Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik, včetně Zpráv památkové péče, vycházejících od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit online v e-shopu, osobně pak zejména v informačním centru a reprezentační prodejně NPÚ. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.


Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ-ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ-ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ-ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ-ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 226 záznamů
|< < 1 2 3 4 7 12 18 23 >|

Přednáška a křest knihy "Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace"

8.4.2014 | přednáška | Rosice u Brna - zámek
Národní památkový ústav a Kulturní informační centrum Rosice zvou srdečně na křest knihy, který se uskuteční dne 8.4.2014 v 16 hodin v sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích. Knihu pokřtí PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ ÚOP v Brně.

Papež František přijal jako dar knihu vydanou českobudějovickým Národním památkovým ústavem

2.4.2014 | sdělení, informace | České Budějovice
V nedávné době putovali biskupové z českých zemí do Říma. Při audienci 14. února 2014 předal českobudějovický děkan P. ThDr. Zdeněk Mareš papeži Františkovi dar tehdejšího českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. - knihu Pozdně gotické kostely na rožmberském panství od jihočeského památkáře a historika umění Mgr. Romana Lavičky, Ph.D.

Zahraniční publikační úspěch badatelů ze středočeského pracoviště NPÚ - sborník k historickému významu Křivoklátu

2.4.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
V těchto dnech vyšlo pod názvem Křivoklát - Pürglitz, Jagd - Wald - Herrscherrepräsentation 17. číslo publikační řady Studia Jagellonica Lipsiensia, kterou vydává s podporou spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas při univerzitě v Lipsku. Editory publikace jsou: Jiří Fajt, Markus Hörsch a Vladislav Razím.

Sváteční stůl na zámku a v paláci. Stolování na šlechtických sídlech v 19. století

25.3.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Publikace autorů Libuše Ruizové a Vítězslava Štajnochra je zaměřena na slavnostní stolování o hodech v 19. století. Pojem hod vyjadřuje dobu, po kterou se slavil určitý svátek, především Boží hod stanovený církví; hodovat znamená slavit hod, a jíst a pít během hodu. Alimentární režim hodů byl cyklický, každoročně se slavily hody temporální – vánoční, velikonoční, svatodušní, hody sanktorální – např. posvícenské, o poutích o honech; iniciační – např. křestní, svatební, pohřební ad.

Všední stůl na zámku a v paláci. Stolování na šlechtických sídlech v 19. století

25.3.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Publikace autorů Libuše Ruizové a Vítězslava Štajnochra je zamřena na problematiku stolování na šlechtických sídlech v 19. století, především na stolování o všedních dnech v roce, stolování o postních dnech, stolování o nedělích, stolování při společenských příležitostech, stolování na hostinách specifických forem – stolování v appartementech, stolování v rodinných jídelnách, stolování při domácích i oficiálních hostinách, stolování o dîneru, podávání čaje v dámských salonech, podávání snídaní se šampaňským. Samostatná kapitola je věnována také stolování zámeckého a palácového personálu.

PUBLIKACE: Letní rezidence Pražanů - Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

20.3.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze vydalo unikátní reprezentativní monografii Letní rezidence Pražanů postihující fenomén příměstské vilové lokality v blízkosti hlavního města Prahy.

4. Ostravský knižní veletrh

7.3 - 9.3.2014 | publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu se zúčastní 4. Ostravského knižního veletrhu, který se uskuteční od 7. do 9.3.2014. Součástí veletrhu je také řada doprovodných programů. V sobotu 8.3. vystoupí autoři Průvodce architekturou Krnova - Martin Strakoš a Romana Rosová.

Zprávy památkové péče 6/2013

4.3.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Nové číslo Zpráv památkové péče právě vyšlo.

Slavnostní křest knihy "Opavské hradby" a přednáškový večer

25.2.2014 | přednáška | Opava
Dne 25. února 2014 od 18 hodin proběhne v prostorách klubu Art v Obecním domě v Opavě (vchod z ulice Beethovenovy) slavnostní křest publikace "Opavské hradby". Akce bude zahájena dvěma zajímavými přednáškami.
|< < 1 2 3 4 7 12 18 23 >|