Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 278 záznamů
|< < 1 2 3 4 8 15 21 28 >|

Sborník Památky jižních Čech 6 právě v prodeji

1.10.2015 | publikace, metodika, doporučení | České Budějovice
Šesté pokračování sborníku Památky jižních Čech opět přináší rozsáhlejší studie i drobnější zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Nově je zahrnut oddíl krátkých aktuálních informací o nově prohlášených památkách i nejvýznamnějších průzkumech, opravách a restaurování.

Křest publikace Vitruvius Moravicus. Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800

20.8.2015 | publikace, metodika, doporučení, sdělení, informace | Raduň - zámek
Ve čtvrtek 22. srpna ve 14 hodin bude na státním zámku Raduň slavnostně představena publikace nazvaná Vitruvius Moravicus, kterou vydal Národní památkový ústav a jež se věnuje neoklasicistním šlechtickým sídlům na Moravě.

Hlavním tématem nového čísla Zpráv památkové péče je výročí upálení Jana Husa

19.8.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Druhé číslo letošních Zpráv památkové péče, které právě vyšlo, je věnováno výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa; tato událost je připomenuta čtveřicí tematických příspěvků.

Zprávy památkové péče se ohlížejí za vývojem a situací v oboru v posledních dvaceti pěti letech

9.7.2015 | sdělení, informace | Praha
První číslo jubilejního 75. ročníku Zpráv památkové péče je z mnoha důvodů neobvyklé. Jeho základem totiž tentokrát nejsou odborné studie, ale rozsáhlá anketa mezi osobnostmi památkové péče. Téma? Čtvrt století památkové péče ve svobodné společnosti.

Národní památkový ústav zveřejnil výroční zprávu za rok 2014

15.6.2015 | sdělení, informace | Praha
Výroční zpráva přináší každoroční přehlednou rekapitulaci aktivit a dokončených i rozpracovaných úkolů a její elektronická verze je nyní dostupná na webu NPÚ ke stažení.

Knihkupectví NPÚ bude do pátku uzavřeno, publikace naleznou zájemci v stánku na knižním veletrhu

13.5 - 15.5.2015 | sdělení, informace | Praha
Prodejna a informační středisko Národního památkového ústavu (Na Perštýně 12, Praha 1) bude do pátku 15. května uzavřeno. Knihy z produkce NPÚ si lze až do neděle 17. května prohlédnout či koupit na veletrhu Svět knihy v stánku Národního památkového ústavu v levém křídle prozatímní haly holešovického Výstaviště. Těšíme se na vaši návštěvu.

Představení publikace Stříbrné okouzlení a přednáška „Silberkammer“ v zámku Lešná u Zlína

14.4.2015 | přednáška, publikace, metodika, doporučení | Zlín
V úterý 14. dubna v 17 hodin proběhne v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně slavnostní představení knihy Stříbrné okouzlení s úvodním slovem ředitelky NPÚ, územního odborného pracoviště v Kroměříži PhDr. Jany Spathové. Na představení knihy plynule naváže přednáška autorky knihy Anny Grossové s názvem „Silberkammer“ v zámku Lešná u Zlína. Všichni jsou srdečně zváni.

Stříbro ze zámku Lešná u Zlína představila autorka knihy Stříbrné okouzlení Anna Grossová

14.4.2015 | sdělení, informace | Zlín
Publikace Stříbrné okouzlení byla slavnostně představena veřejnosti v úterý 14. dubna v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí slavnostního odpoledne byla přednáška Mgr. Anny Grossové pod názvem Silberkammer v zámku Lešná u Zlína.

Pozvánka na křest publikace Kulturní dědictví Vítkovických železáren

2.4.2015 | publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Ve čtvrtek 2. dubna se od 17 hodin v malém sále multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice uskuteční křest odborné publikace Kulturní dědictví Vítkovických železáren autorů Miloše Matěje, Ireny Korbelářové a Ludvíka Tejzra. Vydavatelem titulu je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.

Ostravské pracoviště vydalo publikaci věnovanou architektuře a výtvarnému umění 50. a 60. let minulého století

26.3.2015 | publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě vydalo publikaci Martina Strakoše nazvanou Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu.
|< < 1 2 3 4 8 15 21 28 >|