Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Odborníci a další zájemci

Vybrané novinky a akce

Zde se zobrazuje výběr nejdůležitějších zpráv.

Statické zajištění historických staveb – příčiny, následky a šetrné řešení závad (seminář STOP)

14.5.2015 | seminář | okres Praha hl.m.
Seminář, věnovaný památce Ing. Karla Fantyše, představí projevy statických poruch historických objektů od zdánlivě nepodstatných až po zásadní a nevratné. Na příkladech z praxe budou představeny různé způsoby průzkumů, posouzení a vyhodnocení poruch až po návrh zajištění a případnou realizaci. Speciální pozornost bude věnována geologii podloží a problémům se založením historických staveb. Zároveň budou připomenuty postupy a zásahy, které se neosvědčily.

Seminář na téma řešení správních deliktů v oblasti památkové péče

14.5.2015 | seminář | okres Praha hl.m.
Studio AXIS zve na odborný seminář, který se koná v Praze.

Seminář na téma archeologický výzkum ve stavebnictví

11.6.2015 | seminář | okres Praha hl.m.
Studio AXIS zve na odborný seminář, který se koná v Praze.

Ve vile Stiassni začíná cyklus přednášek k výzkumu moderní architektury

13.4.2015 , 12.5.2015 | přednáška | okres Brno-město
Metodické centrum moderní architektury v Brně pořádá ve spolupráci se Společností přátel Moravské galerie v Brně v roce 2015 cyklus přednášek věnovaných moderní architektuře a památkové péči. Přednášející postupně představí teoretické i praktické problémy moderní architektury a jejího uchování.

Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb: specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu

16.6 - 19.6.2015 | konference | okres Sokolov
Konference, která se se bude věnovat roubeným a hrázděným konstrukcím historických staveb, se koná na hradě Loket od úterý 16. června do pátku 19. června 2015. Pořádá ji Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Lokti, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za podpory města Loket a Krajského úřadu Karlovarského kraje.