Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Odborníci a další zájemci

Vybrané novinky a akce

Zde se zobrazuje výběr nejdůležitějších zpráv.

Závěry z mezinárodní konference Urbanistické dědictví ve střední Evropě: současné trendy a perspektivy

3.12.2014 | konference | okres Jindřichův Hradec
Konference Urbanistické dědictví ve střední Evropě: současné trendy a perspektivy proběhla za účasti předních specialistů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska na zámku v Třeboni ve dnech 16. a 17. října 2014. Byla mimořádnou příležitostí k rekapitulaci kladů i záporů současného stavu a umožnila významný posun ve sdílení poznatků o tomto tématu s kolegy ze sousedních zemí.

NPÚ, ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., přednáška | okres Svitavy
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.

Výstava Známá neznámá jihočeská architektura 20. století

4.9.2013 - 31.12.2014 | výstava | okres České Budějovice
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích připravil ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice výstavu Známá neznámá. jihočeská architektura 20. století. Výstava proběhla ve dnech 6. až 22. září 2013 ve výstavní síni českobudějovické radnice, nyní putuje po městech v jižních Čechách.