Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Exkurze na téma "Barokní socha v krajině"

31.5.2011 , 21.6.2011 | přednáška | okres Plzeň-město | Plzeň
zlslunce01 160x117
Plzeňští památkáři připravili dvě odborné exkurze na téma "Barokní socha v krajině".

Exkurze na téma "Barokní socha v krajině"

V rámci programového tématu Barokní socha v krajině, vyhlášeného Národním památkovým ústavem na duben – červen 2011, se plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu připojilo hned několika vlastními akcemi:

Po dubnové přednášce na téma Významná barokní sochařská díla v západních Čechách, jíž si v historickém sklepení domu U Zlatého slunce, sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, vyslechlo kolem dvou desítek posluchačů, připravili plzeňští památkáři hned dvě odborné exkurse:

EXKURZE: Procházka po významných barokních sochařských dílech v centru Plzně - Mariánský sloup na náměstí Republiky a vybrané sochy na Rooseveltově mostě

Anotace: Vycházka umožní účastníkům přímý kontakt se sochařským dílem, při kterém se dozví nejprve historii vzniku mariánského sloupu. V souvislosti s tím bude představen také autor díla, významný sochař Kristián Widemann, a to včetně dosud nepublikovaných informací. Následovat bude ikonografický rozbor díla s upozorněním na další ikonografické souvislosti. Bude nastíněn i možný podíl sochařova syna, mladého Lazara Widemanna. Upozorněno bude na obecný vývoj tohoto typu sloupů od raného až po vrcholné baroko. Druhá část vycházky bude směřovat na Rooseveltův, dříve Saský most. Zde bude představen výběr několika výtvarně nejzajímavějších soch s jejich stručnou historií i demonstrováním typických slohových znaků.

Termín: 31.5.2011 od 16 hod.

Místo konání: Plzeň, sraz u morového sloupu na náměstí Republiky.

Exkurzi povede: PhDr. Vratislav Ryšavý (NPÚ ÚOP v Plzni)

EXKURZE: Dílo sochaře Lazara Widemanna v areálu zámku v Křimicích

Anotace: Při této vycházce se účastníci seznámí s životem a dílem významného barokního sochaře Lazara Widemanna. Lazar Widemann byl nejvýznamnější a zřejmě nejtalentovanější z generace těsně navazující na Matyáše Bernarda Brauna u nás. Budou představena jeho díla i mimo západočeský region včetně Prahy. Hlavní část informací se bude vztahovat k Widemannovým pracím pro hraběte Františka Václava z Vrtby, který barokně přestavěl zámek v Křimicích. Těžištěm vycházky bude prohlídka vybraných Widemannových sochařských děl v Křimicích. Vyvrcholením celé exkurze bude prohlídka Piety před zámkem s demonstrováním typických znaků pozdního díla Widemanna s uvedením co nejširších souvislostí slohových, ikonografických i historických (Pieta byla asi poslední prací sochaře).

Termín: 21.6.2011 od 16 hod.

Místo konání: Plzeň-Křimice, sraz před hlavní bránou zámku.

Exkurzi povede: PhDr. Vratislav Ryšavý (NPÚ ÚOP v Plzni)

Na základě dodaných podkladů připravil: David Růžička, pracovník vztahů k veřejnosti NPÚ ÚOP v Plzni, mobil: 777 25 25 86Metadata ke zprávě

Vloženo
26.5.2011 07:39
Vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
Témata
dějiny umění, odborné akce, památky a veřejnost, sochařství
číslo
7500
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit