Přejít na: Obsah | Konec stránky

Události sezóny 2013

Národní památkový ústav se zapojuje do celé řady mezinárodních akcí spojených s péčí o památky a kulturní dědictví. Další akce, soutěže a ankety sám iniciuje a na jejich pořádání spolupracuje s dalšími institucemi, jako je například Asociace majitelů hradů a zámků nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

30.3.2013 – zahájení sezóny na hradech a zámcích

18.4.2013 + 20.–21.4.2013 – Mezinárodní den památek a historických sídel

UNESCO, na návrh ICOMOS International, prohlásilo v roce 1982 18. duben za Mezinárodní den památek a sídel(externí odkaz) (International Day for Monuments and Sites). Již několik let doporučuje náměty, na které by měla být při této příležitosti upřena pozornost. Členové a národní komitéty připravují různé aktivity jako konference, kolokvia, setkávání, jež mají zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správy měst o kulturním dědictví. V posledních letech náměty zahrnuly široký okruh témat jako historické vesnice; architektonické dědictví 20. století; podvodní kulturní dědictví; hliněná architektura a industriální dědictví.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky pořádají pravidelně slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, kde se udílí Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Státní cena za památkovou péči. Česká sekce ICOMOS každoročně připravuje na vybrané téma seminář. Více na www.shscms.cz.

24.5.2013 – Noc kostelů

Akce je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. K noci kostelů se zapojují také některé zpřístupněné památky ve správě NPÚ. Více zde.

8.–9.6.2013 – Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy se lidem otevírá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat své oblíbené parky novým způsobem. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě. Během Víkendu otevřených zahrad pořádá řada parků a zahrad bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky, aktivity pro děti, koncerty atd. K akci se již tradičně připojuje řada objektů ve správě NPÚ. Více zde.

31.8.2013 – Hradozámecká noc

Od sobotního večera do ranních hodin v neděli otevře své brány všem příznivcům hradů a zámků množství státních i soukromých památkových objektů. Pro návštěvníky budou připraveny noční prohlídky, divadelní představení, happeningy, koncerty a mnoho dalších kulturních akcí. Vstupenky na ně získají návštěvníci na místě – v pokladnách účastnících se objektů, jejichž kompletní a aktualizovaný seznam, vč. připravovaného kulturního programu, naleznou zájemci postupně na www.hradozameckanoc.cz.

Pilotním objektem prvního ročníku byl zámek Hořovice, v roce 2011 zámek Jaroměřice nad Rokytnou, v roce 2012 hrad Kunětická hora . Letos je zahájení připraveno na hradě Rožmberk.

7.–15. 9. 2013 – Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (vžitý český překlad anglického názvu celoevropské akce European Heritage Days, EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné.

V rámci této akce jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, ale i soutěže a další kulturní programy. Pořadatelem Dnů evropského dědictví v České republice je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska . Více zde.

duben – říjen 2013 – Oživlé památky

Projekt má za cíl ukázat památky, jako místa, kde se stále něco děje a kam má proto smysl se vracet. Každý měsíc hlavní návštěvnické sezóny je věnován jinému tématu a na většině památkových objektů budou pro návštěvníky připraveny akce na dané téma měsíce. V roce 2013 se mohou návštěvníci těšit na tato témata:

  • Jarní větrání
  • Půdy, krovy, aneb jak se stavělo
  • Památky všemi smysly
  • Zločiny na hradech a zámcích
  • Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje
  • Sportovní výkony šlechty
  • Zimní radovánky – karnevaly, masopust a koulování

Po celou sezonu budou na nejrůznějších hradech a zámcích probíhat také akce související s tématem roku 2013 – Rok francouzské kultury.