Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Národní památkový ústav po reorganizaci

4.1.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
logo-gnr-85
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu, kterou jsme v minulém roce připravili ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.
Cílem restrukturalizace Národního památkového ústavu bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru hradů, zámků a dalších památek svěřených do péče NPÚ.
Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená nejen nové uspořádání celé této instituce, ale především zefektivnění manažerského řízení a zkvalitnění procesů v péči o státní hrady a zámky zpřístupněné veřejnosti.

(Praha, 4.1.2013)

Co je vlastně nového?

Péči o státní hrady a zámky, které Národní památkový ústav spravuje, zajišťují nyní územní památkové správy (ÚPS) – tato čtyři nová pracoviště vznikla v Praze, Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži.

Odbornou složku památkové péče představují i nadále územní odborná pracoviště (ÚOP) – oddělením správy památkových objektů mohou nyní tato pracoviště mnohem lépe a efektivněji rozvíjet svoji odbornou památkovou činnost, která je jednou ze stěžejních náplní NPÚ. Struktura všech dosavadních územních odborných pracovišť (ÚOP) vázaná na krajskou administrativní strukturu ČR přitom zůstává nezměněna a plně funkční pro oblast spolupráce s výkonnými orgány státní správy na úseku státní památkové péče. Z tohoto pohledu se tedy vůbec nic nemění a ÚOP zůstávají ve stávajících podobě i na dosavadních korespondenčních a elektronických adresách.

Pro zlepšení centrálního řízení, které je pro kvalitní fungování velké organizace nutné, bylo zřízeno Generální ředitelství NPÚ - vzniklo z bývalého Ústředního pracoviště, koncipovaného především pro metodické, nikoli manažerské vedení. Generální ředitelství koordinuje činnost jednotlivých územních odborných pracovišť a územních památkových správ, a tak napomůže vyšší odbornosti a efektivitě práce.

Kontakty na všechna pracoviště Národního památkového ústavu naleznete ZDE.

Co přináší změny návštěvníkům a vlastníkům památek?

Pro vlastníky památek se s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále jsou jim k dispozici konkrétní odborní garanti památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. Experti budou dohlížet na správu památek naprosto stejně jako doposud. Upraví se pouze ekonomická a rozpočtová pravidla, jasněji bude vymezena zodpovědnost kastelánů a efektivnější bude i hospodaření s poskytovanými finančními prostředky.

Návštěvníci památek se s reorganizací NPÚ mohou těšit na kvalitnější návštěvnický servis včetně odpovídajících průvodcovských výkladů i na řadu atraktivních doprovodných akcí – nový systém správy hradů a zámků znamená pro jejich návštěvníky pouze další zkvalitnění nabídky zážitků a služeb. Především však dochází ke sjednocení kvality služeb na dalších památkách stejné cenové hladiny.

Co se vůbec nemění?

Stejné zůstávají základní údaje a kontakty Národního památkového ústavu: jeho IČO, datová schránka, epodatelna aj. Nemění se webové stránky www.npu.cz, stejná zůstává rovněž adresa současného Generálního ředitelství (bývalého Ústředního pracoviště): Valdštejnské náměstí 3/162, Praha 1 Malá Strana. Nezměnily se ani emailové a telefonické kontakty pracovníků.

Veškeré další informace naleznete zde: www.npu.cz/promena-npu/.

Doufáme, že realizované změny budou vnímány pozitivně a přinesou zlepšení chodu celé organizace a další zkvalitnění naší práce.

Národní památkový ústav a památky v jeho správě
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice plní NPÚ také povinnosti vyplývající ze správy více než stovky státních památek. Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je 7 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO: zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Národní památkový ústav v rámci zpřístupněných hradů a zámků pečuje také o cca tři čtvrtě miliónu sbírkových předmětů a pro zámecké i hradní areály jsou typické rovněž historické zahrady a parky.Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy. V úplné nebo částečné správě Národního památkového ústavu jsou významné klášterní areály např. Plasy, Kladruby u Stříbra nebo Doksany. Nedílnou součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje památky lidové architektury Zbečno, Hamouzův statek, skanzeny Zubrnice,Vysočina a Příkazy), ale do nedávna i odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly našim městům a krajině nezaměnitelný ráz. NPÚ spravuje unikátní technickou NKP v Ostravě - Důl Michal. Další podrobnosti o instituci na www.npu.cz.

Kontakty:Metadata ke zprávě

Vloženo
4.1.2013 14:07
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
11232
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit