Informace pro oblast kulturního dědictví

Program Kreativní Evropa

Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)

Kreativní Evropa je nový program Evropské unie pro kulturu a kreativní sektory na roky 2014-2020, na podporu kinematografie, kulturních a kreativních odvětví, včetně kulturního dědictví, s cílem pomoci těmto odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstnanosti a růstu.

Celkový rozpočet na období 2014 -2020 pro program je 1,46 mld.EUR.

Součástí programu Kreativní Evropa jsou dílčí speciální programy, pod-program Kultura na podporu umělců a kulturních odborníků včetně subjektů v oblasti kulturního dědictví a pod-program Media na podporu audiovizuálního průmyslu.

Součásti programu Kreativní Evropa

Pod-program Kultura

Pod-program Media

Další součásti programu Kreativní Evropa budou mezisektoriální

Kdo může požádat o podporu z programu Kreativní Evropa ?

Které země mohou požádat o podporu a být partnery v předkládaných projektech?

a dále po splnění podmínek zapojení na základě postupně uzavíraných mezinárodních smluv:

Projekty mezinárodní spolupráce - vždy se zahraniční účastí


Hlavní cíle a priority programu


Cíle


Priority


Příklady možných aktivitVýzva na rok 2014


Kategorie 1 – menší projekty


zveřejnění výzvy

uzávěrka podání přihlášek

období hodnocení

informace žadatelům o výsledku

grantové smlouvy nebo rozhodnutí

datum zahájení projektu

prosinec 2013

5. března 2014


6 měsícůsrpen 2014září 2014září až prosinec 2014Kategorie 2 – větší projekty


zveřejnění výzvy

uzávěrka podání přihlášek

období hodnoceníinformace žadatelům o výsledku

grantové smlouvy nebo rozhodnutí

datum zahájení projektu

prosinec 2013


5,března 2014

6 měsícůsrpen 2014říjen 2014říjen až prosinec 2014
Harmonogram výzev na další roky


Kategorie 1 – menší projekty


zveřejnění výzvy

uzávěrka podání přihlášek

období hodnocení


informace žadatelům o výsledku

grantové smlouvy nebo rozhodnutí

datum zahájení projektu

červenec roku n-1první středa v říjnu roku n-1

6 měsícůbřezen roku nduben roku n


květen až prosinec roku nKategorie 2 – větší projekty

zveřejnění výzvy

uzávěrka podání přihlášek

období hodnocení


informace žadatelům o výsledku

grantové smlouvy nebo rozhodnutí

datum zahájení projektu

červenec roku n-1


první středa v říjnu roku n-1

6 měsíců


březen roku n


květen roku n


červen až prosinec roku nAktuální výzva pro rok 2014


Uzávěrka pro předkládání projektů mezinárodní spolupráce je ve středu 5. března 2014


http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm


Podávání přihlášekCo je nového v pokynech pro předkládání projektů oproti předchozímu programu CULTURE?Hodnotící kritéria projektů


Hodnotí nezávislí experti vždy mimo zemi vedoucího projektu, zprvu individuálně, ve druhém stupni na základě konsensu, u větších projektů zaveden druhý konsensus s ohledem na vyváženost mezi sektory.


RozpočetRozpočet – oprávněné výdaje


tj. administrativní prostory, telefon, poštovné, fotokopie


Rozpočet – neoprávněné výdajeZávěrečná zprávaDalší uzávěrky výzev


Evropské sítě - pro subjekty z ČR doporučujeme také zapojení do stávajících sítí kulturních organizací


Evropské platformy – podpora tvorby, rozvoj mobility, podpora mladých talentů - pro subjekty z ČR doporučujeme zapojení do stávajících platforem - kulturních akcí


Kontakty


Creative Europe Desk pro kulturu:


EUROPEAN PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE

CENA EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ


Součást programu EU

Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)


Formuláře nominací na

www.europanostra.org


Kategorie


1. Conservation, Konzervace/ Restaurování

architektonické dědictví včetně rehabilitace lokalit, industriálních staveb, archeologických lokalit, kulturní krajiny a historických zahrad, uměleckých děl a jejich sbírek


2. Research, Výzkum


3. Dedicated Service, Ocenění jednotlivců nebo skupin s jedinečným přínosem pro konzervaci či zhodnocení kulturního dědictví


4. Education, training and awareness raising, Vzdělávání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví


EUROPEAN HERITAGE LABEL
PAMÁTKY ZNAČKY EVROPSKÉ DĚDICTVÍ


Původně mezivládní aktivita, vzniklá v roce 2006 na podporu poznání evropského kulturního dědictví a společné historie (68 památek nemovitých, movitých i nehmotných)

Od roku 2014 součást nového programu EU Kreativní Evropa – Creative Europe (2014-2020)


Kritéria
(je třeba splňovat jedno či více)Značka Evropské kulturní dědictvíJak jsou místa vybíránaPracovní plán nominacíZpracovala:

Sekce pro kulturní dědictví

Kancelář Kreativní Evropa

Národní památkový ústav

[ Program Culture ] [ Hledání partnerů ] [ Projekty s účastí ČR (English version) ]
[ Programy, příspěvky a granty na podporu péče o kulturní dědictví ] [ Aktuální výzvy a informace ]
[ Kontakty (English version) ] [ Cena Evropské unie / Europa Nostra ]

Design a realizace: Duchek Rene - Text: NPÚ