v Olomouci spolu se Správou zámku Jánský Vrch připravuje novou trasu „Zámecká půda“, kterou můžete poprvé navštívit na 1. máje a následující den v doprovodu odborného pracovníka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, vždy v 10, 13 a 15 hodin. Od 3. května budou prohlídky v souladu s provozní dobou zámku. Vstupné pro dospělé 80,- Kč, děti (od 10 let a za doprovodu rodičů) 50,- Kč, rodinné vstupné 210,- Kč.
vloženo
15.4.2014 11:48
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, konstrukce staveb, stavebně historické průzkumy
číslo
14067

Vzácná návštěva na Karlštejně

18.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Karlštejn - hrad
Hrad Karlštejn navštívil předseda Senátu italské republiky pan Pietro Grasso s chotí a dvacetičlennou delegací. Pan Pietro Grasso připomenul kontakty našich zemí už ve středověku: Tomasso da Modena, podílející se na výzdobě hradu Karlštejn nebo Francesco Petrarca, básník, jež byl přítelem Karla IV. Z prohlídky hradu byli nadšeni.
vloženo
18.4.2014 11:03
vložil
NPÚ, ÚPS v Praze
témata
prezentace NPÚ
číslo
14119

Koloseum opravují bez povolení. Ničí kulturní památku

28.3 - 15.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Liberec
S velkou nelibostí shlíží liberečtí památkáři z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci na probíhající rekonstrukci společenského domu Koloseum v Liberci - Nových Pavlovicích. Kulturní památku již zohyzdila plastová okna a obléká se do velmi nepadnoucích šatů z lepidla a polystyrenu. Projekt financovaný z dotací Evropské unie je realizován v rozporu s památkovým zákonem. Tedy „na černo“.
vloženo
28.3.2014 10:47
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
ohrožení památek, rekonstrukce
číslo
13915

Mezinárodní den památek a historických sídel a oslavy Velikonoc se časově setkávají. Program na hradech, zámcích a ostatních památkách ve správě NPÚ bude nabitý!

15.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | Praha
Mezinárodní den památek a historických sídel, který si každoročně připomínáme 18. dubna, letos připadá do období velikonočních svátků. Obě tyto akce bývají tradičně na objektech ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) připomínány a slaveny výzdobou, speciálními prohlídkami, bohatým kulturním programem či zvýhodněným vstupným. A platí to i letos; vyberte si z řady akcí tu svou. Srdečně zveme k prožití prodlouženého víkendu v kulturní atmosféře a tradičním duchu!
vloženo
16.4.2014 10:57
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14094

Stanovisko Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Brně k publikaci Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe Rodinný dům Tugendhatových

15.4.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | Brno
Stanovisko Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Brně k publikaci autorů Daniela Hammer Tugendhatová, Ivo Hammer, Wolf Tegethoff: Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe. Rodinný dům Tugendhatových. Památka UNESCO, ISBN 978-80-7485-012-7, kterou vydalo v únoru 2014 (vročení v tiráži Brno 2013) nakladatelství Barrister & Principal.
vloženo
14.4.2014 15:38
vložil
NPÚ, ÚOP v Brně
pořadatelé
témata
odborné publikace
číslo
14062

Začíná "Rok pánů z Kunštátu 2014". Přiblíží významný šlechtický rod spojený (nejen) s dějinami zemí Koruny české

14.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
V roce 2014 uplyne 550 let od dokončení diplomatických misí, které vyslal český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu k západoevropským panovnickým dvorům. Králova politická myšlenka nastolení míru v celém křesťanstvu byla vyvrcholením politického vzestupu šlechtického rodu, který patřil od 13. století k nejvýznamnějším a nejmocnějším činitelům středověké Moravy. Národní památkový ústav (NPÚ) jej představuje projektem Rok pánů z Kunštátu.
vloženo
15.4.2014 11:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14066

Ars Montana – konference v Ústí nad Labem

10.4 - 11.4.2014 | tisková zpráva | konference | Ústí nad Labem
Konferences podtitulem "Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)". V případě zájmu o účast, prosím, kontaktujte obratem organizátory (Mgr. Michaela Koumarova, kontakt níže).
vloženo
2.4.2014 08:17
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné akce
číslo
13952

Expertní komise doporučila Národnímu památkovému ústavu chránit urbanismus sídliště Lesná, hotel International a Novou scénu Národního divadla

9.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
Jedinečné hodnoty brněnského sídliště Lesná, bruselský duch brněnského hotelu International a hmotová koncepce a celkové řešení Nové scény Národního divadla byly prvními body jednání nové expertní komise Národního památkového ústavu (NPÚ). Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století byla ustavena jako poradní orgán generální ředitelky NPÚ s cílem definovat a kvalifikovaně pojmenovávat hodnoty architektury a uměleckých děl ve veřejném prostoru vzniklých po roce 1945, a to za účasti širší odborné veřejnosti. U uvedených památek se komise shodla na jejich výjimečnosti a doporučila jejich památkovou ochranu.
vloženo
9.4.2014 12:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
14021

NPÚ ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., přednáška, sdělení, informace | Litomyšl, Litomyšl - zámek, Pardubice
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.
vloženo
7.4.2014 09:56
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD), Mezinárodní den památek a sídel, památky a veřejnost, památky hrou i poučením, zahradní umění
číslo
14009
|< < 1 2 3 4 36 70 105 139 >|