Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 247 záznamů
|< < 1 2 3 4 7 13 19 25 >|

Vyšla nová publikace věnovaná montánním památkám a krajině

20.11.2014 | publikace, metodika, doporučení | Most
Publikace vychází jako výstup odborného workshopu týkajícího se zachování, obnovy a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny, který se konal 22. května 2014.

Vyšel 4. svazek Památek západních Čech

5.11.2014 | publikace, metodika, doporučení | Plzeň, Plzeňský kraj
Informace o čtvrtém svazku edice vydávané plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu.

Vychází výpravná dvojjazyčná publikace o nizozemských zátiších!

4.11.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Kniha Marie Mžykové pojednává o nizozemských zátiších z doby pozdní renesance a baroka, která představují jednu z nejoblíbenějších kapitol evropské malby. Vzhledem k náboženským válkám 16. století řada umělců odcházela z Nizozemí do vzdálených končin Evropy a lákavou oblastí se pro ně stalo i světové kulturní centrum, jakým za vlády císaře Rudolfa II. byla Praha. V návaznosti na rudolfínské sbírky holandských zátiší se pak v zemích Koruny české zejména v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu nebo ve sbírkách českých hradů a zámků.

První svazek sborníku Památky západních Čech je nyní volně ke stažení na našem webu

2.9 - 31.10.2014 | publikace, metodika, doporučení | Plzeň, Plzeňský kraj
Sborník Památky západních Čech I – 2011, vydávaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni, si nyní mohou zájemci zdarma stáhnout ve formátu PDF na webu NPÚ.

Vycházejí Fontes Nissae 1/2014

30.10.2014 | publikace, metodika, doporučení | Liberec
S mírnou prodlevou vychází první letošní číslo recenzovaného periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy, na jehož přípravě se podílí osm paměťových institucí libereckého regionu. Je symbolicky věnováno 90. narozeninám doc. Rudolfa Anděla, jehož dlouholetá vědecká i vzdělávací práce se významně promítla do výzkumu převážně starších dějin Libereckého kraje a současně ovlivnila výchovu generací budoucích učitelů dějepisu.

Zprávy památkové péče 3/2014

3.10.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Hlavním tématem třetího čísla letošního ročníku časopisu ZPP je padesátiletí Benátské charty a sledování její účinnosti v současné době i v blízké budoucnosti. Z tohoto hlediska je nepominutelnou částí sešitu také představení aktualizovaného a upřesněného překladu Benátské charty. Autoři článků se také soustřeďují na aktuální otázky památkové péče o historická města. K tomuto tématu se vztahují i zpracování baťovské zástavby Zlína a souhrn problematiky ochrany urbanistických celků socialistického realismu.

Kniha Experimentální sídliště Invalidovna mapuje vznik ambiciózního projektu

25.9.2014 | publikace, metodika, doporučení, sdělení, informace | Praha
Vzorovou výstavbou bytů z let 1960–1971 v pražském Karlíně se podrobně zabývá kniha Experimentální sídliště Invalidovna editora Ladislava Zikmunda-Lendera a týmu autorů ve složení Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Hubert Guzik, Václav Jandáček, Daniela Karasová a Pavel Karous. Vychází 25. září a týž den v 18 hodin bude za účasti autorů a původních tvůrců sídliště slavnostně představena v knihkupectví Juditina věž v Praze.

Vychází katalog k výstavě Koberce Orientu na Karlštejně

24.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | Karlštejn - hrad
Katalog vychází pod názvem Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Výstava probíhala na hradě Karlštejn od června do září roku 2014 a představila rozsáhlý soubor historických orientálních koberců a dalších textilií, které jsou tradičně významnou složkou zámeckých interiérů, v nichž plnily nejen užitnou, ale především výtvarnou funkci.

Průzkumy památek 1/2014

23.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
První číslo letošního, už 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce. Kromě studií věnujících se např. stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna či genezi a proměnám mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách přináší také materiálie věnované obchodním domům Baťa v Praze nebo architektonickým a funkčním proměnám Loveckého zámečku v Lednici. Čtenáři se mohou těšit také na nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech a na informace o přírůstcích středověkého památkového fondu.
|< < 1 2 3 4 7 13 19 25 >|