Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tiskové zprávy

Zde najdete tiskové zprávy Národního památkového ústavu.

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 1385 záznamů
|< < 1 2 3 4 36 70 105 139 >|

Koloseum opravují bez povolení. Ničí kulturní památku

28.3 - 15.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Liberec
S velkou nelibostí shlíží liberečtí památkáři z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci na probíhající rekonstrukci společenského domu Koloseum v Liberci - Nových Pavlovicích. Kulturní památku již zohyzdila plastová okna a obléká se do velmi nepadnoucích šatů z lepidla a polystyrenu. Projekt financovaný z dotací Evropské unie je realizován v rozporu s památkovým zákonem. Tedy „na černo“.
vloženo
28.3.2014 10:47
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
ohrožení památek, rekonstrukce
číslo
13915

Mezinárodní den památek a historických sídel a oslavy Velikonoc se časově setkávají. Program na hradech, zámcích a ostatních památkách ve správě NPÚ bude nabitý!

15.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | Praha
Mezinárodní den památek a historických sídel, který si každoročně připomínáme 18. dubna, letos připadá do období velikonočních svátků. Obě tyto akce bývají tradičně na objektech ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) připomínány a slaveny výzdobou, speciálními prohlídkami, bohatým kulturním programem či zvýhodněným vstupným. A platí to i letos; vyberte si z řady akcí tu svou. Srdečně zveme k prožití prodlouženého víkendu v kulturní atmosféře a tradičním duchu!
vloženo
16.4.2014 10:57
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14094

Stanovisko Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Brně k publikaci Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe Rodinný dům Tugendhatových

15.4.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | Brno
Stanovisko Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Brně k publikaci autorů Daniela Hammer Tugendhatová, Ivo Hammer, Wolf Tegethoff: Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe. Rodinný dům Tugendhatových. Památka UNESCO, ISBN 978-80-7485-012-7, kterou vydalo v únoru 2014 (vročení v tiráži Brno 2013) nakladatelství Barrister & Principal.
vloženo
14.4.2014 15:38
vložil
NPÚ, ÚOP v Brně
pořadatelé
témata
odborné publikace
číslo
14062

Začíná "Rok pánů z Kunštátu 2014". Přiblíží významný šlechtický rod spojený (nejen) s dějinami zemí Koruny české

14.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
V roce 2014 uplyne 550 let od dokončení diplomatických misí, které vyslal český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu k západoevropským panovnickým dvorům. Králova politická myšlenka nastolení míru v celém křesťanstvu byla vyvrcholením politického vzestupu šlechtického rodu, který patřil od 13. století k nejvýznamnějším a nejmocnějším činitelům středověké Moravy. Národní památkový ústav (NPÚ) jej představuje projektem Rok pánů z Kunštátu.
vloženo
15.4.2014 11:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14066

Ars Montana – konference v Ústí nad Labem

10.4 - 11.4.2014 | tisková zpráva | konference | Ústí nad Labem
Konferences podtitulem "Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)". V případě zájmu o účast, prosím, kontaktujte obratem organizátory (Mgr. Michaela Koumarova, kontakt níže).
vloženo
2.4.2014 08:17
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné akce
číslo
13952

Novinky v sezoně 2014 na karlovarských státních památkách

9.4 - 23.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | Bečov nad Teplou - hrad a zámek
Památky NPÚ vstupují do hlavní sezony o prvním dubnovém víkendu. Ve Valči, na Bečově i na Kynžvartu bude letos spoustu novinek jak v expozicích, tak v parcích a službách i pro ty nejmenší návštěvníky.
vloženo
9.4.2014 14:00
vložil
NPÚ, ÚPS v Praze
témata
akce pro veřejnost
číslo
14023

Expertní komise doporučila Národnímu památkovému ústavu chránit urbanismus sídliště Lesná, hotel International a Novou scénu Národního divadla

9.4.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
Jedinečné hodnoty brněnského sídliště Lesná, bruselský duch brněnského hotelu International a hmotová koncepce a celkové řešení Nové scény Národního divadla byly prvními body jednání nové expertní komise Národního památkového ústavu (NPÚ). Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století byla ustavena jako poradní orgán generální ředitelky NPÚ s cílem definovat a kvalifikovaně pojmenovávat hodnoty architektury a uměleckých děl ve veřejném prostoru vzniklých po roce 1945, a to za účasti širší odborné veřejnosti. U uvedených památek se komise shodla na jejich výjimečnosti a doporučila jejich památkovou ochranu.
vloženo
9.4.2014 12:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
14021

NPÚ ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., přednáška, sdělení, informace | Litomyšl, Litomyšl - zámek, Pardubice
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.
vloženo
7.4.2014 09:56
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD), Mezinárodní den památek a sídel, památky a veřejnost, památky hrou i poučením, zahradní umění
číslo
14009

Seminář Historické stavby a tradiční tesařské technologie

8.4.2014 | tisková zpráva | seminář | Broumov, Šonov
Ve slunečném dni 8. dubna 2014 proběhl v Broumově odborný seminář Historické stavby a tradiční tesařské technologie, který byl připraven ve spolupráci NPÚ ÚOP v Josefově, Římskokatolické farnosti v Broumově a Omnium z.s.
vloženo
14.4.2014 09:12
vložil
NPÚ, ÚOP v Josefově
pořadatelé
témata
architektura, dokumentace památek, památky a veřejnost
číslo
14061

Zahájení turistické sezóny 2014 v kostele sv. Floriána a zámku Krásné Březno

5.4 - 6.4.2014 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., výstava | Krásné Březno, Krásné Březno - kostel sv. Floriána, Ústí nad Labem
Srdečně Vás zveme ve dnech 5. a 6. dubna (sobota a neděle) do areálu zámku Krásné Březno. U příležitosti slavnostního zahájení turistické sezóny v Ústí nad Labem máte možnost o tomto víkendu vůbec poprvé využít průvodcovskou službu kostela sv. Floriána (uvedená služba zůstane po celou sezónu). Vyjímečně jen tento zahajovací víkend bude zpřístupněno atrium zámku s výstavou Podstávkový dům v ´údolí Ploučnice (komentované prohlídky a dětský program).
vloženo
24.3.2014 10:20
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
13834
|< < 1 2 3 4 36 70 105 139 >|