Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Odborníci a další zájemci

Vybrané novinky a akce

Zde se zobrazuje výběr nejdůležitějších zpráv.

Otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Raduň

12.4.2014 | prohlídka, prezentace ... | okres Opava
V sobotu 12. dubna byl otevřen nový prohlídkový okruh vedoucí dosud nepřístupnými interiéry severního traktu Státního zámku Raduň. Návštěvníci mohou obdivovat nově vybavené interiéry v 1. patře zámku a v podkroví. Otevření se kromě významných hostů zúčastnilo i na několik desítek místních obyvatel a příznivců zámku.

Člověk a raně novověká kulturní krajina - odborná konference

23.4.2014 | konference | okres Břeclav
Krajina jako dílo. Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Odborná konference probíhající v rámci řešení projektu NAKI − Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019), spojená s otevřením dvou výstav architektonických prací studentů FA VUT v Brně.

Montánní krajina, průzkum - interpretace – evidence

3.4 - 4.4.2014 | workshop | okres Sokolov
Loketské pracoviště Národního památkového ústavu uspořádalo v Abertamech ve dnech 3. a 4. dubna 2014 pracovní setkání s názvem Montánní krajina, průzkum - interpretace – evidence.

NPÚ ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., přednáška | okres Svitavy
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.

Na pražském Žižkově ožije doba lucemburská!

6.4.2014 | přednáška | okres Praha hl.m.
Máte rádi historii? Zajímá Vás, jak se žilo ve středověku? Pak právě pro Vás je určen zajímavý projekt středočeského pracoviště Národního památkového ústavu s názvem „Komfort bydlení v době lucemburské“! Dozvíte se, jak se žilo na středověkých hradech, jaké panovaly módní trendy či jak se luxusní šlechtická sídla vytápěla. Možná Vás překvapí, jaké pohodlí by Vám středověk mohl nabídnout!