Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Odborníci a další zájemci

Vybrané novinky a akce

Zde se zobrazuje výběr nejdůležitějších zpráv.

Konference věnovaná lidové architektuře, jejímu poznávání, proměnám a obnově

11.6 - 12.6.2015 | konference | okres Náchod
Společnost pro obnovu vesnice a malého města, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Ústav památkové péče FA ČVUT a Omnium, z. s., ve spolupráci s městem Broumov si vás dovolují pozvat na 2. ročník konference Lidová architektura – Broumovsko 2015, která se koná pod záštitou prof. Jiřího Škabrady.

Představení a křest publikace Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče

1.6.2015 | prohlídka, prezentace ..., přednáška | okres Praha hl.m.
Národní památkový ústav knihu vydal jako 46. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace.

Seminář na téma identifikace barev v památkové praxi a vnímání barevných odstínů

11.6.2015 | seminář | okres Praha hl.m.
Společnost pro technologie ochrany památek – STOP pořádá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR odborný seminář nazvaný Identifikace barev v památkové praxi. Vnímání barevných odstínů, barevnost. Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Letošní kulturní nabídku v Plzni obohatí výstava Dialog tvarů v románské architektuře

27.4 - 30.11.2015 | výstava | okres Plzeň-město
V rámci svého výchovně vzdělávacího cyklu Ze života památek připravilo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pro letošní letní turistickou sezonu a současně u příležitosti akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 výstavu archivních, vesměs černobílých fotografií buď vlastních, nebo zapůjčených Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Téma výstavy, která bude slavnostně zahájena v pondělí 27. dubna v budově sídla plzeňského pracoviště NPÚ a potrvá až do 30. listopadu, vyplývá z jejího názvu: Dialog tvarů v románské architektuře.

Seminář na téma archeologický výzkum ve stavebnictví

11.6.2015 | seminář | okres Praha hl.m.
Studio AXIS zve na odborný seminář, který se koná v Praze.