Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nejdůležitější novinky pro návštěvníky

nalezeno 19 záznamů
Nejdůležitější Všechny novinky
|< < 1 2 >|

Mezinárodní den památek a historických sídel a oslavy Velikonoc se časově setkávají. Program na hradech, zámcích a ostatních památkách ve správě NPÚ bude nabitý!

15.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Mezinárodní den památek a historických sídel, který si každoročně připomínáme 18. dubna, letos připadá do období velikonočních svátků. Obě tyto akce bývají tradičně na objektech ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) připomínány a slaveny výzdobou, speciálními prohlídkami, bohatým kulturním programem či zvýhodněným vstupným. A platí to i letos; vyberte si z řady akcí tu svou. Srdečně zveme k prožití prodlouženého víkendu v kulturní atmosféře a tradičním duchu!

Zprovoznění rekonstruované fontány na Státním zámku Bučovice

10.4.2014 | sdělení, informace | okres Vyškov | Bučovice - zámek
Ve čtvrtek 10. dubna ve 14:00 hodin byl slavnostně obnoven provoz kompletně zrestaurované Bakchovy fontány na nádvoří zámku v Bučovicích. Slavnosti se zúčastnili nejen významní hosté, ale v hojném počtu i místní občané.

Vzácná návštěva na Karlštejně

18.4.2014 | sdělení, informace | okres Beroun | Karlštejn - hrad
Hrad Karlštejn navštívil předseda Senátu italské republiky pan Pietro Grasso s chotí a dvacetičlennou delegací. Pan Pietro Grasso připomenul kontakty našich zemí už ve středověku: Tomasso da Modena, podílející se na výzdobě hradu Karlštejn nebo Francesco Petrarca, básník, jež byl přítelem Karla IV. Z prohlídky hradu byli nadšeni.

NPÚ ÚOP v Pardubicích - novinky na mail i přes Facebook

17.4.2014 | sdělení, informace | okres Pardubice | Pardubice
Od nynějška můžete sledovat (nejen) naše novinky a aktuality jak pomocí informačních mailů, tak díky sociální síti Facebook.

Filmování 30.4.2014

30.4.2014 | sdělení, informace | okres Litoměřice | Libochovice - zámek
Z důvodů filmování bude Státní zámek Libochovicedne 30. dubna 2014 pro veřejnost uzavřen!!!

Otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Raduň

12.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | okres Opava | Raduň - zámek
V sobotu 12. dubna byl otevřen nový prohlídkový okruh vedoucí dosud nepřístupnými interiéry severního traktu Státního zámku Raduň. Návštěvníci mohou obdivovat nově vybavené interiéry v 1. patře zámku a v podkroví. Otevření se kromě významných hostů zúčastnilo i na několik desítek místních obyvatel a příznivců zámku.

Začíná "Rok pánů z Kunštátu 2014". Přiblíží významný šlechtický rod spojený (nejen) s dějinami zemí Koruny české

14.4.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
V roce 2014 uplyne 550 let od dokončení diplomatických misí, které vyslal český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu k západoevropským panovnickým dvorům. Králova politická myšlenka nastolení míru v celém křesťanstvu byla vyvrcholením politického vzestupu šlechtického rodu, který patřil od 13. století k nejvýznamnějším a nejmocnějším činitelům středověké Moravy. Národní památkový ústav (NPÚ) jej představuje projektem Rok pánů z Kunštátu.

Velikonoce na hradech a zámcích. Akce u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel

18.4 - 21.4.2014 | prohlídka, prezentace ... | okres Liberec | Sychrov - zámek
Velikonoce na hradech a zámcích - tradice a zvyky na šlechtických sídlech, ale také prohlídky výtahu, výstava keramiky a hraček.
Akce u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel – technické prohlídky, zpřístupnění věže, půd či pánské koupelny a také tabulnice na Opočně.

Přednáška "Mezi Ještědem, králikárnami a Pakulem. Česká architektura 60.-80. let 20. století" v knihovně GVUO

16.4.2014 | přednáška | okres Ostrava-město | Ostrava
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu pokračuje v cyklu přednášek konaných v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě každou třetí středu v měsíci. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti mají příležitost vyslechnout zajímavá a aktuální témata z oblasti památkové péče. Dne 14. 5. s přednáškou nazvanou "Mezi Ještědem, králikárnami a Pakulem. Česká architektura 60.-80. let 20. století" vystoupí Mgr. Martin Strakoš.

NPÚ ÚOP v Pardubicích - plán aktivit pro veřejnost na rok 2014

8.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., přednáška, sdělení, informace | okres Svitavy | Litomyšl, Litomyšl - zámek, Pardubice
Řadu novinek a kulturních akcí pro veřejnost a návštěvníky Pardubického kraje připravují v letošním roce nejen místní hrady a zámky, ale také Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. O tom, že nabídka rozhodně nebude jednotvárná, vypovídají následující řádky, které ve stručnosti představují rozličné aktivity, jejichž režii budou mít ve svých rukou pardubičtí památkáři. Bude se jednat jak o úplné novinky, mezi něž patří kupříkladu programy určené školním skupinám, tak o aktivity pořádané u příležitosti významných dní a výročí, jež více či méně navazují na tradice započaté v předešlých letech.
|< < 1 2 >|