Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 243 záznamů
|< < 1 2 3 4 7 13 19 25 >|

První svazek sborníku Památky západních Čech je nyní volně ke stažení na našem webu

2.9 - 31.10.2014 | publikace, metodika, doporučení | Plzeň, Plzeňský kraj
Sborník Památky západních Čech I – 2011, vydávaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni, si nyní mohou zájemci zdarma stáhnout ve formátu PDF na webu NPÚ.

Zprávy památkové péče 3/2014

3.10.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Hlavním tématem třetího čísla letošního ročníku časopisu ZPP je padesátiletí Benátské charty a sledování její účinnosti v současné době i v blízké budoucnosti. Z tohoto hlediska je nepominutelnou částí sešitu také představení aktualizovaného a upřesněného překladu Benátské charty. Autoři článků se také soustřeďují na aktuální otázky památkové péče o historická města. K tomuto tématu se vztahují i zpracování baťovské zástavby Zlína a souhrn problematiky ochrany urbanistických celků socialistického realismu.

Kniha Experimentální sídliště Invalidovna mapuje vznik ambiciózního projektu

25.9.2014 | publikace, metodika, doporučení, sdělení, informace | Praha
Vzorovou výstavbou bytů z let 1960–1971 v pražském Karlíně se podrobně zabývá kniha Experimentální sídliště Invalidovna editora Ladislava Zikmunda-Lendera a týmu autorů ve složení Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Hubert Guzik, Václav Jandáček, Daniela Karasová a Pavel Karous. Vychází 25. září a týž den v 18 hodin bude za účasti autorů a původních tvůrců sídliště slavnostně představena v knihkupectví Juditina věž v Praze.

Vychází katalog k výstavě Koberce Orientu na Karlštejně

24.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | Karlštejn - hrad
Katalog vychází pod názvem Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Výstava probíhala na hradě Karlštejn od června do září roku 2014 a představila rozsáhlý soubor historických orientálních koberců a dalších textilií, které jsou tradičně významnou složkou zámeckých interiérů, v nichž plnily nejen užitnou, ale především výtvarnou funkci.

Průzkumy památek 1/2014

23.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
První číslo letošního, už 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce. Kromě studií věnujících se např. stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna či genezi a proměnám mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách přináší také materiálie věnované obchodním domům Baťa v Praze nebo architektonickým a funkčním proměnám Loveckého zámečku v Lednici. Čtenáři se mohou těšit také na nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech a na informace o přírůstcích středověkého památkového fondu.

Památky středních Čech 1/2014

2.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
První číslo 28. ročníku časopisu Památky středních Čech je v distribuci. Kromě studií věnujících se průzkumům kostela sv. Václava v Přistoupimi či stavebnímu a historickému vývoji kláštera augustiniánů poustevníků Svaté Dobrotivé přináší materiály ke stavebnímu vývoji severního parkánu hradu Český Šternberk, k obnově zámeckého areálu v Benátkách nad Jizerou a ke kamennému mostu u Vyšehořovic.

Ministr kultury oceni koncepci edičních aktivit NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích

12.6 - 31.8.2014 | sdělení, informace | České Budějovice
Ministr kultury Daniel Herman dne 6. 6. 2014 navštívil státní zámek Hluboká, kde se sešel se zástupci jihočeských pracovišť NPÚ. Vysoce přitom vyzdvihl koncepci edičních aktivit českobudějovického územního odborného pracoviště a kvalitu zde vydávaných knih.

Kniha o příbězích litomyšlských sgrafit byla nominována za Pardubický kraj na cenu Patrimonium pro futuro

7.8.2014 | sdělení, informace | Litomyšl - zámek
Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli je jednou z mála komplexních interdisciplinárních monografií, která ve sféře památkové péče či památkové obnovy v České republice vznikla. Byla proto v Pardubickém kraji vyhodnocena jako nejlepší příklad prezentace hodnot kulturního dědictví za rok 2013 a jako taková byla nominována do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Zprávy památkové péče 2/2014

1.8.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Druhé letošní číslo časopisu Zprávy památkové péče je právě v distribuci. Jeho hlavním tématem jsou památky architektury a urbanismu 19. a 20. století, obsahuje tedy soubor příspěvků o architektuře tohoto období u nás a o vzorné nebo problematičtější obnově či údržbě popisovaných objektů.
|< < 1 2 3 4 7 13 19 25 >|