Přejít na: Obsah | Konec stránky

Události sezony 2013

Národní památkový ústav se zapojuje do řady mezinárodních akcí spojených s péčí o památky a kulturní dědictví. Další akce, soutěže a ankety sám iniciuje a na jejich pořádání spolupracuje s dalšími institucemi, jako jsou například Asociace majitelů hradů a zámků nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

30. 3. 2013 – zahájení sezony na hradech a zámcích

18. 4. 2013 + 20. a 21. 4. 2013 – Mezinárodní den památek a historických sídel

Na návrh ICOMOS International prohlásilo UNESCO v roce 1982 18. duben za Mezinárodní den památek a sídel (International Day for Monuments and Sites). Již několik let doporučuje náměty, na které by měla být při této příležitosti upřena pozornost. Členové a národní komitéty připravují různé aktivity jako konference, kolokvia, setkávání, jež mají zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správy měst o kulturním dědictví. V posledních letech náměty zahrnuly široký okruh témat jako historické vesnice, architektonické dědictví 20. století, podvodní kulturní dědictví, hliněná architektura a industriální dědictví.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky pořádají pravidelně slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, kde se udílí Cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Státní cena za památkovou péči. Česká sekce ICOMOS každoročně připravuje na vybrané téma seminář. Více na www.shscms.cz.

24. 5. 2013 – Noc kostelů

Všichni lidé dobré vůle jsou zváni ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. K noci kostelů se zapojují také některé zpřístupněné památky ve správě NPÚ. Více zde.

8. – 9. 6. 2013 – Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy se lidem otevírá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat oblíbené parky novým způsobem. Veřejnost se může seznámit s přístupem odborníků k zeleni a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě. Během Víkendu otevřených zahrad pořádá řada parků a zahrad bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky, aktivity pro děti, koncerty atd. K akci se již tradičně připojuje řada objektů ve správě NPÚ. Více zde.

31. 8. 2013 – Hradozámecká noc

Od sobotního večera do ranních hodin v neděli otevře své brány všem příznivcům hradů a zámků množství státních i soukromých památkových objektů. Pro návštěvníky budou připraveny noční prohlídky, divadelní představení, happeningy, koncerty a mnoho dalších kulturních akcí. Vstupenky na ně získají návštěvníci na místě – v pokladnách účastnících se objektů, jejichž kompletní a aktualizovaný seznam, včetně připravovaného kulturního programu, naleznou zájemci postupně na www.hradozameckanoc.cz.

Pilotním objektem prvního ročníku byl zámek Hořovice, v roce 2011 zámek Jaroměřice nad Rokytnou, v roce 2012 hrad Kunětická hora. Letos je zahájení připraveno na hradě Rožmberk.

7. – 15. 9. 2013 – Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (vžitý český překlad anglického názvu celoevropské akce European Heritage Days, EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně se v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jinak bývají zčásti nebo zcela nepřístupné.

V rámci této akce jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, ale i soutěže a další kulturní programy. Pořadatelem Dnů evropského dědictví v České republice je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Více zde.

duben – říjen 2013 – Oživlé památky

Projekt chce ukázat památky jako místa, na nichž se stále něco děje, a proto má smysl se tam vracet. Každý měsíc hlavní návštěvnické sezony je věnován jinému tématu a na většině památkových objektů budou pro návštěvníky připraveny akce na dané téma měsíce. V roce 2013 se mohou návštěvníci těšit na tato témata:

  • Jarní větrání
  • Půdy, krovy aneb Jak se stavělo
  • Památky všemi smysly
  • Zločiny na hradech a zámcích
  • Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje
  • Sportovní výkony šlechty
  • Zimní radovánky – karnevaly, masopust a koulování

Po celou sezonu budou na nejrůznějších hradech a zámcích probíhat také akce související s tématem roku 2013 – Rok francouzské kultury.